Cégtörlés kényszerből: a három év nem mesebeli határidő


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A több mint három éve végelszámolás alatt álló cég végelszámolási eljárását törvényességi felügyeleti hatáskörben meg kell szüntetni és rendelkezni kell – a végzés jogerőre emelkedésével egyidejűleg – a végelszámoló felmentéséről és a kényszertörlési eljárás megindításáról. A Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta az elsőfokú bírság ez irányú döntését.


Az alábbiakban ismertetett bírósági eljárás tényállása szerint a T. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009. július 15. napjától áll végelszámolás alatt. Az elsőfokú bíróság a 2012. október 17-ei végzésével a végelszámolást megszüntette és az A. Kft. végelszámolót a tisztségéből felmentette, továbbá rendelkezett arról, hogy a végzés jogerőre emelkedésével egyidejűleg a kényszertörlési eljárást megindítja. Határozatát a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény (Ctv.) 105. paragrafusának (2) és (3) bekezdésére, valamint a 116. paragrafusa (1) bekezdésének b) pontjára alapította, és azzal indokolta, hogy a cég a végelszámolást a kezdő időponttól számított három éven belül nem fejezte be, és a törlése iránti kérelmet nem nyújtotta be a cégbírósághoz.

A végzés ellen a kft. fellebbezett, kérte annak megváltoztatásával a kényszertörlési eljárás megszüntetését, valamint a felszámolási eljárás kezdeményezésére irányuló – mellékelten csatolt kérelmével – felszámolási eljárás megindítását. Előadta, hogy a végelszámoló már megkísérelte a társaság felszámolása iránti eljárás kezdeményezését, ám az eljárás költségeire a fedezet nem állt rendelkezésére. Kijelentette, hogy a kintlévőségek behajthatatlansága miatt a cég működése nem állítható helyre, ezért a végelszámoló úgy döntött, maga hitelezi meg a felszámolási eljárás megindításának költségeit, és kéri a kft. felszámolását. Mellékelten csatolta a Fővárosi Törvényszék felszámolási csoportjához címezett, a cég felszámolási eljárásának megindítására vonatkozó kérelmét. Az ebben foglaltak szerint a cég hat hitelezőnek összesen 41 550 505 forinttal tartozik.

Az ÚJ Jogtár bemutatja: Ügyvédreggeli 2014.         Készüljünk együtt a Ptk. jelentős változásaira!

2014. 10. 03.:  Vállalkozási szerződések – Dr. Barta Judit

2014. 11. 07.:   Vezető tisztségviselők felelőssége az új Ptk.-ban – Dr. Gárdos Péter

2014. 12. 05.:   Adásvételi szerződések – Dr. Kisfaludi András

Helyszín: Hilton Budapest Westend, 1062 Budapest Váci út 1-3.

A Fővárosi Ítélőtábla megállapításai

A Ctv. 105. paragrafusának (1) bekezdése előírja, hogy a végelszámolást annak kezdő időpontjától számítva legkésőbb három éven belül be kell fejezni. A (2) bekezdés alapján kényszertörlési eljárásra kerül sor, ha a cég törlésére irányuló kérelem benyújtása három éven belül nem történik meg. A (3) bekezdés alapján pedig a cégbíróság a kényszertörlési eljárás megindításával egyidejűleg rendelkezik a végelszámoló tisztségének megszűnéséről.

A Ctv. 116. paragrafusa (1) bekezdésének b) pontja alapján a cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, és a 34. paragrafus (1) bekezdése szerinti határidőn belül a törlése iránt nem terjesztett elő szabályszerű kérelmet.

Az elsőfokú bíróság a fenti jogszabályi rendelkezések helyes alkalmazásával hozta meg a 3 évnél régebben végelszámolás alatt álló kft. végelszámolási eljárásának megszüntetéséről, a végelszámoló felmentéséről és a kényszertörlési eljárás megindításáról rendelkező végzését, figyelemmel arra, hogy végelszámolás a 3 éves határidőn túl nem folyhat, a törvénysértő állapotot meg kell szüntetni. A cégbíróság a Ctv. 118. paragrafusának (5) bekezdése alapján a kényszertörlési eljárás megszüntetésével kezdeményezheti a cég ellen a felszámolási eljárás megindítását az a)-c) pontban meghatározott feltételek fennállása esetén. Ugyanakkor az így indult felszámolási eljárás során a Ctv. 116. paragrafusának (5) bekezdése értelmében egyezségkötésnek nincs helye és a felszámolási eljárás az adós cég teljesítésére tekintettel nem szüntethető meg.

A tisztségéből felmentett végelszámoló a végelszámolási eljárás több mint 3 éves időtartama alatt nem élt a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 22. paragrafusa (1) bekezdésének b) pontjában biztosított lehetőséggel, a kft.-vel szemben felszámolási eljárást nem kezdeményezett. A másodfokú eljárásban tett nyilatkozata szerint pedig a cégnek a felszámolási eljárás megindításához, illetve lefolytatásához szükséges vagyona nincs, ezért a végelszámolónak a cég felszámolási eljárásának kezdeményezésére vonatkozó kérelmét a Fővárosi Ítélőtábla figyelmen kívül hagyta.

Mindezekre tekintettel a Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a Ctv. 96. paragrafusának értelmében alkalmazandó Polgári Perrendtartásról szóló törvény (Pp.) 253. paragrafusának (2) bekezdése és 259. paragrafusa alapján helybenhagyta.

Az ismertetett döntés (Fővárosi Ítélőtábla 14. Cgtf. 44 015/2013/2.) a Bírósági Döntések Tára folyóirat 2014/5. számában 76. szám alatt jelent meg.


Kapcsolódó cikkek

2021. december 2.

EY: a cégek többsége számontartja a koronavírusos kollégákat   

A COVID-19 miatti technológiai átállás kapcsán egyre több kibertámadás éri a vállalatokat, miközben az IT-biztonság mellett az adatvédelem és a munkavállalók egészségi állapotának nyomon követése is kiemelt jelentőségű területté vált. Mára a cégek több mint fele rendelkezik adatokkal a koronavírussal diagnosztizált foglalkoztatottakról és ötödük megosztotta a fertőzött munkatársak nevét más kollégákkal vagy kormányzati szervekkel – derül ki az EY és az adatvédelmi szakértők nemzetközi szövetségének (IAPP) közös kutatásából.

2021. december 2.

Az internetes kereskedelem alakulása

Napról napra egyre több és több terméket és szolgáltatás vásárolunk online platformokon. Az online vásárlás térnyerése ráadásul a COVID-19 járvány alatt megjelenő korlátozások lazítását követően sem esett vissza.

2021. december 2.

Amikor a felszámoló perel – I.

Vannak esetek, amikor az adós ingatlana kikerül az adós vagyonából, így pedig a felszámolás során jelentősen kevesebb fedezet marad a hitelezői igények kielégítésre. Ilyenkor a felszámoló célja a vagyontárgy visszahelyezése a felszámolási vagyonba, a hitelezői igények kielégítésének reményében.