Első fokon a Mahir nyert


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Fővárosi Önkormányzat felmondása hatálytalan – döntött a bíróság.


A Fővárosi Törvényszék 2016. szeptember 15-én ítéletet hirdetett a Mahir Cityposter Kft. felperes által Budapest Főváros Önkormányzata alperes ellen érvénytelenség megállapítása iránt indított polgári perben – közölte a Fővárosi Törvényszék.

A bíróság megállapította, hogy a 2015. október 22-én kelt, a felek között fennálló szerződésre vonatkozó felmondó nyilatkozat hatálytalan.

A peres felek 2006. szeptember 28-án kötöttek szerződést utcabútorok telepítésére, üzemeltetésére és reklámcélú hasznosítására. A haszonbérleti szerződést az alperes 2015. október 22-én kelt jognyilatkozatával felmondta. A felperes 2015 novemberében benyújtott keresetében az alperesi felmondó jognyilatkozat érvénytelenségének, valamint annak megállapítását kérte a bíróságtól, hogy továbbra is fennáll a szerződés szerinti közterület használati jogosultsága. 2016 januárjában benyújtott újabb keresetében pedig elsődlegesen azt kérte, hogy a felek között az érvénytelenség megállapítása iránt már folyamatban lévő per jogerős befejezéséig tiltsa el a bíróság az önkormányzatot attól, hogy a Mahir Cityposter Kft. tulajdonát képező közterületi hirdetőoszlopokat elbontassa. Ennek elutasítása esetére másodlagosan mintegy 580 millió forint biztosíték adására kérte kötelezni az alperest. A bíróság a két ügyet egyesítette.

Az alperes viszontkeresetében kérte a felek között 2006-ban létrejött haszonbérleti szerződés érvénytelenségének a megállapítását. A bíróság 2016. január 12-én kelt, azóta jogerőre emelkedett végzésével ideiglenes intézkedésként eltiltotta az önkormányzatot a felperesi cég által a szerződés alapján kihelyezett, valamennyi utcabútor bontásától és az eredeti állapot helyreállításától. Emellett kötelezte az alperest, hogy biztosítson zavartalan jogosultságot az utcabútorok elhelyezésére szolgáló terület használatára, az azokhoz kapcsolódó reklámhordozók telepítésére, üzemeltetésére, hasznosítására és karbantartására.

A bíróság a mai napon kihirdetett ítélet szóbeli indokolása során kiemelte, hogy a felek között létrejött haszonbérleti szerződés érvénytelensége nem állapítható meg. Részletesen kifejtette, hogy az alperes által hivatkozott érvénytelenségi okok miért nem helytállóak: álláspontja szerint nem valósult meg sem a fizikai, sem a jogi értelemben vett lehetetlenség, a szerződés nem ütközik jogszabályba és nem kerüli meg a jogszabályokat, továbbá nem ütközik a jó erkölcsbe sem. Ezért a szerződés érvénytelenségére vonatkozó alperesi viszontkereseti kérelmet a bíróság elutasította. Ezt követően a bíróság részletesen kifejtette, hogy milyen szempontok alapján vizsgálta az alperes felmondó nyilatkozatának hatályosságát.

 

A bíró szóbeli indokolásban elmondta, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. október 29-én közölte a Mahir Cityposter Kft-vel a felmondó nyilatkozatát, amelyet a cég nem fogadott el, ennek tényét november 2-án faxon közölte az önkormányzattal. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint, ha az azonnali hatályú felmondást a haszonbérlő 3 napon belül nem veszi tudomásul, a haszonbérbeadó további 8 napon belül a bírósághoz fordulhat. A törvény kimondja, hogy ha a haszonbérbeadó, azaz jelen ügyben az önkormányzat nem így jár el, akkor a felmondás a hatályát veszti. Erre a törvényi rendelkezésre figyelemmel a felperes által az alperesnek írásban megküldött felmondó nyilatkozat hatálytalan, mivel az önkormányzat a fenti határidőben nem fordult bírósághoz. Sajtóközlemény Fővárosi Törvényszék Budapest, 2016. szeptember 15., csütörtök Sajtó Osztály A bíróság az indokolás során kitért arra is, hogy amennyiben hatályos lenne a felmondó nyilatkozat, akkor is megállapítható az érvénytelensége. Hangsúlyozta, hogy az eljárás során csak azok a felmondási okok vizsgálhatók, amelyeket az alperes a felperesnek megküldött felmondó jognyilatkozatában megjelölt, tehát a bírósági eljárás során felmerült, az alperes által hivatkozott további felmondási okok irrelevánsak. Az alperes felmondó nyilatkozata azért érvénytelen, mert abban olyan okokra hivatkozik, amelyeket már jóval korábban észlelt, illetve amelyek nem felmondási okok. Így az alperes felmondási okként hivatkozott arra, hogy a felperes által elhelyezett, légszennyezettségi adatokat mérő oszlopok valójában csak máshonnan elérhető adatokat tettek közzé, illetve azoknál az oszlopoknál ahol wi-fi szolgáltatásnak kellett volna működnie, az internetszolgáltatás nem volt megfelelő.

A bíróság álláspontja szerint ezek a körülmények már 2011- ben, egy átfogó ellenőrzés során kiderültek az alperes számára, ennek ellenére akkor nem mondta fel a szerződést. A felek közötti későbbi levelezésből is kitűnt a bíróság számára, hogy a szerződésben foglaltak ilyen módon történő teljesítését az önkormányzat elfogadta. Az alperes arra is hivatkozott a felmondásában, hogy az internetet szolgáltató oszlopok egy része hiányzik. Az eljárás során azonban kiderült, hogy az oszlopok nem hiányoztak, hanem máshol helyezték el azokat, erről tényről pedig szintén volt tudomása az önkormányzatnak. A karbantartás elmaradásával, mint felmondási okkal kapcsolatban a bíró az ítélet szóbeli indokolásában kifejtette, hogy az önmagában nem lehet felmondási ok. Az önkormányzatnak fel kellett volna hívnia a bérlő figyelmét erre a kötelezettségére, és ha ennek ellenére a bérlő a felhívást követően sem tesz ennek eleget, akkor a bérlő költségére kellett volna elvégeztetnie a karbantartási munkálatokat. A bíróság a felperes további kereseti kérelmeit elutasította és tájékoztatta a feleket, hogy a korábban elrendelt ideiglenes intézkedés az ítélet jogerőre emelkedéséig hatályban marad.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 26.

Megválasztotta Sulyok Tamást köztársasági elnökké a parlament

Megválasztotta Sulyok Tamást köztársasági elnökké az Országgyűlés hétfőn. Az Alkotmánybíróság elnöke, aki a tisztségre egyedüli jelölt volt, 134 támogató szavazatot kapott a titkos voksoláson. A kormánypártok Trócsányi Lászlót, a Magyar Jogász Egylet elnökét jelölik az Alkotmánybíróság megüresedő helyére.

2024. február 26.

Az EU elfogadta az azonnali fizetésről szóló rendeletet

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta az euróban történő azonnali átutalásokat lehetővé tevő rendeletet az EU-ban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban – közölte az uniós tanács hétfőn.