Jogszabályfigyelő 2021 – 31. hét


Alábbi cikkünkben a 2021/146–150. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos módosításokról olvashatnak.

 Tartalom:

  1. Kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok módosulása
  2. A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos bírság

 

Kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok módosulása

Az úgynevezett pedofiltörvényben foglaltakkal összefüggésben módosította a Kormány a kereskedelmi tevékenységek végzésének a feltételeit, nevezetesen: a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a szexualitást öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő, illetve népszerűsítő termékek forgalmazásával kapcsolatos szabályokat (kirakatban elhelyezés, közszelére tétel, forgalmazás tilalma bizonyos helyeken, illetve zárt csomagolás). Az új előírások a kihirdetést követő harmincadik napon lépnek hatályba.

Joganyag: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosította: 473/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2021/150. (VIII. 6.)

Hatályos: 2021. 09. 05.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos bírság

Ha egy adott szolgáltatási tevékenység bejelentése közteherfizetési kötelezettség alá nem eső eljárásnak vagy igazgatási jellegű szolgáltatásnak minősül, akkor – az új előírás értelmében – a bírság összegének a számítása során kétezer-ötszáz forintos bírságalapot kell figyelembe venni.

Joganyag: 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

Módosította: 464/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2021/149. (VIII. 5.)

Hatályos: 2021. 09. 05.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás


Kapcsolódó cikkek

2022. június 24.

Segédletet készített az ÁSZ a közbeszerzés témakörében

Magyarország Alaptörvénye szerint a közpénzekkel gazdálkodó szervezeteknek a rájuk bízott közpénzekkel és nemzeti vagyonnal az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell gazdálkodniuk. Az Állami Számvevőszék küldetése a jól irányított állam működésének támogatásához való hozzájárulás, tanácsadó eszközeivel a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá és eredményesebbé tétele, éppen ezért segédletet készített a közbeszerzések témakörében. A segédlet célja, hogy a kitöltő szervezetek értékeljék saját működésük szabályosságát, közbeszerzési gyakorlatukat.

2022. június 24.

Heti pihenőidő

Az a 40 órát el nem érő időszak, melyre nem osztották be a munkavállalót munkavégzésre, nem tekinthető heti pihenőidőnek, mivel nem alkalmas a heti regenerálódáshoz szükséges időtartam funkcióját betölteni. Heti pihenőidőnek csupán a heti 40 órát elérő vagy ezt meghaladó időtartam minősül, így a munkaidőkeret átlagában is csak a 48 órát egybefüggően kitevő időtartam vehető figyelembe – a Kúria eseti döntése.

2022. június 23.

A metaverzum jogi kérdései – 2. rész

A metaverzum egy megosztott, virtuális világ, amit a felhasználók bármilyen platformról képesek elérni az interneten keresztül, és ahol a virtuális avatárjaikkal tudnak kapcsolatba lépni egymással. Az alábbi, kétrészes sorozat az e sajátos világgal kapcsolatban felmerülő sokféle jogi kérdést veszi górcső alá.