Komoly GVH-bírságot szabtak ki a Casio-termékek forgalmazójára


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 325 millió forint összegű bírságot szabott ki a Casio óra- és hangszertermékek hazai forgalmazójára, a FAST HUNGARY Kereskedelmi Kft.-re („FAST HUNGARY”), valamint cseh anyavállalatára – közölte esettanulmányában az act Bán & Karika Ügyvédi Társulás.

A gigabírságot azért szabták ki mert meghatározták termékeik – Casio márkájú karórák és Casio márkájú billentyűs hangszerek – online értékesítése tekintetében a viszonteladási árak mértékét a kiskereskedők felé, kiiktatva ezzel a vásárlókért folyó versenyt – írja dr. Vidóczy-Fehér Judit, az ügyvédi társulás szakértője.

A közzétett döntés tanúsága szerint a konkrét jogsértés a következők szerint valósult meg:

Az eljárás alá vont FAST HUNGARY legalább 2011 novemberétől kezdődően meghatározta a forgalmazói által alkalmazott internetes fogyasztói árakat. Bár a viszonteladói árak megkötésére vonatkozó kifejezett rendelkezés a forgalmazókkal kötött szerződésekben nem szerepelt, a FAST HUNGARY ajánlott fogyasztói árakat tartalmazó árlistákat alakított ki, és tett közzé forgalmazói körében, s ennek betartását a kiskereskedőktől az internetes értékesítés során el is várta, illetve meghatározta, hogy ezen áraktól mennyivel lehet (lefelé) eltérni.

E-mailekben kértek korrigálást

A jogsértés bizonyítékaiként többek között olyan e-mailek szolgáltak, amelyek arról tanúskodtak, hogy a FAST HUNGARY már 2011 novemberében ellenőrizte a webes kereskedők árait, és „nem OK” árak esetén intézkedett, felhívta az adott kereskedőt az árak korrekciójára. Bár írásbeli bizonyítékok kis számban álltak az eljárt versenyhatóság rendelkezésére, azt, hogy az árkorrekcióra vonatkozó figyelmeztetések szóban megtörténtek, a FAST HUNGARY forgalmazó partnereinek nyilatkozatai alátámasztották, s ezzel egybevágtak azok az írásos bizonyítékok is, amelyekben a FAST HUNGARY ügyvezetője a viszonteladási árak meghatározásával kapcsolatos kockázatok körében nem az árrögzítés elkerülésére buzdított, hanem annak (írásbeli) kommunikálásától, illetve a szankciók említésétől való tartózkodásra kérte munkatársait.

Szintén az ajánlott árak rögzített árként való funkcionálását mutatták a döntés szerint azok az e-mailek, amelyekben egyes forgalmazók más versenytársak internetes árképzésére panaszkodtak, illetőleg jelezték, hogy maguk is azért kínáltak kedvezményeket, mert mások is eltértek az ajánlott árak alkalmazásától. Az eljárás során kiderült, hogy a FAST HUNGARY e jelzéseket követően a jelzésben panaszolt forgalmazó partnerrel szemben rendre intézkedett, és a megteendő intézkedés szükségességéről, módjáról egyeztetett az érintett partnerével.

Az árak betartásáról, illetve az azzal kapcsolatos esetleges problémákról tehát a partnereitől értesült a FAST HUNGARY, akik időközönként jelezték számára, ha valaki renitens módon eltért az egyeztetett árszinttől. Emellett az eljárás során bizonyítást nyert, hogy a FAST HUNGARY maga is figyelte az árakat az árösszehasonlító oldalak segítségével, később pedig erre – a cseh anyavállalata által fejlesztett – automatizált, szoftveres megoldást is alkalmazott.

Figyelmeztetések, ösztönzések, fenyegetések

Mindezekre tekintettel a FAST HUNGARY által kialakított ajánlott fogyasztói árak a valóságban – a FAST HUNGARY által alkalmazott figyelmeztetések, ösztönzések, fenyegetések révén – rögzített, illetve minimumárként funkcionáltak az internetes értékesítés tekintetében.

A GVH a cseh anyavállalat közreműködését az alapján állapította meg, hogy az az e-mailes bizonyítékok tanúsága szerint maga is eljárt az általa kiszolgált forgalmazóknál a magyarországi ajánlott árak alkalmazása érdekében, másrészt tevőleges részt vállalt az árfigyelő számítástechnikai megoldás kialakításában. Sőt, a cseh vállalat a FAST HUNGARY forgalmazási/árazási politikájának kialakításában, a főbb irányok, célok meghatározásában is közreműködött – tette hozzá az act Bán & Karika Ügyvédi Társulás munkatársa.

Az eljárás alá vontak magatartása a GVH döntése értelmében sérti a Versenytörvénynek és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésnek az olyan, vállalkozások közötti megállapodásokra vagy összehangolt magatartásokra vonatkozó tilalmát, amelyek a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozzák, vagy ilyen hatást fejtenek vagy fejthetnek ki. Ez a tilalom vonatkozik különösen a vételi vagy az eladási árak, valamint az egyéb üzleti feltételek közvetlen vagy közvetett meghatározására.

A döntéssel érintett esetben a megállapodás az értékesítési lánc különböző szintjein tevékenykedő vállalkozások között jött létre, azaz vertikális megállapodásnak minősült. A GVH rögzítette, hogy a vizsgált magatartás nem valamelyik fél egyoldalú magatartása volt, mivel a FAST HUNGARY és a cseh anyavállalat Casio óra- és hangszer termékek magyarországi értékesítésére vonatkozó árképzési elvárásai a forgalmazók hallgatólagos beleegyezését élvezték, tudniillik a forgalmazók jellemzően igazodtak az ajánlott árak betartására vonatkozó elváráshoz, amennyiben pedig valamely versenytársuknál eltérést tapasztaltak, azt jelezték a FAST HUNGARY-nek, aki ezen jelzések vagy saját árfigyelése nyomán intézkedett a helyzet megoldása érdekében, szóbeli vagy esetenként e-mailes figyelmeztetést alkalmazva, ami társulhatott fenyegetéssel is, pl. a szállítások megtagadását, kedvezmények megvonását kilátásba helyezve.

A továbbeladási ár különösen fontos

A versenyhatóság a döntésben rögzítette, hogy sem az ún. csoportmentességi rendeletek, sem a Versenytörvény/EUMSZ mentesülési szabályai alapján nem mentesülhetett a vizsgált jogsértés a versenykorlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom alól, ugyanis az – a viszonteladási árak közvetett meghatározása révén – különösen súlyos korlátozást tartalmazott. A viszonteladási ár közvetett eszközökkel való meghatározásának eszközei a vizsgált esetben a jellemzően a fenyegetések, megfélemlítések, figyelmeztetések, büntetések, szállítások késleltetése vagy felfüggesztése voltak, amelyek olyan intézkedésekkel társultak, amelyek az árcsökkentő forgalmazók azonosítását szolgálták (pl. ármegfigyelő rendszer működtetése). Ezek a közvetett eszközök és „támogató” intézkedések felhasználhatók arra, hogy az ajánlott viszonteladói árak ténylegesen rögzített árként működjenek.

A bírság összegének meghatározása körében a GVH különös súllyal értékelte, hogy a továbbeladási árak meghatározása a versenyt legsúlyosabban veszélyeztető jogsértések csoportjába tartozik. A jogsértés súlyát növelő tényezőként értékelte a hatóság a szankciók kilátásba helyezését és alkalmazását, az árak betartásának nyomon követését és azt a körülményt, hogy két, egymástól eltérő termékkör esetében is sor került a viszonteladói árak jogellenes rögzítésére. Ugyancsak hatással volt a bírság mértékére, hogy a magatartás jogsértő jellegével több e-mailes bizonyíték alapján a FAST HUNGARY maga is tisztában is volt, s a jogsértésben a vállalkozás ügyvezetője is részt vett.

A GVH friss döntése ismét rámutat arra, hogy fontos a partnerekkel az üzleti együttműködés során kialakított kommunikáció és szerződéses gyakorlat rendszeres felülvizsgálata és a munkatársak érzékenyítése a versenyjogi megfelelés elérésére – zárta szavait dr. Vidóczy-Fehér Judit, az act Bán & Karika Ügyvédi Társulás ügyvédje.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 12.

Az Európai Bizottság jelentése a Digitális évtized szakpolitikai program időarányos teljesítéséről

A Bizottság a mai napon közzétette a digitális évtized helyzetéről szóló második jelentést, amely átfogó áttekintést nyújt a Digitális évtized szakpolitikai program által 2030-ra kitűzött digitális célkitűzések és célok elérése terén elért eredményekről. A jelentést idén első alkalommal kíséri a tagállamok által benyújtott, a digitális évtizedre vonatkozó nemzeti stratégiai ütemtervek elemzése, amely részletezi az EU digitális átalakulásához való hozzájárulás érdekében tervezett nemzeti intézkedéseket, intézkedéseket és finanszírozást.

2024. július 12.

Július 15-től ítélkezési szünet a bíróságokon és az Alkotmánybíróságon

2024. július 15. és augusztus 20. között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok – főszabály szerint – nem tartanak tárgyalásokat. Az Alkotmánybíróságon július 22-től augusztus 30-ig tart az ítélkezési szünet. Az egyes kormányzati igazgatási szervek, hivatalok is tarthatnak igazgatási szünetet.