Nehezedtek a külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos szabályok


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Külföldi természetes személy vagy jogi személy Budapesten történő ingatlanvásárlásához a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 1/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Budapest Főváros Kormányhivatalának engedélyére van szükség. A külföldiek ingatlanszerzésének részletes szabályait 2014. október 3-ától új jogszabály, a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) állapítja meg. A Korm. rendeletet a 2014. október 3-ától indult ügyekben kell alkalmazni, a korábban hatályos, a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (1. 18.) Korm. rendelet ezzel hatályát veszti.


A Korm. rendelet hatályba lépésével több tekintetben is változott az engedélyezési eljárás gyakorlata.

A főbb változások a következők:

– A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelyet a Korm. rendelet 1. melléklete tartalmaz. A kérelem részét képezik a Korm. rendelet 1. melléklet 1-3. függelékei. A kérelem formanyomtatvány elérhető a www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest honlapon, valamint a Kormányhivatal Váci utcai épületének (1056 Budapest, Váci utca 62-64.) ügyfélszolgálatán.
– A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja szerint a kérelemhez mellékelni kell a megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó, 21 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot. A tulajdoni lapot az adatszolgáltatás díjának (3600 Ft) a kérelmező általi megfizetését követően a Kormányhivatal szerzi be, kivéve, ha a kérelmező e dokumentumokat a kérelméhez csatolja, vagy a kérelemben arról nyilatkozik, hogy azt maga kívánja beszerezni.

Amennyiben a kérelmező 21 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot nem mellékel a kérelméhez, mellékelnie kell a 3600 Ft Budapest Főváros Kormányhivatala számlaszámára (10023002- 00299592-00000000) történő befizetés igazolását. A befizetésnél fel kell tüntetni a külföldi személy nevét és a megszerezni kívánt ingatlan helyrajzi számát. Az eljárás során a kérelemhez csatolt kinyomtatott e-hiteles tulajdoni lap nem fogadható el tekintettel arra, hogy az a kinyomtatással már nem minősül hitelesnek.

– A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a külföldi természetes személy ingatlanszerzésének egyik feltétele, hogy a tulajdonszerzés ne sértsen közérdeket. A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja rögzíti a közérdeksérelem azon esetét, amikor a kérelmező természetes személy szabadságvesztés hatálya alatt áll.

Az a tény, hogy a külföldi ingatlanszerző nem áll szabadságvesztés hatálya alatt, jelenleg csak egy módon, akképpen állapítható meg, ha a külföldi ingatlanszerző a Kormányhivatalnál indított engedélyezési eljárás során a kérelméhez hatósági erkölcsi bizonyítványt mellékel.

Az engedély kiadásához hatósági erkölcsi bizonyítvány utólagos becsatolására a már folyamatban lévő, a Korm. rendelet hatályba lépését követően indult ügyekben is szükség van.

Nemzetközi jog

A műben számos szemléltető ábra és táblázat segíti a szakembereket abban, hogy kérdéseikre egyértelmű, lényegre törő és közérthető választ kaphajanak nemzetközi jogi kérdéseikkel összefüggésben.

További információ és megrendelés >>

A bizonyítvány iránti kérelem benyújtható:

– postai úton. A kérőlapokat kitöltési útmutatóval és készpénz-átutalási megbízással együtt komplett csomagban, postai értékcikként a postahivataloknál lehet beszerezni: a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlap” borítékban. A kitöltött kérőlapot a díjfizetést igazoló feladóvevénnyel együtt ajánlott küldeményként kell megküldeni a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) 1475 Budapest, Pf. 172. címre,
– elektronikusan az ügyfélkapun keresztül,
– a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán személyesen, kizárólag soron kívüli eljárás esetén (Budapest, XIII. Visegrádi utca 110.),
– külföldön a nagykövetségeken, illetve a konzulátusokon. A konzulátushoz benyújtott kérelemmel kapcsolatos eljárásért, valamint a konzuli hatóság által teljesített szolgáltatásért (pl. hiteles fordítás készítése) konzuli díjat kell fizetni. A díjat a konzulátusok egyedileg határozzák meg.

Az eljárás gyorsítása érdekében lehetőség van arra, hogy az ingatlanszerző a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlapot oly módon töltse ki, hogy a kérőlap II. pontjánál a Kormányhivatal kerüljön megjelölésre. Így a hatósági erkölcsi bizonyítványt a kiállító KEKKH közvetlenül a Kormányhivatal részére küldi meg.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy a Kormányhivatal az ingatlanszerző által benyújtott hatósági erkölcsi bizonyítványt csak akkor fogadhatja el, ha azt az engedélyezési eljárás megindítását követően állította ki a KEKKH.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a www.nyilvantarto.hu honlapon található.

Forrás: BÜK hírlevél 324. szám


Kapcsolódó cikkek

2024. június 21.

Az üzletrész öröklése és átszállása a jogutódra

A kft. tagjának halálával az örökös tulajdonosává válik az elhunyt tag hagyatékába tartozó üzletrésznek. A kft.-nek nincs jogszabályi kötelezettsége az örökös tulajdonába került üzletrész megváltására, megvételére – a Kúria eseti döntése.

2024. június 19.

Önkormányzati választás: hosszú út az alakuló ülésig

Az önkormányzatok életében egy furcsa, eddig még nem tapasztalt időszak következik. A választások befejeztével kialakultak az új képviselő-testületek, kiderültek az új polgármesterek, azonban a munkát egészen októberig még nem ők, hanem a korábbi, 2019-ben választott testület végzi.