Jogszabályfigyelő 2024 – 15. hét


Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2024/42-44. számú Magyar Közlönyben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az elfogadásra váró törvényjavaslatok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban egy terjedelmes, több mint két tucat igazságügyi tárgyú törvényt érintő jogszabálymódosításról olvashatnak.

 

Tartalom:

  1. Igazságügyi tárgyú törvénycsomag a Parlament előtt

 

Igazságügyi tárgyú törvénycsomag a Parlament előtt

E héten kezdte meg a Parlament az alábbiakban hivatkozott igazságügyi törvénycsomag általános vitáját, amelynek elfogadására a következő kéthetes parlamenti ciklusban kerülhet sor. A tervezet harminc törvény (így egyebek között a közjegyzőkről és a bírósági végrehajtásról szóló törvények, az ügyészségi törvény, a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvény, a szerzői jogi közös jogkezelési törvény, a polgári perrendtartás és az ügyvédi törvény, illetve a közjegyzői nemperes eljárásól és a hagyatéki eljárásról szóló törvények) módosítását tartalmazza, amelyek indokaként a joggyakorlati tapasztalatok hasznosulását és a jogalkalmazási munka segítését jelöli meg az előterjesztő által készített általános indokolás.

A közjegyzői törvényt illetően a közokirat felolvasási kötelezettségének a mellőzésével kapcsolatos szabályozás, míg a bírósági végrehajtás kapcsán az elektronikus árveréssel kapcsolatos rendelkezések, illetve a végrehajtói jogviszonyt érintő előírások említendők a javaslatból. A jövőben az új ingatlan-nyilvántartási törvénnyel összefüggésben „[…] a közjegyző jogosult lesz az előtte személyesen megjelent, elektronikus aláírási megoldást nem használó fél helyett az ingatlan-nyilvántartás informatikai rendszerén belül tehető jognyilatkozatok hitelesítésére” (lásd T/8004. számú törvényjavaslat általános indokolása).

A hagyatéki eljárás szabályainak a módosítása körében egyebek mellett „[…] a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény […] 5/A. alcíme szerinti eljárások és a hagyatéki eljárás szabályainak összehangolása [valósul meg].” (Lásd T/8004. számú törvényjavaslat általános indokolása.) Új alcímként kerül a törvénybe az osztatlan közös tulajdon megszüntetése a hagyatéki eljárás keretében harmadik személy részére történő értékesítéssel.

A Pp. kapcsán az általános indokolás rámutat arra, hogy: „A bírósági tárgyalások lefolytatásával összefüggésben is megmutatkozik az igény az elektronizációs és telekommunikációs lehetőségek bővítése vonatkozásában, amelyet a közelmúltban lezajlott világméretű koronavírus járvány tapasztalatai még időszerűbbé tettek. […] A javaslat egyfelől kiterjeszti a folyamatos kép és hangfelvétel készítésével megvalósuló jegyzőkönyvezés lehetőségét a polgári eljárás valamennyi szakára és szakaszára […] másfelől kiegészíti a Pp. Tizedik részét egy új alcímmel, amely lehetővé teszi polgári perekben is az elektronikus hírközlő hálózat útján történő egyszerűsített jelenlétet.”

  • Joganyag: T/8004. számú törvényjavaslat az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
  • Módosította:
  • Megjelent: parlament.hu
  • Hatályos:
  • Megjegyzés: elfogadásra váró törvényjavaslat

Kapcsolódó cikkek