A bv. őrök képmáshoz fűződő személyiségi jogai


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A büntetés-végrehajtásban dolgozó személyek képmáshoz fűződő személyiségi jogát sérti a sajtó által készített olyan fényképfelvétel, amelyen a vádlotton kívül a büntetés-végrehajtási dolgozó megjelenik és közzétételre kerül – a Szegedi Ítélőtábla egyedi ügyben hozott döntése.


A tényállás

A felperes 2011. január 11-én egy nagy médiaérdeklődésre számot tartó tárgyalásra kísérte vezetőszáron az előzetes fogva tartásban lévő, korábban közismert politikus vádlottat. A tárgyalóterembe belépő fogvatartottról az alperes újságírója fényképfelvételt készített, amelyen a vádlott mögött haladó felperes is felismerhető volt. A felperes a képmás készítéséhez nem járult hozzá.

A tárgyalásról készült tudósítás illusztrációjaként az alperes által üzemeltetett hírportálon közzétették a fényképet, ami az eredeti formájában 3–4 hónapon át volt elérhető. A felperes erről a megjelenést követő kb. két héten belül szerzett tudomást.

Ezt követően a barátaival éppen egy diszkóban szórakozó felperest egy férfi meglökött, majd azt kérdezte, „hol van a vezetőlánc”, illetve azon a „kutyája”.

A felperes szerint megsértették a személyhez fűződő jogát, amikor képmását jogosulatlanul hozták nyilvánosságra, ezért az alperes elégtételadásra, valamint 500 000 Ft nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezését kérte a bíróságtól.

Az elsőfokú eljárás

Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint azzal, hogy az alperes a felperes hozzájárulása nélkül hozta nyilvánosságra a felperesről készült fényképfelvételt, a Ptk. 80. § ában írt személyiségi jogát megsértette. Megállapította továbbá, hogy ezt követően összesen egy olyan alkalom volt, amikor a felperest foglalkozása miatt kisebb atrocitás ért, de nem találta minden kétséget kizáróan bizonyítottnak, hogy e konfliktus kezdeményezője a felperest az alperesi jogsértő magatartás eredményeként ismerte fel. Ugyanakkor a bíróság elismerte, hogy a képmás nagy nyilvánosság számára történt közzététele a köztudomás szerint is olyan hátrányt eredményez, amely a nem vagyoni kártérítés iránti igényt megalapozza. Ennek mértékét azonban a felperes által kértnél jelentősen alacsonyabb összegben, 50 000 Ft-ban állapította meg, hangsúlyozva, hogy a felperes a keresetét az alperesi jogsértésről való tudomásszerzést követő több mint egy év elteltével terjesztette elő, illetve a perbeli incidens megtörténtét követő két hónapon át nem tett semmilyen intézkedést annak érdekében, hogy az alperes a képet eltávolítsa a honlapjáról.

A fellebbezés tartalma

A felperes álláspontja szerint a bírói gyakorlat hasonló tényállás esetén a büntetés-végrehajtásban dolgozó személyek által elszenvedett jogsértés és az ebből eredő hátrányok kompenzálására az elsőfokú ítéletben szereplő összegnél jelentősen magasabbat szokott megítélni, így a nem vagyoni kártérítés összegének 200 000 Ft-ra történő felemelését kérte a fellebbezésében. Azt, hogy a hozzájárulása nélkül tettek fel róla készült képet, köztudomásúan kárigényt megalapozó tényként értékelte, hiszen a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal következtében személye széles körben ismertté vált, ezzel pedig potenciális veszélyeztetettsége és a munkájából adódó pszichés megterhelés is jelentősen megnövekedett.

Az alperes álláspontja szerint a felperes különböző bíróságokra havonta közel 100 fogvatartottat kísért, ezek során pedig bárki beazonosíthatta, hiszen a bírósági tárgyalások nyilvánosak, így nem állapítható meg, hogy az alperesi jogsértéssel összefüggésben érte a felperest az atrocitás.

Az ítélőtábla megállapításai

Az ítélőtábla hangsúlyozta, hogy a szabad bizonyítás elvéből következően a bíróságot nem köti a más bíróságnak más felek közötti perben hozott, mérlegelésen alapuló döntése. Bár a felperes által hivatkozott döntéseket a jogsértést megvalósító magatartások tekintetében azonosnak ítélte az ítélőtábla a vizsgált üggyel, de különbözőnek találta a nyilvánosságra hozatalok körét. A felperes által hivatkozott ügyekben ugyanis a bv. őrök képmásának hozzájárulásuk nélküli közzététele szélesebb körű nyilvánosság számára történt (pl.: M1 televízió-csatorna, Híradó, TV2 televízió-csatorna több hír-, illetve közéleti műsora), ráadásul az ottani felpereseket a jogsértéssel összefüggésben többször is atrocitás ért. Az elsőfokú bírósághoz hasonlóan az ítélőtábla is arra az álláspontra jutott, hogy a vizsgált ügyben a felperest mindössze egy alkalommal szenvedett el atrocitást, amelynek a perbeli jogsértéssel kapcsolatos okozati összefüggését kétséget kizáróan nem lehetett bizonyítani.

Az ÚJ Jogtár bemutatja: Ügyvédreggeli 2014.         Készüljünk együtt a Ptk. jelentős változásaira!

2014. 09. 12.:  Újdonságok a polgári perjog területén – Dr. Sántha Ágnes

2014. 10. 03.:  Vállalkozási szerződések – Dr. Barta Judit

2014. 11. 07.:   Vezető tisztségviselők felelőssége az új Ptk.-ban – Dr. Gárdos Péter

2014. 12. 05.:   Adásvételi szerződések – Dr. Kisfaludi András

Helyszín: Hilton Budapest Westend, 1062 Budapest Váci út 1-3.

Bővebb információk és jelentkezés itt!

Azt az ítélőtábla sem vitatta, hogy a felperesről készült képfelvételnek a világhálón való megjelenése következtében a személye bárki számára könnyen azonosíthatóvá vált, amely önmagában is eredményezhet olyan hátrányt, amely nem vagyoni kárpótlás megállapítását teszi indokolttá, ugyanakkor semmilyen olyan további sérelem nem vált bizonyítottá, amely a kártérítési összeg felemelését indokolná, így a fellebbezést elutasította.

Az ismertetett döntés (Szegedi Ítélőtábla Pf. II. 20 734/2012.) a Bírósági Döntések Tára 2014/6. számában jelent meg.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.