Bejegyzések nemzetbiztonsági átvilágítás címkével


AB: alaptörvény-ellenes az ügyészek nemzetbiztonsági ellenőrzésének szabályozása
2018. november 21. Szakma

AB: alaptörvény-ellenes az ügyészek nemzetbiztonsági ellenőrzésének szabályozása

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) 71. § (4) bekezdése, a 72/B. § (8) bekezdése és a 72/D. § (13) és (14) bekezdései alaptörvény-ellenesek, ezért azokat 2019. március 31-i hatállyal megsemmisítette. A döntéshez különvéleményt csatolt Pokol Béla, Salamon László és Szívós Mária.