Földhivatali ügyintézés koronavírus idején Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Budapest Főváros Kormányhivatala ügyintézési segédletet tett közzé a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet alatti földhivatali ügyintézésről.

1. Hogyan módosult a földhivatali ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje?

Az ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje változatlan (honlap), azonban a személyes kontaktus nem lehetséges.

2. Hogyan lehetséges a kérelmeketeljuttatni a hivatalba?

  • A beadványokat az eljárási díj befizetéséről szóló, helyrajzi számot is tartalmazó átutalási bizonylattal együtt, célszerű lezárt A/4 méretű borítékba vagy dossziéba tenni és félfogadási időben, az ügyfélszolgálaton elhelyezett, őrzött iratgyűjtő ládába bedobni. Ennek kiürítése rendszeresen megtörténik, a kérelmek iktatása folyamatos. A széljegyzés a beadás napján ellenőrizhető a tulajdoni lapon (az Ügyfélkapun keresztül elérhető eFöldhivatal rendszerben vagy a TAKARNET rendszerben).
  • A kérelmek az eljárási díj befizetéséről szóló, helyrajzi számot is tartalmazó átutalási bizonylattal együtt, postai úton is megküldhetők a Főosztály postafiók címére.1590 Budapest, Pf. 101 (IV., V., VI., VII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. kerületi ügyek) 1519 Budapest, Pf. 415 (I., II., III., VIII., IX., X., XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületi ügyek)

3. Hogyan lehet befizetni az eljárási díjat?

Az eljárási díj befizetése elsősorban banki átutalással, de készpénzátutalási megbízással (csekk) is lehetséges. Az érintett ingatlan helyrajzi számát szükséges feltüntetni. Előzmény irat esetén, annak iktatószámát is érdemes megjelölni. Az átutalási bizonylat, a csekk eredeti vagy másolati példányát szükséges a beadványhoz csatolni. A Földhivatali Főosztály bevételi számlaszáma:10023002-00301208-00000000

4. Hogyan történik az érkeztetett példányok kézhezvétele?

A kérelemhez mellékelt, érkeztetni kért iratokból, az érkeztetést követő napon, a földhivatal csak egy címre és csak akkor postáz vissza, amennyiben azt az ügyfél kéri, felbélyegzett, megcímzett A/4 méretű válaszborítékot és plusz példányt küld (maximális darabszám: 1 példány kérelem, 3példány szerződés). Ha az előbbiek közül bármelyik hiányzik, a földhivatal nem teljesíti a visszaküldést.

5. Hogyan módosult az ügyintézési határidő?

Az érdemi ügyintézés, a kérelmek elbírálása folyamatos.

6. Elektronikus úton eljuttathatók-e a kérelmek a hivatalba?

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás javarészt papír alapú eljárás, azaz a beadványokat eredeti, aláírt formában kell benyújtani.

Néhány eljárás már elektronikusan is intézhető, például: lakcímváltozás, névváltozás, székhelyváltozás átvezetése,haláleset következtében holtig tartó haszonélvezeti jog törlése.

Ezek a kérelmek a beazonosíthatóságot lehetővé tevő, vonatkozó dokumentumok másolatban történő csatolásával és a helyrajzi szám megjelölésével, Hivatali Kapun vagy e-mail-en keresztül is eljuttathatók a hivatalba.

Hivatali Kapun küldhetők meg továbbá a hatósági, bírósági megkeresések. Elektronikusan eljuttathatók azok a küldemények, melyeket nem kell papír alapon, aláírva benyújtani és rendelkeznek előzményi iktatószámmal. Ez esetben a hivatkozási számmegjelölés elengedhetetlen.

7. Hogyan lehet térképmásolatot, tulajdoni lap-másolatot igényelni?

Térképmásolat, tulajdoni lap-másolat csak elektronikus lekérdezéssel érhető el (Ügyfélkapun az eFöldhivatal rendszerben, illetve a TAKARNET rendszerben).

8. Hogyan lehet iratmásolatot igényelni?

Iratmásolatra vonatkozó kérelmet elsősorban Hivatali Kapun keresztül lehet eljuttatni a hivatalnak.

A kérelem a honlapon megjelölt, iratbetekintés céljából létrehozott címre is megküldhető, az ügyfélszolgálaton elhelyezett iratdobozba is bedobható, illetve postai úton is megküldhető a fentiekben jelzett, kerület szerint megfelelő postafiók címre.

A hivatal válaszát és az eljárási díj összegéről való tájékoztatását 8 napon belül elektronikusan vagy postai úton küldi meg.

9. Hogyan lehet a földforgalomhoz kötelezően használandó biztonsági okmányhoz hozzájutni?

A kitöltött megrendelőt az igényelt darabszámnak megfelelő összegről szóló átutalási bizonylat, készpénz átutalási megbízás (csekk) eredeti vagy másolati példányának csatolása mellett, az ügyfélszolgálaton elhelyezett iratdobozba lehet bedobni, illetve postai úton is meg lehet küldeni a fentiekben jelzett, kerület szerint megfelelő postafiók címre. A biztonsági okmányt postai úton küldi meg a hivatal.

10. Hogyan vehetők át a záradékolt földmérési munkák?

A záradékolt földmérési munkákat minden esetben postán küldi meg a hivatal.

11. Ha más érdemi kérdés merül fel, hol lehet információhoz jutni?

Az információk a földhivatalok honlapján

  • A IV., V., VI., VII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. kerületi ügyekben (1149 Budapest Bosnyák tér 5.) telefonon a 422-4521 telefonszámokon, illetve e-mailben a foldhivatal.bosnyakter@bfkh.gov.hu címen,
  • A XIV. Kerületi Hivatal Hivatali Kapu azonosítói: JH0114FOLD, vagy KRID kód: 134987783, vagy BFKH Földhivatali Főosztály Bosnyák tér 2. BP2FH, vagy KRID kód: 611624159, vagy BFKH Földmérés,
  • Az I., II., III., VIII., IX., X., XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületi ügyekben (1111 Budafoki út 59.), telefonon: 372-1448, 372-1484 telefonszámokon, e-mailben a foldhivatal.budafokiut@bfkh.gov.hu címen,
  • A XI. Kerületi Hivatal Hivatali Kapu azonosítói: JH0111ING vagy KRID kód: 548260786, vagy BFKH Földhivatali Főosztály Budafoki út
  • Folyamatban lévő fellebbezési eljárások ingatlan-nyilvántartási, telekalakítási, illetve földügyekben, földforgalmi engedélyezési eljárások (1051 Sas utca 19.) esetén telefon a 354-2951 telefonszámon, e-mailben a foldhivatal.budapest@bfkh.gov.hu címen
  • A Földhivatali Főosztály Hivatali Kapu azonosítói: BFKH, vagy KRID kód: 318654158, vagy BFKH Földhivatali Főosztály

(Budapest Főváros Kormányhivatala)


Kapcsolódó cikkek

2024. június 20.

Társadalmi felelősségvállalás kérdése is a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

Évente közel 200 milliárd forintot fizetnek be a hazai vállalkozások rehabilitációs hozzájárulásként az államkasszába, mivel a foglalkoztatottak között a megváltozott munkaképességű alkalmazottak aránya nem éri el az öt százalékot. Becslések szerint ez a csoport akár 100 ezres tartalékot is jelenthet a magyar munkaerőpiacnak. Az ezen munkavállalók munkába állításához szükséges jól átgondolt stratégia kidolgozásához és megvalósításához a legtöbb vállalat jelenleg nem tud megfelelő szakembert allokálni, ezért érdemes külsős szakértő vagy HR szolgáltató támogatását bevonni.

2024. június 20.

MOKK: tudatosabban tervezik vagyoni viszonyaikat a házasságra készülők

Egyre idősebb korban házasodnak a magyarok, a nők átlagosan már csaknem harminc évesen kötnek először házasságot. A magasabb életkorral gyakran nagyobb vagyon jár, ami a közjegyzők tapasztalatai szerint az egyik oka, hogy egyre többen kötnek házassági vagyonjogi szerződést. Az általános vélekedéssel szemben ez nemcsak a kapcsolat megszűnése esetén segítheti a feleket, de egy bedőlt hitel tekintetében a közös családi vagyon egy részét is megmentheti. Sokan pedig azért szerződnek a házastársukkal, mert több kapcsolatból is született gyermekük, és azt szeretnék, hogy egyenlően örököljenek utánuk.