Jogszabályfigyelő 2020 – 19. hét Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/97–103. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzet miatti büntető tárgyú és idegenrendészeti módosításokról, valamint a bérleti jogviszonyok és a kapcsolattartás eltérő szabályairól olvashatnak.

 

Tartalom:

Veszélyhelyzet miatt újabb büntető tárgyú módosítások

Agrárágazatban dolgozók csoportos belépése

Lakásbérletek meghosszabbítása

Kapcsolattartás, távoltartás a veszélyhelyzet alatt

 

Veszélyhelyzet miatt büntető tárgyú módosítások

Változtak a bűnügyi nyilvántartásba vétellel (fogvatartottak arcképmása, ujj- és tenyérnyomata, DNS-profilja levételével, rögzítésével) kapcsolatos előírások a veszélyhelyzettel összefüggésben. Meghatározta a Kormány a járványügyi intézkedéssel, házi karanténnal érintett személyek adatai átadásának a szabályait is a büntetőügyben eljáró szervek, valamint a büntetés-végrehajtási intézet és a javítóintézet számára (adatigénylés).

A jogszabálycsomag egyebek mellett módosította továbbá a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendeletnek a büntetőeljárási törvénytől való eltéréseket megállapító előírásait (elsőfokú bírósági eljárásban tanácselnök egyesbírókénti eljárása, sértett és tanú kihallgatása, eljárási cselekmények megtartása, ügyiratmegismerés, hirdetmény, nyomozás tartama, írásban benyújtott perbeszédek és felszólalások, másodfokú eljárás stb.). Végezetül változtak a veszélyhelyzeti büntetés-végrehajtási rendelkezések is.

 Joganyag: 188/2020. (V. 7.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőjogi tárgyú intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/102. (V. 7.)

Hatályos: 2020. 05. 08., 2020. 05. 22.

Megjegyzés: több rendelet módosító jogszabálycsomag

 

Agrárágazatban dolgozók csoportos belépése

Az alábbiakban hivatkozott rendeletmódosítás állapítja meg az agrárágazatban dolgozók csoportos Magyarországra történő belépésének a szabályait. Az előírások a jogszabály-módosítás kihirdetését követő első és második napon léptek hatályba, Egyidejűleg hatályát vesztette az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet.

Joganyag: 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

Módosította: 185/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/101. (V. 6.)

Hatályos: 2020. 05. 07., 2020. 05. 08.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 

Lakásbérletek meghosszabbítása

A veszélyhelyzet alatt lejáró, állami/önkormányzati lakásokra kötött lakásbérleti, illetve helyiségbérleti szerződések a bérlő egyoldalú, írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodnak a Kormány döntése értelmében. Az erről szóló rendeletmódosítás lehetővé teszi továbbá, hogy a felek a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől a bérleti szerződésük tartalma vonatkozásában közös megegyezéssel – a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig – eltérjenek.

Joganyag: 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről

Módosította: 186/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/101. (V. 6.)

Hatályos: 2020. 05. 07., 2020. 05. 21.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Kapcsolattartás, távoltartás a veszélyhelyzet alatt

Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet a kapcsolattartásra vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásának a rendjét, valamint az ideiglenes megelőző távoltartás, a megelőző távoltartás és a távoltartás veszélyhelyzet alatti végrehajtásának a szabályait állapítja meg.

 Joganyag: 176/2020. (V. 4.) Korm. rendelet a kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos: 2020. 05. 05., 2020. 05. 19.

Megjegyzés: új jogszabály

 


Kapcsolódó cikkek