Bejegyzések jogeset címkével

A közös végrendelet visszavonása
2023. szeptember 22. Szakma

A közös végrendelet visszavonása

A házastársak közös végrendeletébe foglalt egyoldalú visszavonás tilalma a túlélő házastársa hagyatékát megöröklő házastársat is köti – a Kúria eseti döntése.

A kötelezően előírt, de mérlegeléssel mellőzhető büntetés felelülvizsgálhatósága
2023. szeptember 15. Szakma

A kötelezően előírt, de mérlegeléssel mellőzhető büntetés felelülvizsgálhatósága

Amennyiben a törvény meghatározott büntetési nem alkalmazását főszabályként kötelezően előírja, de annak mellőzését meghatározott feltételek mellett lehetővé teszi, a büntetés csak akkor törvénysértő, ha a bíróság kifejezetten deklarálja, hogy azt más, a törvényben nem szereplő okból nem szabja ki. Ellenkező esetben a büntetés nem sért kötelező, nem a bíró mérlegelésére bízott anyagi jogi szabályt – a Kúria eseti döntése.

Kijavítható-e az időtartamot, végleges eltiltást nem tartalmazó foglalkozástól eltiltó döntés?
2023. szeptember 8. Szakma

Kijavítható-e az időtartamot, végleges eltiltást nem tartalmazó foglalkozástól eltiltó döntés?

A kijavítás nem változtathat a határozat érdemén. Érdemi változtatásnak tekintendő minden olyan változtatás, amely a kijavítással érintett határozatban eredetileg nem szereplő, abból egyértelműen meg nem határozható módon változtatja meg az érintett határozatban szereplő büntetéssel kapcsolatos rendelkezést: a büntetés nemét, mértékét vagy tartamát – a Kúria eseti döntése.

Kirúgás Facebook poszt miatt
2023. szeptember 1. Szakma

Kirúgás Facebook poszt miatt

Ha a közalkalmazott felperes maga tünteti fel munkáltatóját Facebook adatlapján, így saját személye közvetlenül összefüggésbe hozható a munkáltatójával. A Facebookon történt közlés tartalma miatt a közalkalmazott magatartása objektíve alkalmas lehet a munkáltató jóhírnevének megsértésére, amely magatartás megalapozhatja a jogviszony megszüntetését – a Kúria eseti döntése.

Visszatartási jog a bérlet megszűnésekor
2023. augusztus 25. Szakma

Visszatartási jog a bérlet megszűnésekor

A bérlet megszűnése után a bérlőt megillető visszatartási jog gyakorlásának egyaránt feltétele, hogy az állított követelés a bérleti jogviszonyból eredjen, valamint az a perben érdemben elbírálható legyen – a Kúria eseti döntése.

A bírósághoz fordulás határidejét az adott tényről való tudomásszerzés határozza meg
2023. augusztus 18. Szakma

A bírósághoz fordulás határidejét az adott tényről való tudomásszerzés határozza meg

A bírósághoz fordulás határideje kezdő időpontjaként az a körülmény bír jelentőséggel, hogy az érintett mikor szerzett tudomást az adott tényről. Amennyiben a vitatott intézkedés (jogsértés) nem jut az érdekelt fél tudomására, úgy az őt megillető igényérvényesítési eszközzel sem tud élni. Ha a kérelmezők magára az üzemi tanácsi választás tényére vonatkozóan éltek a bírósághoz fordulás jogával, erről legkésőbb a választás időpontjában tudomással bírtak, ezért a választás időpontjától számítandó az öt napos bírósághoz fordulási határidő – a Kúria eseti döntése.

Objektív felelősség a hatósági áras termékeknél
2023. július 28. Szakma

Objektív felelősség a hatósági áras termékeknél

A közigazgatási jogi felelősség körében elterjedt objektív felelősség jellemzője, hogy a szabályszegő magatartáshoz fűzi a jogkövetkezményt, függetlenül a szabályszegő vétkességétől vagy felróhatóságától. A közigazgatási jogszabályok megszegése önmagában a jogellenességre tekintettel jogkövetkezményt von maga után. Ebben az esetben a szubjektív elemeket a jogsértés megállapításához vizsgálni nem is kell, mivel a jog által védett közösségi érdeknek a jogalkotó olyan jelentőséget tulajdonít, hogy az a jogsértő vétkességétől vagy felróhatóságától függetlenül védendő – a Kúria eseti döntése.

Bírói út igénybevétele sportfegyelmi döntéssel szemben
2023. július 21. Szakma

Bírói út igénybevétele sportfegyelmi döntéssel szemben

A sporttörvény mint speciális szabály a sportfegyelmi felelősség körében korlátozza a bírói út igénybevételére jogosult személyek és a támadható határozatok körét is, ezzel kizárva a bírói út igénybevételének Ptk. szerinti generális lehetőségét – a Kúria eseti döntése.