dr. Lendvai Zsuzsanna cikkei


dr. Lendvai Zsuzsanna  |  2014. szeptember 4. Szakma

Adókedvezmény „hétköznapi” betegeknek is

Bizonyos feltételek esetén a beteg magánszemélyt adókedvezmény illeti meg. Ennek mértéke a minimálbér öt százaléka, azaz havi 5075 forint. Az érintett magánszemély a „jóváírásra” a betegségről szóló orvosi igazolás birtokában jogosult. Anélkül csak az igényelheti, aki rokkantsági járadékban részesül, vagy akinek fogyatékossági támogatásra való jogosultságát külön jogszabály alapján megállapították.

dr. Lendvai Zsuzsanna  |  2014. május 7. Szakma

Özvegyek és gyermekek – átértékelt hagyatékok

Az új Ptk. alapján jelentős változások történtek az öröklési jogban. A jogalkotó egyfelől korlátozta a túlélő házastárs haszonélvezeti jogát, másfelől csökkentett a kötelesrész mértékét. Emellett lehetővé vált a házastársaknak az életközösség időtartama alatt tett közös végrendelete, s általában is felértékelődik a végrendelkezés jelentősége.

dr. Lendvai Zsuzsanna  |  2014. április 18. Napi

Hogy érinti az új Ptk. a kft.-k életét?

Emelkedett a törzstőke minimális összege, korábban bejegyezhető a társaság, szigorodtak a tagoknak történő kifizetések szabályai, nem lehet kizárni többé az üzletrész örökölhetőségét – a március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv jelentős változásokat hozott a kft.-k életében.

dr. Lendvai Zsuzsanna  |  2014. március 19. Szakma

Lényeges változások a kft.-k életében

Emelkedett a törzstőke minimális összege, korábban bejegyezhető a társaság, szigorodtak a tagoknak történő kifizetések szabályai, nem lehet kizárni többé az üzletrész örökölhetőségét – a március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv jelentős változásokat hozott a kft.-k életében.