Enyhültek a fúziós eljárások adminisztratív terhei

 • Értesítő a rovat cikkeiről

A versenytörvény legfrissebb módosításaihoz kapcsolódóan (amelyekről itt írtunk) a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) már közzé is tette új fúziós űrlapját és az összefonódás-vizsgálati eljárással kapcsolatos új közleményeit. A GVH emellett 2017. január 25-én konzultációt tartott a Magyar Versenyjogi Egyesület (MVE) részvételével, ahol az új szabályozással kapcsolatos legfőbb kérdéseket tisztázta.

A versenytörvény módosítása bevezetett néhány kedvező újítást. A piac résztvevői örömmel fogadták, hogy az összefonódások ellenőrzési küszöbértékét felemelték, oly módon, hogy bejelentés csak akkor szükséges, ha legalább két érintett vállalkozáscsoport magyarországi nettó árbevétele a megelőző üzleti évben meghaladta az 1 milliárd forintot. (Ugyanakkor az új szabályok szerint egyfajta „önkéntes bejelentés” alá eshetnek azok a vállalkozások, amelyek nem érik el az általános küszöbértéket, amint azt alább bemutatjuk). A GVH által közzétett új fúziós űrlap és vonatkozó közlemények pedig tovább enyhítik a fúziós eljárások terheit a 2017. január 15-ét követően létrejött összefonódások számára.

Az összefonódás-bejelentések egyszerűsítése

Az új fúziós űrlappal megszűnik, annak „kettő az egyben” jellege, mivel többé nem tartalmazza a teljes körű eljárásra (II. fázisú fúziókra) vonatkozó kérdéseket. Abban az esetben, ha az összefonódás érdemben átfedő vagy kapcsolódó piacokat érint, a felek szabadon kifejthetik az ezzel kapcsolatban relevánsnak tartott érveiket, és nem kötelesek megválaszolni a korábbi nyomtatvány VI. és VII. részének hosszú kérdéssorát. Amennyiben a GVH teljes körű vizsgálatot rendel el, és nem tartja elegendőnek a bejelentésben átadott információkat a versenyjogi aggályok kizáráshoz, akkor további adatokat kérhet be az adott ügyre konkretizálva. A GVH az MVE-vel folytatott konzultációja során kifejtette, az új szabályozás célja éppen az, hogy a GVH átvegye az adatspecializáció terhét a felektől.

Az új fúziós űrlap (és az ahhoz kapcsolódó kitöltési útmutató) számos olyan gyakorlati változást tartalmaz, amely megkönnyíti, racionalizálja az összefonódás-bejelentési eljárást. Így például a fúziós szerződés és más mellékletek (az ügyvédi meghatalmazások kivételével) ezentúl egyszerű másolatban, közjegyzői vagy egyéb hitelesítés nélkül is beadhatók. A résztvevők árbevételi adatait pedig az új űrlapon elegendő vállalatcsoportonként összesítve megadni, és nem olyan részletességgel, mint azt a korábbi verzió megkívánta.

A fúziós űrlap kitöltési útmutatója mellett a GVH további, szintén gyakorlati kérdéseket lefedő közleményeket tett közzé, mint például:

-           az összefonódások bejelentéséhez kapcsolódó előzetes egyeztetésekről,

-           az összefonódásokat engedélyező határozatokban feltételek, illetve kötelezettségek előírásáról, és

-           az eljárással kapcsolatos egyéb jogalkalmazási kérdésekről.

Ezekben a közleményekben a GVH tisztázza az új szabályokra vonatkozó jogértelmezését, valamint a fúziós eljárások ügyfeleivel szemben támasztott elvárásait.

verseny

A konzultáció során a GVH kifejtette, hogy még a törvényi küszöbértékek meghaladása esetén sem szükséges bejelentést tenni, illetve a GVH vizsgálat indítását sem tervezi, ha az összefonódás nem eredményezi gazdasági erőfölény létrehozását vagy jelentős megerősítését az érintett piacon

„Önkéntes” bejelentési kötelezettség

A versenytörvény legkevésbé üdvözölt újdonsága az úgynevezett „összefonódás-vizsgálati küszöbérték”, amely olyan fúziókat érint, melyek nem érik el a fent említett kötelező bejelentési küszöböt. Ez alapján egy tranzakciót akkor is be kell jelenteni, ha:

-           nem nyilvánvaló, hogy az nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon, és

-           az érintett vállalkozáscsoportok együttes magyarországi nettó árbevétele az előző üzleti évben meghaladta az 5 milliárd forintot.

A GVH vonatkozó értelmezése, melyet közleményeiben és az MVE-vel folytatott konzultációja során is kifejtett, segít körvonalazni, hogy mely fúziók tartoznak ebbe a kategóriába. Nyilvánvaló, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon (azaz nincs szükség bejelentésre), ha a résztvevők együttes piaci részesedése nem éri el a:

-           20%-ot horizontális átfedés, vagy

-           30%-ot vertikális kapcsolat esetén.

A konzultáció során a GVH kifejtette, hogy még e küszöbértékek meghaladása esetén sem szükséges bejelentést tenni, illetve a GVH vizsgálat indítását sem tervezi, ha az összefonódás nem eredményezi gazdasági erőfölény létrehozását vagy jelentős megerősítését az érintett piacon.

Megjegyzések

A versenytörvény módosításainak kifejezett célja volt az adminisztratív terhek csökkentése és a fúziós eljárások idejének rövidítése, amely cél elérését segíti az új fúziós űrlap és GVH közleményei is. Reméljük, hogy a GVH folytatja a közelmúltban megkezdett – és örömmel fogadott – gyakorlatát a fúziós eljárások egyszerűsítésére, felgyorsítására és az ügyfelek kötelezettségeinek tisztázására vonatkozóan.

Schönherr

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • versenyjog

  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. november 26-án fogadta el a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 2014/104/EU irányelvet (a továbbiakban: irányelv).

 • versenyjog

  A módosítások két fő területet érintenek: az összefonódások ellenőrzésének nemzeti szabályait, illetve a versenyjogi kártérítésekről szóló 2014/104/EU irányelv átültetését. Jelen írásunk a fúziós szabályok módosításait mutatja be, cikkünk második részében pedig az irányelv átültetéséről olvashat majd.
   

 • ügyvéd

  A több ponton is módosított versenytörvény alapján egyebek mellett negyedére csökken az igazgatási szolgáltatási díj, hatékonyabbá válik a fúziókontroll, több támogatást kapnak a Gazdasági Versenyhivatallal együttműködni kívánók, valamint megtörtént a versenyjogi kártérítési irányelv szabályainak átültetése is a jogszabályba - közölte a GVH.

 • ne használd

  Az Országgyűlés 2016. december 6-án elfogadta a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) átfogó módosítását, amelyet 2016. december 15-én ki is hirdettek. A változtatások két fő területet érintenek: a versenyjogi kártérítésekről szóló 2014/104/EU irányelv (Irányelv) átültetését, valamint az összefonódások ellenőrzésének nemzeti szabályait (erről szóló cikkünk itt érhető el). Jelen írásunk részletesen bemutatja az Irányelv átültetésével bevezetett újdonságokat, valamint kitér a Tpvt. egyéb jelentős módosításaira.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!