A bíróságra és az ügyészségre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályok Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Határidők nyugvása, újrakezdése, a határidők új kezdőnapja: Kormányrendeletben rendezik az igazságügyi alkalmazottakat, a bíróságokat és az ügyészséget érintő határidőket.

A 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet ismételten rendkívüli szabályokat vezet be az igazságügyi alkalmazottak, a bíróságok és az ügyészség terén

Az igazságügyi alkalmazottak

A veszélyhelyzet ideje alatt, ha az igazságügyi alkalmazotti álláspályázatok kiírásához kapcsolódó eljárási cselekményekre vonatkozó határidő a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a határidő újrakezdődik a veszélyhelyzet megszűnését követő első napon. Ha a veszélyhelyzet alatt a folyamatban lévő igazságügyi alkalmazotti álláspályázati eljárások lefolytatása nem lehetséges, a soron következő eljárási cselekményt a veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. Ilyenkor a határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap. Az az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben szabályozott eljárások esetében, ha az eljárás a veszélyhelyzet miatt nem indítható meg, az eljárás megindítására rendelkezésre álló határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik. Azonban, ha a fegyelmi eljárás a veszélyhelyzet miatt nem rendelhető el, az elrendelésére nyitva álló határidő a veszélyhelyzet megszűnéséig nyugszik. Ha az egyéb eljárás, aminek a megindítására a határidő években került meghatározásra, a veszélyhelyzet miatt nem indítható meg, az eljárás elrendelésére nyitva álló határidő a veszélyhelyzet megszűnéséig nyugszik. Ha valamely eljárás már folyamatban van, és a soron következő eljárási cselekmény a veszélyhelyzet miatt nem tehető meg, azt a veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. Itt is a határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap. Ha az eljárásra véghatáridőt határoz meg a törvény, a határidő az elhalasztott eljárási cselekmény tervezett időpontjától a veszélyhelyzet megszűnéséig nyugszik.

A bíróságok

Ha a bírósági vezető (ítélőtábla, törvényszék és járásbíróság elnöke, a Kúria, az ítélőtábla, a törvényszék és a járásbíróság elnökhelyettese, a kollégiumvezető, a kollégiumvezető-helyettes, a csoportvezető és a csoportvezető-helyettes) határozott idejű bírósági vezetői kinevezése a veszélyhelyzet idején jár le, a határozott idő meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnéséig. A veszélyhelyzet megszűnését követően azonban a bírósági vezetői pályázatot haladéktalanul ki kell írni. A vezetői pályázat elbírálásáig a kinevezésre jogosult a bírósági vezetői állást megbízás útján töltheti be. A folyamatban lévő vezetői álláspályázati eljárások esetén, ha a lefolytatás nem lehetséges, a soron következő eljárási cselekményt a veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. Ilyenkor a határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

Hasonló szabályok vonatkoznak arra az esetre, amikor a bírói testület határozott időre megválasztott tagja megbízatásának időtartama a veszélyhelyzet idején jár le, itt a határozott idő a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul megtartott választáson a testület új tagjának megválasztásáig tart.

Vezetői vizsgálat szintén nem indítható veszélyhelyzet alatt (nyugvás szabályai irányadóak). Folyamatban lévőnél az igazságügyi alkalmazottaknál bemutatott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A járásbíróság elnökének, a kollégiumvezetőnek és a csoportvezetőnek az előírt 2020-as beszámolási kötelezettsége a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig teljesíthető.

A veszélyhelyzet ideje alatt az összbírói értekezlet és a Kúria teljes ülése nem tartható meg.

A bírói álláspályázatok esetén (kiírás, folyamatban lévő) szintén az igazságügyi alkalmazottaknál bemutatott szabályok alkalmazandóak. Ugyanez vonatkozik a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben szabályozott eljárásokra, a fegyelmi eljárásra (és az egyéb eljárásra), a folyamatban lévő eljárásokra, és azokra, ahol a törvény az eljárásra véghatáridőt határoz meg.

Ha a határozott idejű bírói kinevezés a veszélyhelyzet idején jár le, a határozott idő meghosszabbodik mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnését követően a határozatlan idejű kinevezéshez vagy a határozott idejű kinevezés meghosszabbításához szükséges intézkedéseket, eljárásokat le nem folytatják, kivéve, ha a bíró a nyilatkozata szerint nem kéri a határozatlan időre történő bírói kinevezését, illetve a határozott idejű kinevezés meghosszabbítását.

Az ügyészség

Az igazságügyi alkalmazottaknál bemutatott szabályokhoz hasonló szabályokat tartalmaz a rendelet az ügyészségi alkalmazotti álláspályázatok, az ügyészségi törvényben szabályozott eljárások, a fegyelmi eljárás és az években meghatározott határidő tekintetében

Ha a határozott idejű ügyészségi alkalmazotti kinevezés a veszélyhelyzet idején jár le, a határozott idő meghosszabbodik mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnését követően a határozatlan idejű vagy az újabb határozott idejű kinevezéshez szükséges intézkedéseket, eljárásokat le nem folytatják. Ha a kirendelés a veszélyhelyzet idején jár le, a határozott idejű kirendelés meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig.

A veszélyhelyzet idején elvégzendő minősítést, teljesítményértékelést, illetve iratvizsgálatot – amennyiben az a veszélyhelyzet ideje alatt nem végezhető el – a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell elvégezni, illetve megkezdeni.

Ha az ügyészségi testület határozott időre megválasztott tagja megbízatásának időtartama a veszélyhelyzet idején jár le, a határozott idő meghosszabbodik mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul megtartott választáson a testület új tagját meg nem választják.

Összügyészi értekezletet a veszélyhelyzet ideje alatt nem lehet tartani.

Olvassa továbbra is legfrissebb, az egészségügyi válsághelyzettel és az átmeneti időszakkal kapcsolatos cikkeinket a Koronavírus-infó fül alatt.

Kövesse Facebook oldalunkat, hogy a leghamarabb értesüljön a fontos változásokról!


Kapcsolódó cikkek

2020. december 1.

Fogyasztóvédelem a járvány idején

A fogyasztóvédelmi hatóságok legnagyobb nemzetközi ernyőszervezetének éves konferenciáján a GVH képviseli a világszervezet európai koronavírus-munkacsoportját.