Az év fiatal jogász tehetsége jelöltek – Jogászdíj 2020-2021 Jogászdíj


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az V. Wolters Kluwer Jogászdíjra számos kiváló fiatal jogász pályázata érkezett az Év fiatal jogász tehetsége kategóriában. A cikkben a díjazotton kívüli jelöltek pályázatainak rezüméi kerülnek bemutatásra.

Az év fiatal jogász tehetsége kategóriában jelöltek


Bartos Blanka (kutató, PhD-hallgató) – Aix-Marseille Egyetem (Franciaország)

„Minden mindennel összefügg” – Albert Einstein

Mentor: Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta

Blanka Szegeden a Madách Imre Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola angol tagozatán kezdte meg tanulmányait, ami közben aktív élsportoló is volt több sportágban egyszerre. Országos és Európa bajnokságokat nyert jégtánc és fitness kategóriában, emellett úszott és táncolt. Miután részt vett több tanulmányi versenyen, a reál tárgyak iránt felkeltett érdeklődését a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium biológia–kémia tagozatán folytatta.
Az előző sportágak folytatása mellett a fekvenyomásban is elkezdett versenyekre járni, amiben országos bajnoki címet nyert és európai rekordot tart. Mindegyik évben megkapta az év ’Jó Tanuló-Jó Sportoló’ díját a hódmezővásárhelyi önkormányzattól, 2012-ben pedig az év női és ifjúsági sportolójának választották Dél-Magyarországban. Emellett angol nyelvből felsőfokú, németből pedig középfokú nyelvvizsgával zárta a gimnáziumi éveket. Három tantárgyból is 95% felett teljesített az érettségin. Ami a fakultációjából adódott volna, az orvosi pálya helyett jogi egyetemeket jelölt meg. Többet akart megismerni a világból, mivel a jog az élet minden területével kapcsolatban van. Ösztöndíjasként felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára. A sportot továbbra is folytatta, 2012-ben 19 évesen, a legfiatalabbként a felnőtt korosztályban megnyerte a Fitness Európa Bajnokságot, amely kategóriában elsőként került aranyérem magyar versenyző nyakába. Ugyanebben az évben a magyar tanulmányaival és a sportversenyekkel párhuzamosan elkezdte a kétéves Amerikai Jogi Szakértői LL. M. képzést az amerikai toledói és a szegedi egyetem együttműködésében. 2013-ban részt vett egy európai tárgyalásszimulációs versenyen Romániában, egy évvel később pedig egy következőn Görögországban angolul, ahol egy különdíjban is részesült az Európai Bíróság egyik bírájától. 2014-ben a Szegedi Ítélőtábla akkori elnöke, Harangozó Attila a mentoráltjává választotta, így hónapokon keresztül részt vehetett a bírák munkájában és az elnök hivatalos programjain. E program leteltével a szegedi Halász Ügyvédi Irodában lett gyakornok, ahol mind a büntető-, mind a polgári joghoz közelebb került.

Szeptemberben a Magyar–Amerikai Koalíció jóvoltából lehetőséget nyert, hogy Washington D.C.-ben végezhessen szakmai gyakorlatot a Meridian International Centernél, ahol a nemzetközi kapcsolatokba és a diplomáciába nyerhetett betekintést. Három hónapon keresztül dolgozhatott a nagykövetségekkel, a Szenátussal, a Kongresszussal, de volt teendője a Capitóliumban és a Fehér Házban is. A következő félévben Erasmus ösztöndíjjal a németországi bonni egyetemen (Rheinische Friedrich Wilhelms Universitat Bonn) folytatta a vizsgákat. Nyáron német nyelvből is felsőfokú nyelvvizsgát tett, és ősszel a Bécsi Kancelláriánál nyert el egy ritka gyakornoki lehetőséget az ELSA-n keresztül. Ezen intézménynél az osztrák közigazgatási joggal és az európai joggal dolgozhatott, szintén német nyelven. Az egyetemi évek alatt elkezdte a francia nyelv tanulását, így 2016 tavaszi szemeszterét a lyoni egyetemen (Jean Moulin Université, Lyon III) tölthette Erasmus ösztöndíjjal. Ennek végeztével ősszel szakmai gyakorlatot folytatott Magyarország Állandó Képviseleténél az OECD-UNESCO mellett, Párizsban. A szakdolgozat megírása és a sikeres államvizsgák után a párizsi Panthéon-Assas Egyetemre nyert felvételt francia, európai és nemzetközi üzleti jogi LL. M. képzésre. Sikeres felsőfokú nyelvvizsgát tett a harmadik idegen nyelvből, franciából is, majd a párizsi Versenyjogi Intézetnél lett gyakornok. Ezt követően folytatta a tudományos publikációk írását különböző jogi területeken, jelenleg kutató és PhD-hallgató-jelölt az Aix-Marseille Egyetem Egészségügyi Jogi Intézeténél. Célja, hogy az innovatív génterápiák minél előbb és minél elérhetőbb áron jussanak el a betegekhez, amihez átfogó reform szükséges a nemzeti és nemzetközi szabályozásban egyaránt. A karrier mellett a magánéletet is fontosnak tartja, feleség és családanya, kislánya 2019-ben született.


Dr. Gyurkó Péter (ügyvédjelölt) – Partos & Noblet Hogan Lovells

A jogászi hivatás nem vész el, csak átalakul

Mentor: Partos László

Dr. Gyurkó Péter az ELTE-ÁJK summa cum laude minősítéssel végzett jogásza, a Partos és Noblet Ügyvédi Iroda In co-operation with Hogan Lovells International LLP ügyvédjelöltje. Egyetemi évei alatt aktív tagja volt a Joghallgatók Önképző Szervezetének (JÖSz) és több tudományos diákkörnek is, így például a Római Jogi- és Összehasonlító Jogi TDK demonstrátora, majd titkára, és a Polgári Jogi TDK demonstrátora is volt. A jelölt egyetemi pályafutása alatt számos innovatív témában végzett kutatásokat, így foglalkozott a mesterséges intelligenciával, az okosszerződésekkel és az adatvédelem kurrens kérdéseivel is. Számos versenyen szerepelt sikeresen, így a kari római jogi vetélkedőn kívül megnyerte a XI. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny kari, majd országos fordulóját is. Többször is szerepelt opponensként OTDK-n, többek között római jogi és polgári eljárásjogi tagozatban is opponált dolgozatot. Jelenlegi kutatási területe az érdek szerepe a magánjogban, amely témában szakdolgozata is íródott, konzulense dr. Menyhárd Attila volt. A jelölt az ügyvédi pálya mellett a jövőben oktatói tevekénység végzését is tervezi, szeretne posztgraduális képzésen részt venni. Felsőfokú szinten beszél németül és angolul, valamint társalgási szinten olaszul. A jelölt egyetemi és szakmai pályafutásának elismeréseként 2019-ben a Budapesti Jogászbál Praesens díját joghallgató kategóriában, majd a Wolters Kluwer Jogászdíját is elnyerte „Az év joghallgató tehetsége” kategóriában.


Dr. Tatár Attila (PhD-hallgató, ügyvédjelölt) – ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda

A tárhelyszolgáltatói felelősség szabályozásával kapcsolatos újszerű megoldási javaslat

Mentor: Dr. Gosztonyi Gergely PhD

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, Dr. Gosztonyi Gergely mentorálása mellett számos, olyan kötelező egyetemi kereteken túlmutató tevékenység (például nemzetközi médiajogi perbeszédverseny, OTDK) végzésére nyílt lehetőségem, amelyekből mind szakmailag, mind emberileg rengeteget tanulhattam, és amelyek megismertették velem a médiajogot és a tárhelyszolgáltatói felelősséget: azt a jogterületet, amellyel a Dentons ügyvédjelöltjeként jelenleg is foglalkozom, valamint azt a kutatási területet, amelyet az ELTE ÁJK Doktori Iskolájának PhD-hallgatójaként jelenleg is kutatok. E két terület összehangolásának az eredménye pedig egy, a tárhelyszolgáltatók (például közösségi portálok vagy videómegosztó oldalak) jogsértő tartalmakért való felelősségének lehetséges szabályozásával kapcsolatos újszerű megoldási javaslat.

Azt gondolom, a témakör kutatásának szükségességét jól mutatja, hogy – már egy 2019 áprilisában megfogalmazott nyílt levelében – a Facebook alapítója is új szabályok megalkotását sürgette. Eddigi kutatásom során górcső alá vettem a tárhelyszolgáltatók jogsértő tartalmakért való felelősségének 2000 óta változatlan formában fennálló európai uniós szabályrendszerét, amellyel kapcsolatban megfogalmaztam több elvi, illetve gyakorlati problémát. A releváns strasbourgi és luxemburgi, valamint tagállami ítélkezési gyakorlat alapulvételével pedig kísérletet tettem néhány következtetés levonására, illetve a hatályos szabályozás revíziójára. Így, bár az uniós jogi keret értelmében ezen szolgáltatók – bizonyos feltételek teljesülése esetén – a jogsértő tartalom típusától függetlenül általános jelleggel mentesülnek a felelősség alól, az ítélkezési gyakorlat alapján a mentesülés valójában mégsem általános, hanem tartalom- és információfüggő. Továbbá, jóllehet a hatályos szabályrendszer alapján az ún. értesítési-eltávolítási eljárás kizárólagosan alkalmazandó a felelősség alóli mentesülés érdekében, a strasbourgi EJEB azon megállapítása, miszerint „az értesítési-eltávolítási eljárás […] sok esetben megfelelő eszköze lehet az egyensúly kialakításának”, mégis arra enged következtetni, hogy vannak olyan esetek, amikor ez az eljárás nem bizonyul alkalmas eszköznek. Emiatt egy olyan összetettebb, kifinomultabb felelősségi rendszer kialakítását tartanám szükségszerűnek, amely figyelembe veszi a jogi keretből fakadó elvi problémákat, például a szolgáltatói döntéshozatal esetén felmerülő aggályokat, így a transzparencia, jogorvoslat vagy emberi felülvizsgálat hiányát.

Ezen túlmenően azonban egyéb szempontokra, így különösen a jogsértő tartalom típusára is nagy hangsúlyt kíván fektetni egy olyan jogi keret kialakítása érdekében, amely alkalmas arra, hogy „tartsa az iramot a mindig változó körülményekkel”. Egy ilyen összetettebb felelősségi rendszer kialakításához pedig kutatómunkám eredményeképpen már több eljárás keretét, elveit is rögzítettem.

A nemzetközi- és hazai konferenciaszereplések, amelyeken újszerű megközelítésemről beszámolhattam, a nívós folyóiratok, amelyek kutatási eredményeimnek helyt adtak, a különböző ösztöndíjak, amelyekben kutatási témám részesülhetett, valamint az ügyvédjelölti tevékenységem során szerzett, a kutatási területem szempontjából is komoly relevanciával bíró gyakorlati tapasztalatok mind-mind hozzásegítettek a tárhelyszolgáltatói felelősséggel kapcsolatos kutatásom végzéséhez és ösztönöznek annak további folytatásában. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt néhány évben – legalábbis európai uniós szinten – valóban történt némi elmozdulás az összetettebb felelősségi rendszer irányába, ám ahogyan az Amerikai Legfelsőbb Bíróság figyelmeztet: „Az internet erői és irányai annyira újszerűek, annyira változatosak és annyira messzemenők, hogy a bíróságoknak tudatában kell lenniük annak, hogy amit ma mondanak, az holnapra idejétmúlttá válhat”. A fenti intelmet már eddig sem tévesztettem szem elől és a továbbiakban is iránytűként fog szolgálni a tárhelyszolgáltatói felelősséggel kapcsolatos kutatómunkám során.


dr. Frank Máté (PhD-hallgató, oktató (óraadó) – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Vándor-Keserű-Trenyisán and Partners Ügyvédi társulás

A termékfelelősség kihívásai a XXI. században, különös tekintettel az autonóm technológiákra

Mentor: Dr. Kecskés Gábor

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogászként 2020-ban. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában folytatja doktori tanulmányait, I. évfolyamos, állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatóként. Doktori tanulmányai mellett ügyvédjelöltként tevékenykedik a Vándor-Keserű-Trenyisán and Partners Ügyvédi Társulásban Győrben. E két hivatás tökéletes összehangolása kulcsfontosságú számára, mert véleménye szerint mind az oktatás, mind a jelöltködés olyan szakmai lehetőségekkel kecsegtet, amelyek egyéni fejlődése szempontjából elengedhetetlenek. Egyetemi évei alatt igyekezett a kötelező tanórán kívüli lehetőségeket maximálisan kihasználni, tudását bővíteni, látókörét szélesíteni. Két évig a Jogtörténeti, három éven keresztül pedig a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék munkáját segítette tanszéki demonstrátorként. A Batthyány Lajos Szakkollégium Tudományos Tevékenységért Felelős Munkacsoportjának tagjaként részt vett a Szakkollégium mentorprogramjában. Ennek keretében lehetősége adódott arra, hogy több másod- és harmadéves hallgatót támogathasson és orientálhasson tanulmányi előmenetelük céljából. Ez a szemlélet az, amely a mai napig leginkább meghatározza tevékenységét. A gyakorlat­orientált oktatás híveként igyekszik olyan aktuális problémaköröket vizsgálni, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy tudományos diskurzust indítsanak a hallgatók között, és ösztönözzék őket az innovatívan gyakorlati tudományos gondolkodás irányába. „A tudáshasznosítást célzó innovációs ökoszisztéma fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen” c. pályázat felhívása alapján, egy innovatív cross-platform rendszerű mobil applikáció kifejlesztésén dolgozik egy multidiszciplináris kutatócsoporttal. Célul tűzték ki a hagyományos plasztik (hallgatói, egyetemi) kártyák adattartamának digitalizálását, mobil applikáción keresztüli elektronikussá tételét, valamint az ezzel együtt járó adatvédelmi, személyiségi jogi kérdések beazonosítását, a felmerülő kérdésekre a megoldás kidolgozását. Doktori kutatási témája is a negyedik ipari forradalomhoz kapcsolódik. Kutatása során a termékfelelősség XXI. századi kihívásait veszi górcső alá. A termékfelelősség Ptk.-beli kodifikációjával a jog­intézmény még korántsem ért nyugvópontra, ugyanis a kárt okozó hibás termékek köre a technológiai fejlődés révén egyre inkább szélesedik. E fejlődés által indukált kihívások beazonosítása körében, kiemelt figyelmet szentel a mesterséges intelligencia által vezérelt autonóm technológiáknak és az általuk felvetett termékfelelősségi kérdéseknek.

Disszertációja elkülönült fejezetében tárgyalja az orvosi diagnosztikai eszközök felelősségi problematikáját, melynek vizsgálata nem csak termékfelelősségi aspektusból fontos, hanem az egészségügyi jog/orvosi kártérítési felelősség kereteire gyakorolt hatása miatt is nélkülözhetetlen. Az orvost segítő diagnosztikai eszközök, számítógép-vezérelt berendezések az élet, testi épség, egészséghez fűződő jog megsértésének, veszélyeztetésének eddig ismeretlen szituációit idézhetik elő. E tekintetben az egészségügyi felelősség polgári jogi vetülete és annak fejlődési iránya lényegében két felelősségi formula alkalmazhatósága felé mutat (veszélyes üzem vagy termékfelelősség). Az orvosi diagnosztikai eszközök termékfelelősségbe történő kifejezett beillesztésének tárgyköre, azonban még korántsem tisztázott, ezért szükséges, hogy e kérdéskör komplex kutatás tárgyát képezze. A választott, véleménye szerint kardinális és egyben problematikus tárgykörön keresztül világít rá a jogtudomány és a mesterséges intelligencia viszonyára, valamint a termékfelelősség XXI. századi kihívásaira, mintegy ablakot nyitva ezzel a jövőre.


dr. Németh Martin (ügyvédjelölt) – Rátky és Társa Ügyvédi Iroda

Amire vártunk, és amire szükség van: a jövő elhivatott szabályozási- és energiajogásza egy változó, eltérített, nemzetköziesedő iparágban

Mentor: dr. Tóth Máté LL. M.

Az ifjú kolléga kényelmes egyetemi évei hamar véget értek, de talán nem is bánja: a szűkös létszámmal, de óriási és komplex energetikai ügymennyiséggel dolgozó frissen alapított energetikai csoportunkban az önálló, kreatív megoldások emberévé kellett válnia a kezdetektől. Martin jelenlegi munkaidejének zömét energiajogi, illetve szabályozott iparági problémák megoldására fordítja, legfőképpen angolul és németül, külföldi ügyfelek javára. A munkája során roppant komplex energetikai megbízásokba vontuk be, nem hagyva időt szárnypróbálgatásokra, egyből éles repüléseken kellett bizonyítania az energiajog és a szabályozási munkák tekintetében. A legfontosabb az ország első, világszinten is innovatív független villamos­energia-ipari aggregátorának struktúráját kellett kitalálni a nulláról, bármilyen minta és fogódzó nélkül, nem támogató jogszabályi környezetben. Itt Martin maga találta ki a működési struktúrát, azonosítva a szabályozási szűk keresztmetszeteket is mindössze pár hetes határidőn belül. Az aggre­gátoros munkája szenior ügyvédektől, sőt iparági dojenektől is nagy eredmény lett volna! Maradéktalanul elnyerte az ügyfél bizalmát és megbecsülését, de egyúttal az aggregátor piacra lépésével szintén érintett jogalkotót (a minisztériumot!), a hatóságot és a magyar rendszerirányítót is meggyőzve. Martinnak azonban nem csak ez az egy – rendkívüli – lövése van. Mindemellett teljesen egyedül viszi az irodánk teljes külföldi megújulóenergia-portfólióját, egyedül tartva a kapcsolatot 16 ügyféllel (zömmel csehek, lengyelek, németek). A projektek teljes körű menedzselését rábízhattuk az ügyfélkapcsolatig bezárólag, ami hatalmas könnyebbség mindannyiunk számára, és az ügyfelek számára is.


dr. Menczelesz Adrián (ügyvédjelölt) – Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda

Egy sokoldalú, ambiciózus, fiatal jogász

Mentor: Dr. Krüpl László

A jelölt 2012 és 2017 között folytatta jogászi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, melyet cum laude minősítéssel végzett el. Ezen tanulmányai során a közgazdasággal is mélyebben foglalkozott, így a jogi diploma mellett egy diplomakiegészítőt is szerzett nemzetközi gazdasági ismeretekből. Az egyetemen több tehetséggondozó kör tevékenységében is részt vett, így például a Kovász Tehetséggondozó és a Polgári Jogi Workshop munkájában is, illetve pályamunkájával 2016-ban indult a Szászy István TDK Nemzetközi Magánjog és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Joga Kari TDK fordulóján. Az egyetem alatt is, és azt követően is számos angol nyelvű jogi képzésen vett részt, többek között a Yale Egyetem amerikai kötelmi jogról tartott online kurzusán. Diplomája 2017-es megszerzését követően a Schönherr Hetényi Ügyvédi Irodánál helyezkedett el ügyvédjelöltként M&A/cégjogi és ingatlanjogi területen, ahol a mai napig is tevékenykedik. Ezen időszak alatt számos jelentős és komplex tranzakció lebonyolításában vehetett részt, így többek között vasúti kocsik adásvételében, egy ismert budapesti luxusszálló nemzetközi tranzakció részeként való megvételében, illetve olyan projektek életútját kísérhette végig, mint egy francia szállodalánc első magyarországi hotelének megvétele, kivitelezése és eladása-visszabérlése, vagy egy dél-koreai akkumulátorgyár zöldmezős projektje.

Ezen tranzakciók során nem csak jogi tudás, hanem gyakorlatias szemléletmód, a tranzakció menedzsmentje és az ügyfélkezelés során is komoly tapasztalatot szerzett. Számos publikációja mellett gyakorta segít az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán az irodánk partnere, dr. Szalóki Gergely által tartott kurzuson. Számos magyar és angol nyelven megjelent ingatlanjogi és társasági jogi publikáció szerzője.


Dr. Szivós Kristóf (tudományos segédmunkatárs) – Szegedi Tudományegyetem

Felelős pervitel

Mentor: Dr. Pákozdi Zita

Szivós Kristóf 2018-ban szerzett jogász szakon diplomát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2018 óta PhD-hallgatóként, 2021. február 1-je óta tudományos segédmunkatársként dolgozik a Civilisztikai Tudományok Intézetében. 2020-ban angolszász jogi és angol jogi szakfordító szakjogász végzettséget szerzett.

Kutatásai egyfelől a hatályos polgári perrendtartás alapelvi fejezetét, azon belül is a perkoncentráció elvét, a felek eljárástámogatási kötelezettségét és a bíróság közrehatási tevékenységét érintik. Másfelől a Pp. tárgyalási rendszerével foglalkozik, azon belül is a megerősített féli felelősség, az eshetőségi elv, valamint a perfelvételi nyilatkozatok előterjeszthetőségének kérdéseit vizsgálja jogtörténeti és jogösszehasonlító szempontból.

Tudományos munkáját a magyar mellett angol és német nyelveken végzi. Számos nemzetközi konferencián tartott előadást, így Athénban, Krakkóban, Münchenben, Újvidéken és Temesváron. Számos hatályos jogi és jogtörténeti tanulmány szerzője. 2019-ben részt vett a Szegedi Törvényszék történetét feltáró jogtörténeti kutatócsoport munkájában, jelenleg a Visegrad Grants által támogatott nemzetközi kutatócsoport munkáját segíti. Hallgatóként végzett tudományos munkáját 2018-ban a Szegedi Jogi Kari Tudományért Emlékéremmel ismerték el. Az elmúlt években számos kutatói ösztöndíjban részesült. 2017 óta az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében végzi kutatásait, emellett 2021-ben megkapta a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat is. 2021 októberében és novemberében Luxembourgan fog kutatómunkát végezni a Max Planck Összehasonlító Perjogi Intézetben. Aktív szerepet vállal az Állam- és Jogtudományi Kar közéleti tevékenységében is, így részt vett a Kar 1945 előtti professzorainak életét és munkásságát feldolgozó kötet elkészítésében, az elsőéves joghallgatók beilleszkedését pedig tutorként segíti. Bekapcsolódott a kari tehetséggondozásba is, hallgatója témavezetésével II. helyet szerzett a Mailáth György Tudományos Pályázat Polgári jogi szekciójában, társ-témavezetésével hallgatói a 35. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának Polgári Eljárásjogi Tagozatában különdíjat értek el.


Dr. Szakács Dóra (ügyvédjelölt) – Szabó Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda

Feszítő légkör, avagy a munkahelyi pszichoterror jelensége

Mentor: Dr. Fehérvári Szilvia

Az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének doktorandusz hallgatója vagyok, emellett pedig ügyvédjelöltként dolgozom a Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Irodában. A Tanszék doktorandusz hallgatójaként részt veszek a munkajogi oktatásban, szemináriumi csoportot vezetek, valamint szakdolgozati konzulensként is tevékenykedem. Már egyetemi tanulmányaim alatt felkeltette érdeklődésemet a munkajog, majd az OTDK-ra való készülés közben mélyebben megismerkedtem a munkahelyi pszichoterror intézményével. Ettől kezdődően tudományos kutatásom során, valamint gyakorlati tapasztalataim alatt is figyelmet szentelek a munkahelyi pszichoterrornak. A munkajogi oktatás remek lehetőséget biztosít arra, hogy kutatásomat szilárd elméleti alapokra helyezzem, mely egy ilyen kevéssé kutatott terület bemutatásának elengedhetetlen része.

Gyakorlati munkám során találkoztam a visszaélés-bejelentő rendszerrel is, mely a külföldi pszichoterror-ellenes küzdelem szerves része, így Magyarországon is segítheti a probléma megoldását. Célom a munkahelyi pszichoterror jelenségének munkajogi vizsgálata, melyre rendkívül kevés példa van jelenleg Magyarországon. A kutatás végén szeretnék megoldási lehetőségeket bemutatni annak érdekében, hogy az egészséges és aktív időskor eszméjének ne legyen akadálya a jelenleg rendkívül sok helyen megjelenő munkahelyi pszichoterror és az általa kiváltott stressz.


dr. Ősze Áron (PhD-hallgató, oktató (óraadó) – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Jogi és politikai döntéshozatal és felelősség az alkotmányjogi dogmatikában

Mentor: Dr. Kecskés Gábor

A szakmai előmenetele szempontjából kiemelendő, hogy 2017 februárjában felvételt nyert a Batthyány Lajos Szakkollégiumba, ahol először a Rendezvényszervezésért és Reprezentációért Felelős Munkacsoport tagja, majd a Rendezvényszervezésért és Emberi Erőforrásért Felelős Munkacsoport titkára lett. Ezzel párhuzamosan 2017 őszétől a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékétől kapott demonstrátori megbízást, amit a diplomája megszerzéséig látott el. Emellett az ELSA GYŐR Egyesület tagja is volt. Mindezeken túlmenően az elmúlt hat évben rendszeres résztvevője volt az egyetem által megszervezett rendezvényeknek, konferenciáknak egyaránt. A fentieken túl több ízben nyerte el az IM kiválósági ösztöndíjat, illetve az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjat, valamint a 2021-es évben megpályázta a Pro Scientia Aranyérmet is.


Dr. Kiss Lilla Nóra PhD (vezető kormánytanácsos) – Igazságügyi Minisztérium

Sig itur ad Astra!

Mentor:
Dr. Pásztorné Dr. Erdős Éva

A jelölt a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász képzésére 2010-ben nyert felvételt az első 10 felvett hallgató között, így már tanulmányai kezdetén Primus Ösztöndíjban részesült. Jogász tanulmányai során végig az évfolyama első 4-5 hallgatója között volt eredményeit tekintve, tanulmányi átlaga végig 4,5 feletti volt. Több TDK dolgozatot mutatott be, két alkalommal az országos TDK (OTDK) versenyre is eljutott és 2015-ben, az NKE-n rendezett országos megmérettetésen különdíjat nyert el. Korai tudományos eredményeit több hallgatóként megjelentetett publikáció és konferencia-előadás is tanúsítja. Szakmai versenyeken is eredményesen szerepelt, többek között 2013-ban a büntetőjogi perbeszédversenyen nyújtott szereplése volt emlékezetes, amelyen a védő kategóriában megnyert 1. helyezés mellé két különdíjat, a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara és a Hallgatói Önkormányzat különdíjait is elnyerte. Tanulmányai során a közösségi és kulturális tevékenységekből is aktívan kivette részét. Főszerkesztője volt a Miskolci Jogi Kar Hivatalos Hallgatói lapjának, a Vadlawnak, közel 4 éven keresztül és az ESN szervezetén keresztül mentorált az Egyetemen tanuló külföldi hallgatókat. Jogász szakos tanulmányai megkoronázásaként Köztársasági Ösztöndíjban részesült 2014–15-ben, ötödéves korában. A jelölt tanulmányait a top 10 hallgató között kezdte még 2010-ben és a top 8 kitüntetéses summa cum laude diplomát átvevő hallgató között zárta 2015-ben. A jogász diploma megszerzését követően a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola növendéke volt. Hároméves doktori hallgatói tanulmányai során számos pályázatot elnyert, amelyek révén külföldi tanulmányutakon (Európai Unió Bírósága, Európai Bizottság), kutató utakon (Edinburghi Egyetem, Aberdeeni Egyetem, Bécsi Egyetem), konferenciákon és nyári egyetemeken (European University Institute, Firenze, IT) vett részt. Ezek során konzultált kutatási témájában (a tagállami kilépés jogi kérdései) jártas hazai és külföldi szakemberekkel, professzorokkal.

Tudományos céljai mellett gyakorlat iránt is érdeklődött, ennek részeként jelentkezett a Regionális ENSZ Akadémia (RAUN) programba 2016 tavaszán, amely 9 hónapos nemzetközi kutatás során megismerkedett az ENSZ munkájával is. A RAUN-t a Best National Student díjjal zárta 2017 januárjában. Doktori tanulmányai során elnyerte az NKE Concha Győző Predoktori Ösztöndíját is. A doktori iskola alatt elvégezte a 3 féléves Általános és Igazságügyi Mediátor szakirányú továbbképzést. 2018 szeptemberétől 2020 június végéig a Miskolci Egyetemen működő EFOP 3.6.2-16-2017-00010 pályázatban fiatal kutatóként került alkalmazásra. 22 hónapos jogviszonya alatt közel 11 szakmai publikációt és 8 konferencia-előadást mutatott be. 2019 novemberében, doktorjelölti tanulmányai zárásaként summa cum laude minősítéssel védte meg „A tagállami kilépés főbb jogi kérdései” c. doktori értekezését. A doktori fokozat megszerzésén túl speciális ismereteit mélyíteni szerette volna, ezért elvégezte az ELTE ÁJK angol nyelvű, European and International Business Law LLM mesterképzését. A Nézőpont Intézet Alapítvány Európai Életmód Fogalma c. pályázatán Dr. Sziebig Orsolya szegedi kolléganővel közösen második helyezést ért el. Különdíjban részesült az OGY Elnöke, az IM és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete közös, országos szintű pályázatán. 2020. július 1-jétől kormánytanácsosként tevékenykedik az IM-ben. Felvételt nyert a 2020 őszén az NKE Nemzetek Európája Karrierprogramjára. A program során uniós jogi és szakpolitikai ismereteit bővítette, valamint az Európai Unió versenyvizsgájára, az EPSO-ra készült. A képzést szép eredményekkel zárta 2021. februárban. 2021 tavaszán pályázatot nyújtott be a Hungary Foundation Liberty Bridge Post-Doctoral Fellowship pályázatára, amelyet elnyert, ezáltal posztdoktori tanulmányokat és kutatást végezhet egy éven keresztül az Amerikai Egyesült Államokban. Így kutatásait és tanulmányait 2021 nyarán ismételten folytatja.

A Wolters Kluwer Jogászdíj kiadvány teljes egészében ingyenesen letölthető innen.
Kapcsolódó cikkek

2024. július 15.

Amikor a mesterséges intelligencia megmérgezi magát: a beazonosíthatatlan szintetikus adatok problémája

A generatív mesterséges intelligencia terjedése maga után vonta a nem ember által létrehozott képek, szövegek videók rohamos elszaporodását is. Egyes új kutatások arra utalnak, hogy az ilyen „szintetikus adatok felhasználása új GAI (Generative artificial intelligence, azaz generatív mesterséges intelligencia) modellek tanítása során katasztrofális következményekkel járhat. Ez még inkább sürgetővé teszi a mesterségesen generált tartalmak explicit jelölésének kötelezettségét, amennyiben a jövőben továbbra is profitálni szeretnénk az MI nyújtotta gazdasági és társadalmi előnyökből.

2024. július 12.

Augusztus 1-jén hatályba lép az EU AI Act

2024. július 12-én kihirdették az Európai Parlament Hivatalos Lapjában a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabályt (AI Act), amely úgy ad lendületet az innovációnak, hogy közben garantálja biztonságunkat és alapvető jogainkat. A jogszabály 20 nap múlva, augusztus 1-jén lép hatályba, fokozatosan kell alkalmazni, de 24 hónap múlva már minden tagországban be kell tartani a rendelkezéseit.