Kálmán AttilaSzerző:Kálmán Attila

2018. február 1. Szakma

Az adatfeldolgozóért is az adatkezelő felel?

Az adatkezelési tanácsadás során gyakran találkozunk kiszervezett adatkezeléssel, -feldolgozással. Sok esetben az ügyfelek tisztában vannak azzal, hogy adattovábbítás történik – például hírlevélre feliratkozók, bérszámfejtési adatok – és ezért szükséges lesz biztosítani az adatvédelmi előírásokat, de az már nem mindig egyértelmű számukra, hogyha már nem maguk foglalkoznak az adatokkal, akkor őket terheli-e ez a felelősség.

2018. január 24. Szakma

A profilalkotás adatvédelmi szabályai

Mivel a profilalkotásra már iparágak épültek, fontos, hogy a május 25-étől alkalmazandó európai uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) külön kitér arra, milyen módon használhatja fel bárki a természetes személyek adatait e körben. A profilalkotás témája rengeteg kérdést vet fel; az EU adatvédelmi munkacsoportja tavaly októberi iránymutatásának tanulmányozásával a társaságok átfogó képet kaphatnak a terület összetettségéről.

 

 

 

2018. január 24. Szakma

GDPR – A hatásvizsgálat tényleges megvalósítása

A GDPR rendelet alapján bizonyos esetekben kötelező adatvédelmi hatásvizsgálatot készíteni. Fontos megérteni, hogy a sebtében összerakott „papír” önmagában nem lesz elegendő egy ellenőrzés során, mert a hatóság minden esetben a tényleges folyamatot fogja minősíteni.

2018. január 15. Szakma

Új adatvédelmi fogalmak: adathordozhatósághoz és elfeledtetéshez való jog

Az EU idén május 25-étől hatályos adatvédelmi rendelete két új fogalmat is bevezet: az adathordozhatósághoz és az elfeledtetéshez való jogot. De mit is jelent ez a két fogalom és hogyan teljesítheti praktikusan az adatkezelő a két intézménnyel kapcsolatos kötelezettségeit? A jelen cikkben ezekről esik szó, bemutatva néhány gyakorlati problémát és az azokra megfelelő megoldási javaslatot.

2018. január 9. Szakma

Tiltakozom, tehát vagyok – EU-s adatvédelmi előírások a tiltakozáshoz való jogra vonatkozóan

Általánosan elmondható, hogyha valakinek az adatait kezelik, akkor ez ellen tiltakozhat is. Az EU adatvédelmi rendelete, amit 2018. május 25-étől minden uniós tagállamban alkalmazni kell, részletesen foglalkozik az érintett tiltakozáshoz való jogával. Mit is jelent ez a jog és hogyan gyakorolható ténylegesen? Az alábbi cikkben ezekre a kérdésekre térek ki.

2018. január 9. Világjogász

Az orosz doppingbotrány jogász szemmel, avagy jogászok szerepe a sportban

A több jogágat is érintő sportjog és azon belül is a doppingszabályok különös helyet foglalnak el a nemzetközi jogrendszerben.  Különálló szervezetek szövevényes hálózata és alapszabályai, valamint nemzetközi egyezmények és szerződések képezik alapját egy-egy versenyen résztvevő sportolóra vonatkozó kötelezettségek és jogok összességének. Vitathatatlan, hogy manapság egyre nagyobb szerep jut a jogászoknak a sport minden területén, a szerződésektől kezdve, a választott bíróságon való sportolói képviseletig.

2018. január 2. Szakma

Új Pp.: a kétosztatú perszerkezet – III. rész

Az új Pp. legjelentősebb és legtöbbet emlegetett újítása a kétosztatú perszerkezet bevezetése. A kétosztatúság azt jelenti, hogy az elsőfokú eljárás két részből fog állni: egy perfelvételi és egy érdemi tárgyalási szakból. Az előbbiben kell előadni a jogi álláspontot, megtenni a releváns tényállításokat és megjelölni a tényelőadást alátámasztó bizonyítékokat, míg az utóbbiban történik a bizonyítás felvétele és a jogvita eldöntése.

2017. december 15. Szakma

Személyiségi jogok az egészségügyben

Az alábbi tanulmány célja, hogy – az egészségügyi jogviszony alanyainak bemutatása után – megvizsgálja az emberi méltósághoz, a magánélethez, a diszkriminációmentes elbánáshoz és a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülését az egészségügyben.

2017. december 15. Szakma

Vakrandi a GDPR-ral?

A cikk eredeti címe „A magyar adatvédelmi jog reformja érdeklődés hiányában elmarad?” lett volna, de az első betűk leírása után jött a hír, hogy a kormány munkacsoport felállításáról döntött azzal a céllal, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet hazai végrehajtásával kapcsolatos ágazati reformjavaslatokat becsatornázza. Ez a lépés mindenképpen üdvözlendő, hiszen az ágazati adatkezelési szabályok reformja tekintetében eddig érdemleges előrelépés nem történt.

2017. december 5. Szakma

Webshop-ok és a GDPR – Teendők és buktatók

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-én kezdődő kötelező alkalmazása jó lehetőség arra, hogy az adatkezelők felmérjék a webshop-ok kapcsán jelentkező adatvédelmi jogi szempontokat, és ha szükséges, felülvizsgálják az eddigiekben követett gyakorlatukat. Ugyanakkor látni kell, hogy a terület több olyan nehézséget és potenciális buktatót tartogat, amelyek első ránézésre nem magától értetődők.