Betekinthetek-e a polgári perem aktájába az interneten?


Alábbi cikkében a szerző bemutatja, kinek és milyen módon van lehetősége online módon betekinteni polgári peres ügye irataiba.

Aki már részt vett polgári peres eljárásban, feltehetően tudja, hogy a peres ügyében lehetősége van a bíróság épületében, a polgári kezelőirodában, annak nyitvatartási idejében megtekinteni az eljárásban keletkezett iratokat.

De elérhetőek-e ezek a dokumentumok valamilyen online megoldással is a felek számára? A helyes válasz az, hogy a 2020. január 1-je után indult ügyekben erre van lehetőség. A https://eakta.birosag.hu/ oldalon található Ügyfél Irathozzáférési Rendszer (ÜIR) lehetőséget biztosít a feleknek arra, hogy interneten keresztül megtekinthessék a folyamatban lévő bírósági ügyükben keletkezett iratokat, ha rendelkeznek ügyfélkapuval és e-személyi igazolvánnyal.

Erre az ügyfélnek az online betekintési kérelem benyújtása, az előzetes azonosítás és a kérelem jóváhagyása után van lehetősége.

Polgári ügyben a felperes, az alperes, a beavatkozó, az érdekelt és ezek törvényes képviselője, meghatalmazottja vagy jogi képviselője jogosult használni az online betekintés megoldását. Ha több ügyben is szerepel valamilyen pozícióban a személy, akkor a kérelmet minden ügyben külön be kell nyújtania.

Az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfél a kérelmét az ÜIR-be a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével adhatja be, és az e-személyazonosító igazolvány használatával azonosítja magát; természetes személyazonosító adatait (születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja neve) a bírósági rendszer automatikusan átveszi a KAÜ-től. Az online betekintési kérelemben meg kell adni az eljáró bíróságot, a bírósági ügyszámot, a betekintést kérő ügyfél perbeli állását, valamint jogi képviselők esetén a kamarai azonosító számot.

Ha az azonosítás sikeres, a rendszer a betekintési kérelmet önműködően jóváhagyja, amiről az ügyfél egy automatikus rendszerüzenetben kap értesítést. Ha a rendszer a kérelmet elutasítja, erről az ügyfélnek a bíróság indokolással ellátott elektronikus tájékoztatást nyújt. Az elutasításra jellemzően akkor kerül sor, ha az ügyfél perbeli jogállása megszűnt, vagy a betekintési kérelmét visszavonta.

Az ügyfél azonban nem minden dokumentumot érhet el, a zártan kezelt iratba nem tekinthet be. Ilyen az a bírósági irat, amelyik bármely törvényi rendelkezés által védett olyan adatot tartalmaz, amelynek nyilvánossá válása a védetté nyilvánításával elismert jogos érdek sérelmét eredményezheti. Ilyen, a törvény által védett adat különösen más személyes adata, a banktitok, az orvosi titok vagy az üzleti titok. Az ügyfél a zártan kezelt iratba a bíróság kezelőirodáján akkor tekinthet be, ha ezt számára a bíróság külön engedélyezte.

Az online betekintésre történő engedély megadása mellett, vagy akár annak elutasítása esetén is természetesen továbbra is lehetőség van a személyesen irattanulmányozásra a bíróság kezelőirodáján.

A cikk szerzője dr. Zalavári György partner ügyvéd. Az Ecovis Zalavári Legal Hungary a Jogászvilág.hu szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek

2024. július 11.

Várható-e fordulat 2024-ben a cégvezetéstől eltiltott személyek számában?

A tavalyi és az idei kényszertörlési eljárások meghatározóak lesznek idén a számok alakulásában. Az elmúlt két évben indított jelentős számú felszámolási és kényszertörlési eljárások ellenére 2023-ban alig haladta meg a cégvezetéstől eltiltott személyek száma a 20 ezret. Bár csekély mértékben, de 2023-ban ismét csökkenő tendenciát mutat az újonnan eltiltott magánszemélyek száma, amiben fordulat várható 2024-ben.

2024. július 10.

Megjelentek a nyári extra adóváltozások – tette közzé a Magyar Közlöny

A Magyar Közlöny 2024. július 8-án megjelent 74. számában három kormányrendelet került kihirdetésre, amelyek az adózás rendjét, a szociális hozzájárulási adót, valamint az extraprofitadókat illetően vezetnek be változásokat, illetve újabb adókötelezettségeket. A Grant Thornton nemzetközi üzleti- és adótanácsadó cég szakértői a következőkben összefoglalják a három rendeletben bevezetett legfontosabb szabályokat és segítséget nyújtanak a rendeletek értelmezésében.