Jogszabályfigyelő 2019 – 42. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben 2019/166–169. számú Magyar Közlönyök újdonságai és az elfogadásra váró törvényjavaslatok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az ügyfélazonosítás új technikai lehetőségéről, az épületek energetikai tanúsításáról szóló rendelet hatályának a változásáról és a bíróságok képviseletének a szabályairól, valamint a szankciótörvény hatálybalépésének tervezett elhalasztásáról olvashatnak.  

 

Tartalom:

Ügyfélkapus ügyfélazonosítás

Épületek energetikai tanúsítása

Változott a bíróságok perbeli képviseletének a szabályozása

Ismét elhalaszthatják a szankciótörvény hatálybalépését

 

Ügyfélkapus ügyfélazonosítás

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásainak megfelelően távollévő ügyfél esetében is sor kerülhet a törvény által megkövetelt ügyfél-átvilágításra. Ebben az esetben úgynevezett fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell alkalmazni, amelyeket a szolgáltató biztonságos, védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is elvégezhet.

Az alábbiakban hivatkozott rendeletmódosítás lehetővé teszi ugyanakkor, hogy a fent hivatkozott, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő ügyfél-átvilágítás során lehetőség legyen az úgynevezett „ügyfélkapus” ügyfél-azonosítás elvégzésére – olvasható a jogszabály végső előterjesztői indokolásában, amely az Indokolások Tára 2019/40. számában jelent meg. E szerint a Központi Azonosítási Ügynök (a továbbiakban: KAÜ) „alkalmazásával történő ügyfél-azonosítás megbízható csatornán keresztül, hiteles adatbázis alapján történik, a KAÜ alkalmazásával történő „ügyfélkapus” azonosítással kiegészített nem valós idejű ügyfél-átvilágításra [így] nem vonatkoznak a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás általános korlátozásai […], így lényegében a valós idejű ügyfél-átvilágítással egyenértékű megoldás jön létre”.

A módosítás a kihirdetését követő napon lépett hatályba.

Joganyag: 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Módosította: 34/2019. (X. 17.) MNB rendelet

Megjelent: MK 2019/169. (X. 17.)

Hatályos: 2019. 10. 18.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

 Épületek energetikai tanúsítása

A módosítás hatálybalépésétől (2019. október 30.) kezdődően a rendelet hatálya nem terjed ki az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó épületekre, így a rendelet előírásait a szóban forgó épületek esetében nem kell alkalmazni.

Joganyag: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Módosította: 38/2019. (X. 15.) ITM rendelet

Megjelent: MK 2019/167. (X. 15.)

Hatályos: 2019. 10. 30.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Változott a bíróságok perbeli képviseletének a szabályozása

Több ponton is módosította az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) Elnöke a bíróságok perbeli képviseletéről szóló korábbi szabályzatát. A változások a képviselet ellátásának a főbb szabályait, a képviselt bíróság és az OBH feladatait érintették, illetve új alcím alatt rögzíti a perképviseleti szabályzat a bíróságok feladatait a peres eljárást megelőző egyeztetések, valamint a per során előterjesztett egyezségi ajánlat kapcsán. Változtak továbbá a mellékletek szerinti meghatalmazásminták, és két új melléklettel is kiegészült a jogszabály.

A módosítás a közzétételét követő napon lépett hatályba.

Joganyag: 6/2014. (IV. 30.) OBH utasítás a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról

Módosította: 19/2019. (X. 14.) OBH utasítás

Megjelent: HÉ 2019/55. (X. 14.)

Hatályos: 2019. 10. 15.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 

Ismét elhalaszthatják a szankciótörvény hatálybalépését

A 2019-ről 2020. január elsejére elhalasztott hatálybalépés előtt kisebb terjedelemben ismét módosíthatják a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényt. A módosítás elfogadásával a hatálybalépés határideje újabb egy évvel eltolódna 2021. január elsejére.

A szankciótörvény módosítására vonatkozó javaslat az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő tervezetcsomagban szerepel.

A törvényjavaslat szövege itt érhető el.

Joganyag: T/7693. számú törvényjavaslat az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: www.parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: törvénymódosítási javaslatcsomag


Kapcsolódó cikkek

2019. október 14.

Jogszabályfigyelő 2019 – 41. hét

Alábbi cikkünkben, tekintve, hogy a 2019/164–165. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Kúria legfrissebb döntései közül válogattunk.
2019. október 7.

Jogszabályfigyelő 2019 – 40. hét

Alábbi cikkünkben, tekintve, hogy a 2019/161–163. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Kúria és az Alkotmánybíróság közleményei közül válogattunk.