Interaktív elektronikus munkajogi képzési csomag


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A prémium jogi szolgáltatásokat nyújtó bpv | JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda az Innotica Grouppal közösen Magyarországon első ízben interaktív elektronikus munkajogi képzési csomagot fejlesztett ki.


Magyarországon elsőként jelentkezik egy nemzetközi ügyvédi iroda átfogó, interaktív elektronikus képzési anyaggal. Alig több mint két hónapja lépett hatályba az új Munka törvénykönyve, ám jelenleg a piacon nem érhető el olyan hasonló online kép­zési módszer, amely a munkáltatókhoz gyorsan és eredményesen juttatja el a foglalkoztatás új ­feltételeire vonatkozó alapvető ismereteket.

Az Innotica Group fejlesztőivel közösen megalkotott Vezetői Munkaügyi Ismeretek című elektronikus ­tananyag a vállalatok közép- és felsővezetői számára kínál munkaügyi képzést, közérthető módon, multi­médiás eszközökkel. A három képzési modulból felépülő csomag az új Munka törvénykönyvét interaktív feladatok, gyakorlati kérdések és vállalati esettanulmányok segítségével dolgozza fel, így a jogi előírások szinte észrevétlen módon, gyorsan válhatnak a felhasználók aktív tudásává.

A bpv | JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda egy nemzetközi irodalánc magyarországi tagjaként hosszú évekre visszatekintő, széles körű tapasztalatokkal és sikeres munkajogi gyakorlattal rendelkezik, az iroda szakértői a legnevesebb hazai és külföldi konferenciák visszatérő előadói.

Dr. Jádi Németh Andrea, az iroda vezető partnere kiemelte: „Nagyon büszke vagyok a képzési csomagra, hiszen ilyen típusú anyag eddig Magyarországon még nem készült. A feladat számunkra is izgalmas volt, és örömmel állíthatom, hogy irodánk kiváló munka­jogi szakértői tudásuk legjavát nyújtották az »e-learning« képzési program kidolgozásához. Olyan anyaggal ­kívántunk előállni, amely gyakorlatközpontú megközelítéssel, de a legmagasabb szakmai igényeket ki­elégítő színvonalon kalauzolja végig a felhasználókat a munkajog kényes, de mindenkit érintő kérdésein. Bízom benne, hogy a legmodernebb informatikai megoldások alkalmazásával kifejlesztett csomag a felhasználók ­legszélesebb körét tudja majd olyan integrált tudáshoz hozzásegíteni, amely az eredményes és sikeres mun­kaszervezéshez, a jogviták elkerüléséhez ma már elengedhetetlen.”

Az Innotica Group Közép- és Kelet-Európa egyik leginnovatívabb úttörője a költség-hatékony tudás­menedzsment és szervezetfejlesztési megoldások, valamint ezek korszerű technológiai támogatása terén. Az Innotica Group technológiai ­innovációi egyetlen, megbízható, rugalmas és könnyen kezelhető rendszerbe integrálják a ­vállalati tudást és képzési programokat, to­vábbá szervesen kapcsolódnak a teljesít­ményértékeléshez, HR adminisztrációs és egyéb vállalatirányítási rendszerekhez. A szervezetfejlesztés, változásmenedzsment és egyéb szakértői szolgáltatások hatékonyan kiegészítik a cégcsoport egyedülálló képzési programjait, valamint korszerű technológiái­nak bevezetését és üzemeltetését.

Dr. Csedő Zoltán, az Innotica Group ügyvezetője elmondta: „A Vezetői Munkaügyi Ismeretek képzési program a legkorszerűbb on-line technológiai támogatásnak köszönhetően gyors és hatékony ismeretátadást biz­tosít. A komplex jogi szaktudás elsajátítása a világ legjobb egyetemein alkalmazott eset-feldolgozási mód­szerek alkalmazásával igazi élményként hat a felhasználókra. Mindig is elkötelezettek voltunk a kiemelkedő színvonalú szolgáltatás mellett, ezért nagy öröm számunkra, hogy a képzési programot a Jádi Németh Ügyvédi Irodával együttműködve tudtuk kifejleszteni.” ■

A bpv |JÁDI NÉMETH irodáról

A bpv |JÁDI NÉMETH alapító tagja a független ügyvédi irodák társulásaként működő Szövetségnek. A társulás Kelet- és ­Közép-Európa központi városaiban, így Bukarestben, Budapesten, Prágában, Pozsonyban, Bécsben, Badenben, Mödlingben, valamint Brüsszelben is rendelkezik helyi kép­viselettel. A Brüsszeli iroda nemzetközileg el­ismert uniós közbeszerzési és versenyjogi kompetencia központként működik.

A bpv |JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda jogászai és tanácsadói a jogi szolgáltatások piacán magas szintű, körültekintő tanácsadással, valamint ügyfél- és problémaorientált szemlé­letmóddal rendelkeznek. Az Ügyvédi Iroda munkatársai a gazdasági jog minden területén, a gazdasági társaságok alapításától kezdve a testre szabott tranzakciós tanácsadásig nyújtanak segítséget. Az üzletközpontú megközelítésnek és az adó­jogi szempontok messze­menő figyelembevé­telének köszönhetően az Ügyvédi Iroda összetett vállalati, társasági jogi átalakulásokban, bank és strukturált finanszírozási ügyletekben és ingatlanfejlesz­tési projektekben is közreműködik.

Mindezek mellett a bpv | JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda széleskörűen elismert peres és vitarendezési gyakorlattal büszkél­kedhet. Az Innotica Group Kelet-Közép-Európa egyik legmeghatározóbb tudásmenedzsment és szer­vezetfejlesztő szolgáltatója. A magyar piacon egyedülálló, széles körű Blended Learning portfoliók, a testreszabott, interaktív tudásmenedzsment tartalmak és fejlesztési programok segítségével az Innotica Group olyan megoldásokat kínál, amelyek segítségével a válla­latok tréningköltségei jelentősen csökkenthetők, a képzések hatékonysága javítható, és nagymértékben növelhető a tudástranszfer ­sebessége regionálisan és globálisan egyaránt.

 


Kapcsolódó cikkek

2024. május 23.

Eljárást indított a GVH a Natur Tanya ellen

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Natur Tanya Hungary Kft.-vel és a Naturweb Kft.-vel szemben.

2024. május 23.

EY: Új EU-s szabályozás mutat rá a kibervédelem minimumára

Hatalmas károkat okoz a kiberbűnözés a pénzügyi szektorban, amire az Európai Unió választ kíván adnia az úgynevezett DORA rendelettel. A már jövőre élesben működő kiberszabályozás segít felkészíteni az európai, köztük a hazai pénzügyi szervezeteket az online támadások kivédésére – hívja fel a figyelmet az EY. A vállalatoknak jól felfogott érdeke, hogy megfeleljenek a DORA által nyújtott minimális elvárásoknak, de érdemes egy jóval komplexebb, személyre szabott megközelítés alkalmazni, hogy mindenképp elkerüljék a komoly anyagi és reputációs kárral járó biztonsági incidenseket.