A hatóság átutalási megbízás közös szabályai


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A köznyelvben inkasszónak nevezett hatósági átutalási megbízás az egyik leggyakrabban foganatosított végrehajtási cselekmény. Jogi személyek esetében gyakrabban sikeres, mint a természetes személyekkel szemben.

A hatóság átutalási megbízás, köznapi nevén inkasszó foganatosítását a végrehajtó a Vht.[1] 47. §-ában meghatározott vagyonkutatást követően foganatosítja. Ha a végrehajtást kérőnek tudomása van az adósnak valamely pénzintézetnél vezetett bankszámlájáról, abban az esetben megjelölheti a végrehajtási lapon és a végrehajtó a végrehajtási költségek előlegezését követően haladéktalanul kibocsátja az inkasszót.

Jogi személy adós esetében a Vht. a levonás mértékére nem tartalmaz korlátozást. Természetes személy adós esetében a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzkövetelés végrehajtás alá vonható, azonban a levonás mértékét a Vht. 79/A. § (2)-(3) bekezdése határozza meg. A Vht. a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét 28 500 forint összeg egyszeresét jelöli meg, mint levonás alól mentes összeget. A Vht. a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese, azaz 114 000 forint feletti összeg korlátozás nélkül levonható. A Vht. a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét kivételes esetben (amikor a követelések jogcímét a törvényhozó privilegizálja) 50 százalékát levonhatja. A mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét 2008-ban határozta meg a törvényhozó, így az eltel időre és a forint inflációjára tekintettel tanácsos lenne ismételten felülvizsgálni a végrehajtás alól mentes összeg mértékét.

A végrehajtási eljárás során mindvégig a fokozatosság elvét kell szem előtt tartania a végrehajtónak. Amennyiben az adós több számlával rendelkezik, a végrehajtó kiterjesztheti a végrehajtási kényszert a többi számlán kezelt összegre is. Elsősorban a pénzforgalmi számlán kezelt összegre kell kiterjeszteni a végrehajtást. A pénzforgalmi szolgáltató fogalmát a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 22. pontja határozza meg, miszerint: „pénzforgalmi szolgáltató az a hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez[2]”. A pénzforgalmi szolgáltatás definícióját a pénzforgalmi szolgáltatás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. §. (1) bekezdésének 87. pontja határozza meg.

Sok esetben panasz és kifogás tárgyát képezi, amikor a végrehajtói letiltással érintett munkabért utalnak ki az adós bankszámlájára és a végrehajtást kérő egyidejűleg inkasszó foganatosítását is kéri a számlára. A bírósági gyakorlat is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és az az álláspont körvonalazódott, hogy a végrehajtói letiltás és a hatósági átutalási megbízás a jogszabály rendszertani értelmezése alapján egymástól élesen elkülönül. A pénzszolgáltató az adós számláján meglévő összeg jogcímét nem vizsgálhatja, így az adós a kétszeres levonás és a mentességi szabályok megsértésére való hivatkozása alaptalan és nem alapozzák meg a végrehajtási kifogást.

Másik gyakori probléma, amikor több számlatulajdonos tulajdonában álló számlán kezelt pénzösszegre foganatosítják az inkasszót és csak az egyik tulajdonossal szemben indítottak végrehajtást. Ebben az esetben, akivel szemben nem kezdeményeztek végrehajtási eljárást, a foglalástól számított 8 napon belül igénypert kezdeményezhet, hogy a végrehajtás alá vont összeget visszakapja. Ha a bíróság az igényperben helyt ad a felperesnek, akkor feloldja a foglalás alól a nem adós felperes vagyonrészét és a végrehajtó visszautalja a letéti számlájáról a felperesnek.

A hatósági átutalási megbízás az egyik leggyakrabban foganatosított végrehajtási cselekmény. Jogi személyek esetében gyakrabban sikeres, mint a természetes személyekkel szemben. Foganatosítása gyorsabb, mint bármelyik másik végrehajtási cselekmény. Az első inkasszó sikertelensége esetében tanácsos az ismételt kiadását kérni tekintettel arra, hogy 35 napig foganatosítják az adós számláján, ennek ismételt kiadása növeli a követelés térülésének valószínűségét.

A cikk szerzője dr. Molnár Gergő partner ügyvéd és dr. Juhász Gábor ügyvédjelölt. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.

ECOVIS 202107Lábjegyzetek:

[1] A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

[2] Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 25.

Az egyenlő díjazás és az átlátható bérezés szabályai a 2023/970/ EU irányelv alapján

2023. május 17.-én kihirdetésre került a 2023/970/EU irányelv, amely a férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elve alkalmazásának a bérek átláthatósága és végrehajtási mechanizmusok révén történő megerősítéséről szól. Az irányelv tartalma egyértelműen követi az uniós jogfejlődést, így számos olyan rendelkezést tartalmaz, melyet az Európai Unió Bíróságának (továbbiakban: EuB) gyakorlata az elmúlt években kimunkált. Az irányelvet a tagállamok 2026. június 7-ig kötelesek átültetni, azaz esetünkben a hazai jogalkotás is eddig köteles meghozni az idevonatkozó rendelkezéseket. Az előbbi implementációs határidőtől függetlenül a következetes EuB gyakorlat értelmében a tagállamoknak már most tartózkodniuk kell minden olyan rendelkezés meghozatalától, amely „komolyan veszélyeztetné” az irányelvben foglalt célok elérését. Az irányelv céljai és főbb tartalmi rendelkezéseit a jelen cikkben kerül összefoglalásra.

2023. szeptember 22.

Megkezdődött a szabályozási környezet és az AI terjedésének versenyfutása

Globális elemzés keretében mérte fel a mesterséges intelligencia (AI) nemzetközi megítélését, vállalati alkalmazását, kockázatait és szabályozási környezetét a DLA Piper. Az „AI Governance: balancing policy, compliance and commercial value” című riport eredményei többek között rámutatnak, hogy a vezetők jelentős része, mintegy harmada elsősorban az AI szabályozási környezetét övező bizonytalanság miatt ódzkodik annak széles körű bevezetésétől.

2023. szeptember 22.

Az AI terjedését gátolja a szabályozási környezetét övező bizonytalanság

Globális elemzés keretében mérte fel a mesterséges intelligencia (AI) nemzetközi megítélését, vállalati alkalmazását, kockázatait és szabályozási környezetét a DLA Piper. Az „AI Governance: balancing policy, compliance and commercial value” című riport eredményei többek között rámutatnak, hogy a vezetők jelentős része, mintegy harmada elsősorban az AI szabályozási környezetét övező bizonytalanság miatt ódzkodik annak széles körű bevezetésétől.