Bejegyzések felelős vállalatirányítás címkével

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése
2019. július 24. Szakma

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése

A törvény megalkotására alapvetően a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése érdekében kihirdetett 2007/36/EK irányelv módosítása következményeként került sor [az irányelvet a 2017. május 17-i 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosította]. A módosítás elsődlegesen nem társasági jogi, hanem pénzügyi piacokat érintő versenyképességi kérdéseket érintett. Megalkotását többek között a pénzügyi válság tapasztalatai indokolták, amelyek rámutattak arra, hogy a pénz- és tőkepiaci szereplők túlságosan rövid távú megtérülésre összpontosítanak, ami az optimálistól elmaradó vállalatirányítást és teljesítménymutatókat eredményez. Vagyis a klasszikus társasági jogi előírások nem képesek hatékonyan kezelni a tőzsdei cégekben a gazdasági folyamatok által fokozottabbá váló, a társaság befektető tulajdonosai és a társaság irányítói között feszülő érdekellentéteket (rövid és hosszú távú érdekek).  A törvény általános indokolásában kiemelik, hogy a társasági jog keretein belül a felelős vállalatirányítás (corporate governance) szabályanyaga alkalmas megfelelően reagálni a gazdasági-társadalmi kihívásokra; a tagsági jogok gyakorlásának, valamint a társaság szervezeti rendszerének, az elkülönülő szervek közötti feladat és funkciók vizsgálatát helyezi előtérbe. A felelős vállalatirányítás nyilvánosan működő részvénytársaságok kapcsán kimunkált szabályanyaga alkalmas arra, hogy a nyilvánosság, az átláthatóság és a tényleges tulajdonosi szerepvállalás erősítésével a menedzsmentet ösztönözze a felelős vállalatirányításra és…