Földhivatali ügyintézés koronavírus idején Koronavírus

Budapest Főváros Kormányhivatala ügyintézési segédletet tett közzé a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet alatti földhivatali ügyintézésről.

1. Hogyan módosult a földhivatali ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje?

Az ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje változatlan (honlap), azonban a személyes kontaktus nem lehetséges.

2. Hogyan lehetséges a kérelmeketeljuttatni a hivatalba?

  • A beadványokat az eljárási díj befizetéséről szóló, helyrajzi számot is tartalmazó átutalási bizonylattal együtt, célszerű lezárt A/4 méretű borítékba vagy dossziéba tenni és félfogadási időben, az ügyfélszolgálaton elhelyezett, őrzött iratgyűjtő ládába bedobni. Ennek kiürítése rendszeresen megtörténik, a kérelmek iktatása folyamatos. A széljegyzés a beadás napján ellenőrizhető a tulajdoni lapon (az Ügyfélkapun keresztül elérhető eFöldhivatal rendszerben vagy a TAKARNET rendszerben).
  • A kérelmek az eljárási díj befizetéséről szóló, helyrajzi számot is tartalmazó átutalási bizonylattal együtt, postai úton is megküldhetők a Főosztály postafiók címére.1590 Budapest, Pf. 101 (IV., V., VI., VII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. kerületi ügyek) 1519 Budapest, Pf. 415 (I., II., III., VIII., IX., X., XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületi ügyek)

3. Hogyan lehet befizetni az eljárási díjat?

Az eljárási díj befizetése elsősorban banki átutalással, de készpénzátutalási megbízással (csekk) is lehetséges. Az érintett ingatlan helyrajzi számát szükséges feltüntetni. Előzmény irat esetén, annak iktatószámát is érdemes megjelölni. Az átutalási bizonylat, a csekk eredeti vagy másolati példányát szükséges a beadványhoz csatolni. A Földhivatali Főosztály bevételi számlaszáma:10023002-00301208-00000000

4. Hogyan történik az érkeztetett példányok kézhezvétele?

A kérelemhez mellékelt, érkeztetni kért iratokból, az érkeztetést követő napon, a földhivatal csak egy címre és csak akkor postáz vissza, amennyiben azt az ügyfél kéri, felbélyegzett, megcímzett A/4 méretű válaszborítékot és plusz példányt küld (maximális darabszám: 1 példány kérelem, 3példány szerződés). Ha az előbbiek közül bármelyik hiányzik, a földhivatal nem teljesíti a visszaküldést.

5. Hogyan módosult az ügyintézési határidő?

Az érdemi ügyintézés, a kérelmek elbírálása folyamatos.

6. Elektronikus úton eljuttathatók-e a kérelmek a hivatalba?

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás javarészt papír alapú eljárás, azaz a beadványokat eredeti, aláírt formában kell benyújtani.

Néhány eljárás már elektronikusan is intézhető, például: lakcímváltozás, névváltozás, székhelyváltozás átvezetése,haláleset következtében holtig tartó haszonélvezeti jog törlése.

Ezek a kérelmek a beazonosíthatóságot lehetővé tevő, vonatkozó dokumentumok másolatban történő csatolásával és a helyrajzi szám megjelölésével, Hivatali Kapun vagy e-mail-en keresztül is eljuttathatók a hivatalba.

Hivatali Kapun küldhetők meg továbbá a hatósági, bírósági megkeresések. Elektronikusan eljuttathatók azok a küldemények, melyeket nem kell papír alapon, aláírva benyújtani és rendelkeznek előzményi iktatószámmal. Ez esetben a hivatkozási számmegjelölés elengedhetetlen.

7. Hogyan lehet térképmásolatot, tulajdoni lap-másolatot igényelni?

Térképmásolat, tulajdoni lap-másolat csak elektronikus lekérdezéssel érhető el (Ügyfélkapun az eFöldhivatal rendszerben, illetve a TAKARNET rendszerben).

8. Hogyan lehet iratmásolatot igényelni?

Iratmásolatra vonatkozó kérelmet elsősorban Hivatali Kapun keresztül lehet eljuttatni a hivatalnak.

A kérelem a honlapon megjelölt, iratbetekintés céljából létrehozott címre is megküldhető, az ügyfélszolgálaton elhelyezett iratdobozba is bedobható, illetve postai úton is megküldhető a fentiekben jelzett, kerület szerint megfelelő postafiók címre.

A hivatal válaszát és az eljárási díj összegéről való tájékoztatását 8 napon belül elektronikusan vagy postai úton küldi meg.

9. Hogyan lehet a földforgalomhoz kötelezően használandó biztonsági okmányhoz hozzájutni?

A kitöltött megrendelőt az igényelt darabszámnak megfelelő összegről szóló átutalási bizonylat, készpénz átutalási megbízás (csekk) eredeti vagy másolati példányának csatolása mellett, az ügyfélszolgálaton elhelyezett iratdobozba lehet bedobni, illetve postai úton is meg lehet küldeni a fentiekben jelzett, kerület szerint megfelelő postafiók címre. A biztonsági okmányt postai úton küldi meg a hivatal.

10. Hogyan vehetők át a záradékolt földmérési munkák?

A záradékolt földmérési munkákat minden esetben postán küldi meg a hivatal.

11. Ha más érdemi kérdés merül fel, hol lehet információhoz jutni?

Az információk a földhivatalok honlapján

  • A IV., V., VI., VII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. kerületi ügyekben (1149 Budapest Bosnyák tér 5.) telefonon a 422-4521 telefonszámokon, illetve e-mailben a foldhivatal.bosnyakter@bfkh.gov.hu címen,
  • A XIV. Kerületi Hivatal Hivatali Kapu azonosítói: JH0114FOLD, vagy KRID kód: 134987783, vagy BFKH Földhivatali Főosztály Bosnyák tér 2. BP2FH, vagy KRID kód: 611624159, vagy BFKH Földmérés,
  • Az I., II., III., VIII., IX., X., XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületi ügyekben (1111 Budafoki út 59.), telefonon: 372-1448, 372-1484 telefonszámokon, e-mailben a foldhivatal.budafokiut@bfkh.gov.hu címen,
  • A XI. Kerületi Hivatal Hivatali Kapu azonosítói: JH0111ING vagy KRID kód: 548260786, vagy BFKH Földhivatali Főosztály Budafoki út
  • Folyamatban lévő fellebbezési eljárások ingatlan-nyilvántartási, telekalakítási, illetve földügyekben, földforgalmi engedélyezési eljárások (1051 Sas utca 19.) esetén telefon a 354-2951 telefonszámon, e-mailben a foldhivatal.budapest@bfkh.gov.hu címen
  • A Földhivatali Főosztály Hivatali Kapu azonosítói: BFKH, vagy KRID kód: 318654158, vagy BFKH Földhivatali Főosztály

(Budapest Főváros Kormányhivatala)

Kapcsolódó cikkek:


Súlyos bírságot kapott az Alza
2020. július 14.

Súlyos bírságot kapott az Alza

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jelentős, összesen 892 millió forint bírságot szabott ki az Alza.hu webáruház üzemeltetőjére és cseh anyavállalatára Black Friday akciók tisztességtelen reklámozásával kapcsolatban. A versenyhivatal célja a kimagasló bírsággal, hogy a Magyarországon is népszerűvé vált akciós időszakok során tapasztalt megtévesztő reklámokat visszaszorítsa az online piacokon is és így a fogyasztók valós kedvezmények közül választhassanak.

Jogalkotási feladatot a jogalkalmazó bíróság nem vehet át
2020. július 14.

Jogalkotási feladatot a jogalkalmazó bíróság nem vehet át

A Kúria megítélése szerint polgári perben a bíróság polgári jogi – jogalap nélküli gazdagodás, illetve kártérítés – jogcímeken a közműves ivóvízellátás, a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját és így az átadási díjat sem állapíthatja meg.

Szexuálisan bántalmazták négy kisgyereküket a szülők
2020. július 14.

Őrizetbe vett a rendőrség egy nőt és egy férfit, akik négy kiskorú - a bűncselekmény idején 6, 4, 3 és 2 éves - gyermeküket szexuálisan bántalmazták Kerepesen - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kedden a rendőrség honlapján.