A közbeszerzési szerződés módosítása a döntőbizottság gyakorlata alapján – 1.


Az alább idézett cikk a Közbeszerzési Döntőbizottság esetjogának és az ellenőrzési útmutatók feldolgozása révén a szerződésmódosítással kapcsolatban kialakult hazai joggyakorlat bemutatására helyezi a hangsúlyt.

Jelen tanulmány a Közbeszerzési Jog online szakfolyóriat 2022/4. számában jelent meg.

A szerződésmódosítás témaköre a közbeszerzési jog talán legtöbbször feldolgozott területe. A kimunkált kommentárirodalom mellett számos cikk és tanulmány foglalkozott a kérdéssel, az ajánlatkérők eligazodását pedig a közbeszerzési ellenőrzést végző szervek által közzétett útmutatók is jelentős mértékben segítik. Szárnyasi János[1] jelen tanulmánya – terjedelme miatt – két részben mutatja be a címben szereplő téma gyakorlati hátterét. Írásunk alábbi, első része nem az egyes szerzésmódosítási jogalapok általános leírására törekszik, hanem a Közbeszerzési Döntőbizottság esetjogának és az ellenőrzési útmutatók feldolgozása révén a szerződésmódosítással kapcsolatban kialakult hazai joggyakorlat bemutatására helyezi a hangsúlyt olyan módon, hogy a „széttartó” jogértelmezési kérdéseket is igyekszik megvilágítani. A SARS-CoV-2 vírus okozta világjárvány, valamint az ukrajnai háború gazdasági hatásai miatt számos piacon ellátási problémák és jelentős áremelkedés tapasztalható, amely körülmények a megkötött közbeszerzési szerződések módosítását is indokolttá tehetik. Ennélfogva a témaválasztás és a joggyakorlat átfogó bemutatása talán aktuálisabb, mint korábban bármikor.


Hivatkozott jogszabályhelyek: Kbt. 141. § (2) bekezdés, 141. § (3) bekezdés, 141. § (4) bekezdés a) pont, 141. § (4) bekezdés b) pont, 141. § (4) bekezdés ba) és bb) alpont, 141. § (4) bekezdés c) pont, 141. § (4) bekezdés ca)-cc) alpont, 141. § (5) bekezdés, 141. § (6) bekezdés, 141. (6) bekezdés a)-c) pont


1. Bevezető gondolatok

[1] A szerződéses szabadság elvéből levezethető részjogosultságként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatálya alá tartozó kötelmi jogviszonyokban a felek szabadon módosíthatják szerződésüket. A közbeszerzési szerződést ellenben a megelőző versenyeztetési eljárásban közölt végleges feltételek szerint kell megkötni és teljesíteni, e körben a Ptk., mint lex generalis pedig csak mögöttes szabályként érvényesül. [2] A közbeszerzési szerződés módosításának problematikáját kiválóan foglalja össze a C-91/08. Wall AG-ügyben eljárt főtanácsnok indítványa: „A szerződés újratárgyalásának okai tehát számosak. Ugyanakkor egyes ilyen okok visszaélések forrásai l…

Tisztelt Látogatónk! Ez a tartalom csak regisztrált felhasználóink számára érhető el, a regisztráció INGYENES!

Ha már rendelkezik felhasználónévvel kérjük, jelentkezzen be felhasználói nevével és jelszavával. A tartalom azonnali eléréséhez kérjük, regisztráljon. A regisztráció ingyenes.


Kapcsolódó cikkek