Stratégiai Technológiák Európai Platformja: ideiglenes megállapodás a kritikus technológiákba történő beruházások fellendítéséről


A Tanács elnökségének és az Európai Parlamentnek a tárgyalói ideiglenes megállapodásra jutottak a Stratégiai Technológiák Európai Platformjáról (STEP).

A platform a digitális technológiák, a mélytechnológia, a tiszta technológia és a biotechnológia területén mozgósítja majd a beruházásokat azzal az átfogó céllal, hogy megerősödjön az EU szuverenitása és hosszú távú versenyképessége a kritikus technológiák terén.

A platform a projektek finanszírozásának megkönnyítését célzó, többféle pénzügyi ösztönző és intézkedés révén mozgósítja majd a kritikus technológiák támogatására a meglévő uniós programokból és alapokból, így a kohéziós politikai alapok, az InvestEU, a Horizont Európa, az Európai Védelmi Alap, az Innovációs Alap és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében nyújtott finanszírozást.

A védelmi beruházási kapacitás növelése érdekében további 1,5 milliárd EUR kerül elkülönítésre az Európai Védelmi Alap céljára.

A támogatás köre

A tárgyalások során a társjogalkotók tisztázták a STEP hatálya alá tartozó beruházások körét. A tagállamok közötti különbségeket figyelembe véve úgy döntöttek, hogy a Bizottság javaslatának megfelelően a kritikus technológiák teljes értéklánca és a kapcsolódó szolgáltatások számára is biztosítják a támogatást.

A Bizottság felkérést kapott, hogy nyújtson iránymutatást arra vonatkozóan, hogy miként értékelik majd a technológiákat kritikusnak a STEP-beruházások szempontjából.

Szuverenitási pecsét és szuverenitási portál

A STEP keretében szuverenitási pecséttel látják majd el azokat a projekteket, amelyek hozzájárulnak a STEP céljaihoz. Ez minőségi védjegyként segíti majd az uniós finanszírozás igénybevételét és az egyéb beruházások vonzását.

Emellett létrejön egy szuverenitási portál, mely egyablakos ügyintézési rendszerként szolgál majd a STEP-hez kapcsolódó projektek finanszírozási lehetőségeit illetően.

A tárgyalások során a Tanács és a Parlament tisztázta a Bizottság szerepét a platform végrehajtásában, továbbá hangsúlyozták, hogy a Bizottságnak fontos feladata lesz a szuverenitási pecsét népszerűsítésében, és az ezen minőségi védjegyet elnyerő projektek láthatóságának előmozdításában.

A kohéziós politikai alapok igénybevétele

A STEP egyik fontos elemét képezik azok a pénzügyi ösztönzők, melyek célja, hogy a kohéziós politikai alapokat a kritikus technológiákba történő beruházások felé irányítsák. Ez segítséget nyújt majd a tagállamoknak kapacitásaik fejlesztéséhez, továbbá hozzájárul az egységes piacon a kritikus technológiákba irányuló beruházások terén az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez.

E célból a 2021–2027-es programozási időszakban 100%-os társfinanszírozási arány és 30%-os előfinanszírozási arány lesz alkalmazandó a STEP prioritásaira. Emellett a nagyvállalatokba történő beruházások is lehetségesek lesznek.

Tekintettel arra, hogy továbbra is költségvetési nyomás nehezedik a tagállamokra, 100%-os társfinanszírozási arány lesz alkalmazandó visszamenőleg is a 2014–2020-as időszak kohéziós programjaira az utolsó számviteli évben, a kifizetési kérelmek benyújtásának határideje pedig 12 hónappal meghosszabbodik.

Annak érdekében, hogy még inkább elősegítsék a kohéziós politikai alapok igénybevételét a STEP céljára, a társjogalkotók nagyobb fokú rugalmasságot biztosítottak a tagállamoknak az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap szerinti éghajlat-politikai célkitűzések (30%, illetve 37%) eléréséhez is, mégpedig oly módon, hogy az egyik alap „többletprojektjei” elszámolhatók a másik projekt célkitűzéséhez. Ugyanakkor legfeljebb 20%-ra fognak korlátozódni az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó STEP-beruházások annak érdekében, hogy az alap középpontjában továbbra is annak eredeti célkitűzései álljanak.

A tagállamok 2024-ben gyorsított eljárással módosíthatják majd programjaikat – és így a partnerségi megállapodásokat –, hogy már ebben az évben is előfinanszírozásban részesülhessenek a STEP-hez kapcsolódó projektek. Emellett 2025-ben a félidős felülvizsgálat időkeretében további módosításokat is végrehajthatnak.

A platform értékelése

Az uniós társjogalkotók egyúttal felkérték a Bizottságot arra, hogy 2025 végéig készítsen számukra időközi értékelő jelentést a STEP végrehajtásáról, mely alapján új intézkedéseket lehet kidolgozni a stratégiai ágazatokon belüli szuverenitás és versenyképesség jövőbeli támogatása céljából.

A következő lépések

A Tanácsnak és a Parlamentnek jóvá kell hagynia az ideiglenes megállapodást, mielőtt a jogász-nyelvész szakértők ellenőriznék azt, és a két intézmény hivatalosan is elfogadná a megállapodást.

Az elfogadást követően a STEP létrehozásáról szóló rendelet kihirdetésre kerül az EU Hivatalos Lapjában, és a rá következő napon hatályba lép.

(https://www.consilium.europa.eu/)


Kapcsolódó cikkek

2020. november 2.

A digitalizáció a jogtanácsosok életét is átszabja

Miközben a közép-kelet-európai vállalkozások nagy többsége arra számít, hogy a világjárvány felpörgeti a digitalizációs folyamatokat, a jogtanácsosok mindennapjai részévé válik az etika és a technológia összehangolása – állapítja meg a CMS.
2021. február 11.

A digitális társadalom olvasatai – XII.

Alábbi cikksorozatában a szerző a digitális társadalom különböző aspektusait tárja elénk, igyekezve lényegre törően bemutatni szerkezetének fontosabb csomópontjait, és összegezni a tudásrendszerek, az internet, a mesterséges intelligencia, a hálózati társadalmak fontosabb, a jogalakulás szempontjából releváns mozgásait. Ezúttal az EU Fehér Könyvét veszi górcső alá.
2021. február 18.

A digitális társadalom olvasatai – XIII.

Alábbi cikksorozatában a szerző a digitális társadalom különböző aspektusait tárja elénk, igyekezve lényegre törően bemutatni szerkezetének fontosabb csomópontjait, és összegezni a tudásrendszerek, az internet, a mesterséges intelligencia, a hálózati társadalmak fontosabb, a jogalakulás szempontjából releváns mozgásait. Ezúttal az EU-szabályozás bizonyos elemeit veszi górcső alá.