Készül a jogszabály a platformviták alternatív vitarendezéséről


Az NMHH rendelettervezete az alternatív vitarendezési fórumra vonatkozó részletszabályokat tartalmazza, amelynek feladata a „platformviták”, azaz az online platformot üzemeltető szolgáltatók és a platformszolgáltatások igénybe vevői közötti jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése lesz.  


Az NMHH rendelettervezetének hátterét az internetes közvetítő szolgáltatások egyes szabályairól szóló 2023. évi CIV. törvény (Iszt.) 17-21. §-ai és a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendelet (DSA) 21. cikke adja. 


Bevezetőül fontos kiemelni, hogy a DSA és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályrendszer nem kizárólag az óriásplatformokra vonatkozóan határoz meg kötelezettségeket. Számos olyan felhasználóvédelmi szabály van, amely a platformokat működtető szolgáltatókra mérettől függetlenül vonatkozik.  

A jogvita akkor kerül a testület elé, ha platformszolgáltató és felhasználója a platform belső panaszkezelési rendszere útján nem tudja rendezni a köztük felmerülő vitát. Az újonnan létrehozandó testület(ek) működése a platformszolgáltatók compliance-rendszerei szempontjából igen jelentős feedback-forrásnak tekinthető, hiszen a testület kötelezései, illetve ajánlásai révén idejekorán (még a bírósági eljárásokat megelőzően) közvetlen visszacsatolást ad a platformműködésnek a felhasználói oldalról aggályosnak tekinthető elemeire vonatkozóan. Amennyiben ugyanis a „platformviták” kapcsán a felek között egyezség létrehozására irányuló kísérlet eredménytelen marad, a testület az ügyben kötelezést, illetve (ha a kérelem megalapozott, de a platformszolgáltató a vitarendezési testület döntését magára nézve nem ismerte el kötelezőként) egyedi ajánlást hozhat a felhasználók jogainak egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.  

Hosszútávon természetesen a vitarendezési testület működése a DSA alkalmazásával összefüggő joggyakorlat fejlesztéséhez is értékes hozzájárulást nyújthat. Éves jelentésében a testület összegzi a kérelmezők és platformok közötti vitákat eredményező, rendszeresen előforduló vagy jelentős problémákat, valamint ezek vonatkozásában általános ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a jövőben az ilyen problémák hogyan kerülhetők el vagy oldhatók meg. 

Az NMHH rendelettervezete itt érhető el.

2024. február 17-től kezdődően a digitális szolgáltatásokról szóló EU-rendelet (DSA) összes rendelkezését kötelezően alkalmazniuk kell az érintett felhasználóknak, vállalkozásoknak és online platformoknak. A rendelet végrehajtásában a digitális koordinátoroknak lesz döntő szerepe. Magyarországon, az Európai Unióban elsőként, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH) nevezték ki erre a feladatra.

 


Kapcsolódó cikkek

2024. április 17.

Digtális megfelelés: Miért nem működnek a régi rutinok, és ez miért fájdalmas?

A digitális gazdaságban mind többen érezzük úgy, hogy általános közérzetünket minden téren meghatározza, hogy a régi és bevált rutinokat újra és újra felül kell vizsgálnunk. Ahogy Kahnemann mondaná, a gyorsról a lassú gondolkodásra kell váltanunk. A rutin lényege pedig éppen abban rejlik, hogy felgyorsítja és „fájdalommentesíti” az ismétlődő döntési szituációk megoldását. Különösen nagy kihívás, miközben a figyelmünket ezer csatornán felfoghatatlan számú inger bombázza. Ne felejtsük el, hogy az időnk és figyelmünk az egyik legnagyobb gazdasági értékké vált.

2024. április 17.

Miért (ne) antropomorfizáljuk a generatív mesterséges intelligenciát? – 1. rész

Úgy tűnhet, a mesterséges intelligencia napjainkban egyre inkább az emberhez hasonlóvá kezd válni. Ennek hátterében a tudomány fejlődésének természetes következményei és néha tudatos emberi döntések állnak. Milyen jelenségek állnak a folyamat mögött, és hogyan fogja ez a trend befolyásolni a mindennapjainkat a közeljövőben?

2024. április 15.

A jövő jogásza podcast: projektmenedzsment a jogi szektorban

Podcastunkban Dr. Megyeri Andrea beszélget Dr. Höflinger Hajnalka projektmenedzserrel és Dr. Szabó Orsolya legaltech tanácsadóval. Betekintést nyújtanak a projektmenedzsment elméletébe és gyakorlati eszköztárába, a jogi szektorban futó projektek sikeres irányításához és a csapat hatékony vezetéséhez szükséges kompetenciák világába.