Gyorsan dönthet az EJEB a Kétfarkú Kutyapárt beadványáról

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Az ügy előzménye, hogy a Kutyapárt a kötelező betelepítési kvóták ügyében kezdeményezett népszavazási kampány ideje alatt mobil applikációban buzdította a szavazókat és adott ötleteket nekik, hogy milyen módon szavazzanak érvénytelenül. A Kutyapárt javaslata arra vonatkozott, hogy a választók firkálják össze a szavazólapokat, így érvénytelenítve azokat.

A Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB) az alkalmazással kapcsolatosan 2016. október 7-én meghozott határozatában 832.500 forint pénzbírságot szabott ki a pártra. A határozat indoklása szerint a Kétfarkú Kutyapárt megsértette a választás titkosságának alapelvét, a választás tisztaságának az elvét, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét.

A Kutyapárt a Kúriától kérte az NVB határozatának felülvizsgálatát. A Kúria ugyan 100.000 forintra mérsékelte a bírság összegét és határozatában csak azt mondta ki, hogy a választók jogosultak a népszavazással kapcsolatos véleményük kifejezésére, ugyanakkor a Kutyapárt appja sérti a rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét.

A Kétfarkú Kutyapárt a Kúria döntésével sem értett egyet, ezért - tekintettel arra, hogy a Magyarországon rendelkezésére álló összes rendes jogorvoslati lehetőséget kimerítette – a párt az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult jogorvoslatért.

Beadványukban a Kétfarkú Kutyák előadták, hogy álláspontjuk szerint az NVB és a Kúria határozatával Magyarország megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. Cikkét. A Kutyapárt úgy foglalt állást tehát, hogy a fenti határozatok sértik a szabad vélemény-nyilvánításhoz való jogot. A beadvány arra kérte az EJEB-et, vizsgálja meg, hogy a döntések korlátozzák-e az Egyezmény 10. Cikk (1) bekezdésében biztosított véleménynyilvánítás szabadságához való emberi jogot, illetve, amennyiben a Bíróság megállapítja az érintett jog sérelmét, úgy vizsgálja meg azt, hogy a korlátozás megfelelt-e a jogszabályi követelményeknek, illetve a szükségesség-arányosság mércéjének.

 Az EJEB rendkívül gyorsan reagált az ügyre. A Bíróság döntése azt is jeleni, hogy a beadott panasz az első szűrőn megfelelt és a Bíróság a továbbiakban foglalkozni fog a beadvánnyal.

(http://bozotharc.blog.hu, http://hudoc.echr.coe.int )

Bírósági Döntések Tára

A folyóirat egyfelől publikációs fórumot kíván biztosítani a megyei, illetve az ítélőtáblai döntések számára, másfelől azzal, hogy a mértékadó bírósági döntések közül válogat, a jogalkalmazás egységességét kívánja támogatni.

További információ és megrendelés >>

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!