Alternatív munkaügyi vitarendezés Nagy-Britanniában – 3. rész


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egy évtizede zajlik a konstruktív társadalmi vita a jogsérelmek peren kívüli kezeléséről az Alternative Dispute Resolution és az Országos Mediációs Segélyvonal európai hazájában.


A mediáció előtti akadályokról a számok tükrében, őszintén

A mediáció nagyon is valós előnyei ellenére az ACAS legfrissebb kimutatásai szerint a tanulmányozott brit vállalatoknak csak 5%-a alkalmazta a közvetítést a munkahelyi viták rendezésére, ami a 2013-as várakozásaikhoz képest kevésnek számít. Ez nyilvánvalóan felveti a kérdést: mi az oka annak, hogy nem karolják fel a módszert ennél jóval szélesebb körben? Mike Emmott, a londoni Chartered Institute of Personnel Development, CIPD (Személyzeti Fejlesztési Intézet) munkaügyi tanácsadója szerint az egyik ok az, hogy „képzelőerő, erőfeszítés és erőforrások befektetésére van szükség ahhoz, hogy valaki megváltoztassa, hogyan viselkednek az egyes szervezetek. Bár azok számára, akik tanulmányozták ezeket a problémákat, a mediáció előnyei egyértelműek, meg kell győznünk erről az embereket is, akik figyelmét sok más dolog is eltereli, mint hogy megváltoztassák a gondolkodásmódjukat.”

,,A szakszervezetek is idegenkedhetnek a mediáció támogatásától, talán azért, mert a saját tárgyalási szerepük aláásását látják benne a tagok ügyei vonatkozásában” – vélekedik a mediáció terjedése előtt álló akadályokról Richard Saundry, a University of Central Lancashire professzora.

,,Bármilyen kísérlet az emberek meggyőzésére azzal kell kezdődjön, hogy az emberek megértsék, mi a mediáció, és mi nem az. Adott esetben elég homályos lehet, hogy mit értünk az alatt, hogy mediációval oldottak meg egy ügyet.” – véli Efthymiades, az elismert londoni munkaügyi vitákban specialista mediációs szolgáltató és a brit kormány 2012-es mediációs projektjének partnere, a Consensio Partners Resolution Ltd. egyik alapítója. „Az emberek fejében gyakran az él, hogy a mediáció valahogy része egy formális eljárásnak, pedig ez nem így van. Néha olyan ügyekben dolgozunk, ahol a felek nincsenek tisztában az olyan evidenciával, mint hogy a mediáció egy önkéntes részvételen alapuló módszer és mindenfajta formális eljáráson teljesen kívül esik.”

Az Egyesült Királyság, Spanyolország, Olaszország, Bulgária, Románia, Görögország és Szlovénia is részt vesz az Európai Unió által támogatott Eirene Projectben, amelynek célja a fenntartható és hatékony európai mediációs kultúra fejlesztése. ,,Azért választottuk Eiréné, a béke ókori görög istennőjének nevét, mert hiszünk abban, hogy a mediáció a megfelelő eszköz a konfliktusok és az erőszak leküzdésére.” (Mediation Europe, Eirene Project)

Az ACAS szerint a mediációnak megvannak a maga módszertani korlátai is. Nagyon hasznos lehet bizonyos vitatípusokban, mint a személyek közti konfliktus vagy egy kapcsolat megromlása, de kevésbé valószínű, hogy alkalmas lesz szerződéses viták megoldásában. Egyes esetekben akár kontraproduktív is lehet, amikor például a probléma csak egy aspektusa egy széleskörűen helytelenített magatartásnak, amilyen a zaklatás vagy az erőszak. Ilyen esetekben szakmailag nem javasolt a mediálás. Sosem vonható kétségbe emellett, hogy a bíróságnak is megvan a maga fontos szerepe a társadalomban: amikor a per teljesen elkerülhetetlen, döntsön ésszerű időn belül a jogvitában, és mondja ki végrehajtható ítéletét, amikor azt ki kell mondani.

Brit mediációs szervezetek és módszertani források

UK Mediation: A UK Mediation egy független nonprofit szervezet, Standard Testülete mediációs szakemberekből áll. A UK Mediation 1999 óta követeli meg saját mediátoraitól, hogy feliratkozzanak a Mediációs Gyakorlati Szabályzatra (UK Mediation Code of Practice), hogy bebizonyítsák, hogy megfelelnek a szigorú minőségi követelményeknek és vállalják, hogy alanyai legyenek egy elismert panaszeljárásnak, ha erre szükség lenne.

2008-ban a UK Mediation felállította a Mediátorok Jegyzékét (UK Register of Mediators). Ennek segítségével szabadúszó mediátorok és mediációs szervezetek egyaránt pályázhatnak a „Regisztrált Mediátor” státusra. A tagság a Mediátorok Jegyzékében a protokoll szerint arra utal, hogy a mediátor magas színvonalú képzésben vett részt, megoldott számos ügyet, és a mediációt mint szakmát aktívan gyakorolja. A Regisztrált Mediátor státus egyfajta biztosítékot nyújt a potenciális ügyfeleknek arra, hogy a mediátor megfelel egy független, tapasztalt mediátorokból álló szakmai testület által lefektetett standardnek.

Munkajogi továbbképzés

Négy alkalom alatt áttekintjük a munka törvénykönyve fontos részeit:

A munkaviszony megszüntetése – Dr. Lőrincz György
A munkaviszony létesítése – Dr. Berke Gyula
Az atipikus munkaviszony kérdései – dr. Bankó Zoltán
A munka- és pihenőidő szabályai – dr. Pál Lajos

Bővebb információ és jelentkezés >>

A Regisztrált Mediátorrá válás a következőket jelenti a mediátor és ügyfelei számára:
–    A mediátorok megmutathatják a potenciális piacuknak, hogy egy nyilvános gyakorlati szabályzatot követnek és kötve vannak a panaszeljáráshoz.
–    A mediátor elvégzett egy 40 órás, országosan akkreditált képzést, amely külsőleg ellenőrzött minőségi standardeknek van alárendelve.
–    A mediátor értékelése gyakorlati munkáján, valós viták mediálásán alapul.
–    A mediátor vállalja a folyamatos szakmai fejlődést.

Az alábbi linken elérhető a legfontosabb mediációs módszertani elveket röviden szemléltető ,,Free On-line Mediation Toolkit” a brit UK Mediation szervezettől: http://www.ukmediation.net/mediation-tool-kit.html

Professional Mediators’ Association, PMA (Hivatásos Mediátorok Egyesülete): A PMA egy 2007-ben alapított nonprofit szakmai szervezet, amely fogyasztóügyi, üzleti, munkaügyi és munkahelyi mediátorokat, mediációs szervezeteket tömörít és képvisel. A PMA aktívan promotálja a mediációt mint hatékony és fenntartható vitamegoldási eljárást.

Céljai:
–    Hangot adni a mediátor szakembereknek és nevükben befolyásolni a kormánypolitikát és döntéshozatalt.
–    Megemelni a mediáció praxis profilját és színvonalát, megőrizni a PMA tagok hírnevét.
–    Biztosítani a mediációs szolgáltatások felhasználóit, hogy a PMA mediátorai szigorú szakmai kereteken belül dolgoznak.
–    Megemelni a mediációs szakma színvonalát rendszeres, folyamatos szakmai fejlődést biztosító programok szervezésével.
–    Fejleszteni és promotálni az akkreditációs rendszert a mediátorok és mediációs rendszerek számára.
–    Megünnepelni és jutalmazni a szakmai sikereket a munkahelyi, munkaügyi, üzleti s fogyasztóügyi mediációban.

A PMA elindított egy akkreditációs rendszert független mediátorok, mediációs cégek és mediációs képzés-szolgáltatók, valamint munkahelyi belső mediációs rendszerek számára.

Civil Mediation Council, CMC (Civil Mediációs Tanács): A CMC az Egyesült Királyságban a polgári jogi, gazdasági, munkahelyi és egyéb nem-családi mediációs ügyek szakértői szervezeteként elismert szervezet. A CMC Szolgáltatói Akkreditációs Rendszer (CMC Provider Accreditation Scheme) polgári jogi és gazdasági mediációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetekre vonatkozik.

A taggá vált szervezetek pályázhatnak a CMC Akkreditált Mediáció-szolgáltató státuszra. A CMC akkreditációja előfeltétele a Civil Mediátorkereső Jegyzékbe (Find a Civil Mediator Directory) való felvételnek, amely az Igazságügyi Minisztérium által vezetett weboldalon érhető el: http://www.civilmediation.justice.gov.uk

ADR Group (Alternatív Vitarendezési Csoport): Az ADR Group alternatív vitarendezési módszereket támogató szervezet, az általa kifejlesztett átfogó mediációs képzési portfólióról ismert. A mediációs képzések az alapvető tájékoztatástól a teljes akkreditált képzésig terjednek.

Az ADR Group Akkreditált Civil-Gazdasági Mediátori képzés jelenleg három lépésből áll. Az általuk szervezett képzéssel szerzett mediátori státust elismeri a Civil Mediációs Tanács, a Kamarai Tanács (Bar Council) és az Angliai és Walesi Ügyvédi Társaság (Law Society of England and Wales) is.

Advisory, Conciliation and Arbitration Service, ACAS (Tanácsadó, Békéltető és Döntőbírói Szolgálat, London): Az ACAS célja a szervezetek és munkaviszonyok javítása jobb munkahelyi kapcsolatokon keresztül. Törvény által felállított testület, az 1975-ös UK Employment Protection Act hozta létre. (http://www.acas.org.uk)

Chartered Institute of Personnel Development, CIPD (Személyzeti Fejlesztési Intézet, London): A CIPD nemzetközileg elismert szervezet több, mint 135 000 taggal, amely szervezetek menedzsmentjéért és emberi erőforrásáért felelős személyeket támogat innovatív módszerekkel.
http://www.cipd.co.uk

Trades Union Congress, TUC (Szakszervezeti Kongresszus, London) : A TUC-hoz 54, összesen 6,2 millió dolgozót képviselő szakszervezet kapcsolódik. A szervezet a munkahelyi és társadalmi igazságosságért kampányol. Tárgyalnak Európában és az Egyesült Királyságban, kapcsolatokat alakítanak ki politikai pártokkal, vállalatokkal és helyi közösségekkel. (http://www.tuc.org.uk)

Forrás brit mediációs szakmai és kormány-weboldalak:
http://www.ukregisterofmediators.co.uk/
http://www.civilmediation.org/
http://www.civilmediation.justice.gov.uk/
http://www.cedr.com/
http://www.professionalmediator.org/accreditation.php
http://www.adrgroup.co.uk/product/14/become_a_commercial_mediator
http://www.regents.ac.uk/
http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/3E97B067-3DB5-421C-9CB3-3309C397F4CA/0/MediationArticleCIPDWinter2010Newsletter.pdf
http://www.employmenttribunals.gov.uk/publications/documents/annual_reports/ETSAR05-06.pdf
http://www.tuc.org.uk
http://www.cipd.co.uk
http://www.acas.org.uk
https://www.gov.uk/government/news/new-mediation-laws-to-help-separating-couples
https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/overview
http://www.ukmediation.net/mediation-tool-kit.html
The Foundation for European Initiative, U.K.: Eirene Project publication
http://www.mediation-eirene.eu/partners/foundation-for-european-alternatives/?lang=en
http://www.hrzone.com/feature/strategy/government-backed-mediation-pilots-%E2%80%93-one-year/142741

Kép forrása: http://www.kusadasi.tv/gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B8%CE%B5%CE%AC-%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7.html


Kapcsolódó cikkek

2024. június 21.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot gyanít a GVH egy kisgyermekes szülőket célzó cégnél

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a szlovákiai EC Global SVK s.r.o. vállalkozással szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt; a GVH gyanúja szerint a cég a weboldalán reklámozott, jellemzően kisgyermekes szülőknek ajánlott termékek esetében megtéveszti a fogyasztókat az egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állításokkal.

2024. június 21.

Figyelem, napokon belül lejár a NIS2 regisztráció határideje

Már csak pár napja maradt belépni a nyilvántartásba azoknak a hazai vállalatoknak, amelyekre kiterjed a NIS2, vagyis a felülvizsgált uniós kibervédelmi irányelv – hívja fel a figyelmet az EY. Résen kell lenniük a konszolidált beszámolót készítő társaságok tagvállalatainak is, hiszen elég cégcsoport szinten elérni a meghatározott minimum bevételt és létszámot, hogy rájuk is vonatkozzanak a kötelezettségek. Az óvatlan szervezetek számára a mulasztás súlyos bírsággal, sőt a vezető eltiltásával is járhat.