Bírósági végrehajtás


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

E hónapban jelenteti meg kiadónk a Jogtár, Jogtár Plusz termékek három tematikus kiegészítését: a fizetési meghagyás, a bírósági végrehajtás és az ügyvédi hivatás témakörét feldolgozó kiegészítő lemezeket. E tematikus termékek legfőbb sajátossága, hogy a Jogtár, Jogtár Plusz termékek „alá beépülve” kínálnak egy jogterület részére eső hasznos, a felhasználó által mindennapi munkája során alkalmazandó anyagokat: kommentárokat, szerkesztett bírósági döntéseket, iratmintákat, nyomtatványokat, szabályzatokat, kalkulátorokat. Olyan célirányos információkat hordoznak e lemezek tehát, amelyek a jogalkalmazó felhasználó napi munkájában hivatottak segítségül, „támaszként” szolgálni. Az…

E hónapban jelenteti meg kiadónk a Jogtár, Jogtár Plusz termékek három tematikus kiegészítését: a fizetési meghagyás, a bírósági végrehajtás és az ügyvédi hivatás témakörét feldolgozó kiegészítő lemezeket. E tematikus termékek legfőbb sajátossága, hogy a Jogtár, Jogtár Plusz termékek „alá beépülve” kínálnak egy jogterület részére eső hasznos, a felhasználó által mindennapi munkája során alkalmazandó anyagokat: kommentárokat, szerkesztett bírósági döntéseket, iratmintákat, nyomtatványokat, szabályzatokat, kalkulátorokat. Olyan célirányos információkat hordoznak e lemezek tehát, amelyek a jogalkalmazó felhasználó napi munkájában hivatottak segítségül, „támaszként” szolgálni.

Az ügyvédeknek szóló Jogtár kiegészítések témakörei:
– Ügyvédi hivatás
– Büntetőjog
– Fizetési meghagyás
– Bírósági végrehajtás

Várható megjelenés: 2009. szeptember
Cégjog
– Házassági vagyonjog
– Ingatlan-nyilvántartás

A Jogtár kiegészítés ügyvédeknek – Bírósági végrehajtás lemez nóvumként lép e hónapban a kiadó termékpalettájára. Tekintsük át, mit is kínál e lemez.

Telepítést követően a Jogtár kiegészítés ügyvédeknek sorozatunk fent nevezett, már elérhető, megvásárolható termékeihez hasonlatosan, sőt a szeptemberben megjelenő további termékekhez hasonlatosan, a bírósági végrehajtást feldolgozó e termékünk nyitóoldaláról közvetlenül elérhetőek a plusz tartalmak.

Elsőként a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) kommentárját nyithatjuk meg. E több mint 25 szerzői ívnyi – vagyis 400 átlagos oldal terjedelmen túli – kommentár tömör, lényegretörő stílusban készült. A Vht. legfrissebb időgépes változatának egyes szakaszai, sőt számos esetben egyes bekezdései alatt kerül megjelenítésre a kommentár szövege, melyben a Jogtárról ismert „linkek” révén érhetők el a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések, bírósági döntések, európai uniós joganyagok. A kommentár szerzői között a bírósági végrehajtás jeles szakembereit találjuk: évtizedek óta egyetemi oktatásban dolgozó, tudományos fokozottal rendelkező specialistákat, e jogterületen praktizáló ügyvédet, továbbá bírósági végrehajtóként munkálkodó szakembert. A magyarázat különös hangsúlyt fektetett a Vht. egyes rendelkezéseinek gyakorlati szempontból történő elemezésére, a gyakorlat által felvetett kérdések ismertetésére.

A Jogtár kiegészítés ügyvédeknek – Bírósági végrehajtás termékünk nyitó oldalán a kommentár alatt közvetlenül a feldolgozott témakörhöz szorosan kapcsolódó, szerkesztett bírósági döntéseket talál a felhasználó. E 160 döntés a Legfelsőbb Bíróság egyedi ügyben hozott, anonimizált, az elmúlt néhány évben kiadott „legfrissebb” döntései, melyek elé az adott döntésről készült összefoglalót és a kapcsolódó jogszabályok felé mutató „linket” helyeztünk el. Mind a 160 döntés egy listában érhető el, mely tartalmazza az összefoglalót, így a felhasználó gyorsan tud dönteni arról, hogy az előtte fekvő jogi probléma igényeinek megfelelően melyik döntésre van leginkább szüksége, melyik döntés tud munkájában a legnagyobb segítséget nyújtani. E döntések megjelentetése, szerepeltetése kiadónk utóbbi években egyre erőteljesebben felvállalt azon törekvését jelzi, mely szerint az irányadó, jogfejlesztő szereppel rendelkező, iránymutató bírósági döntéseket szerkesztett, feldolgozott formátumban adjuk közre felhasználóink számára. A Jogtár kiegészítés ügyvédeknek – Bírósági végrehajtás termékünk nyitó oldalán a kommentár és a szerkesztett bírósági döntések alatt iratmintákat, nyomtatványokat találunk. E tartalmak szervesen hozzájárulnak ahhoz, hogy ügyfeleink egy felületről érhessenek el minden, munkájukhoz nélkülözhetetlen anyagot, tartalmat. Ezen iratminták szintén nóvumot jelentenek: 51 darab, a bírósági végrehajtás területére eső, Word alapon szerkesztett iratminta mindegyike lábjegyzetelt formában tartalmaz magyarázatot, nyújt támpontot kitöltéséhez. E minták között értesítések, jegyzőkönyvek, foglalási jegyzőkönyvek, felhívások kaptak helyet, közvetlenül a bírósági végrehajtásban dolgozó szakemberek, szerzők munkája eredményeként. A nyomtatványok alatt kitölthető nyomtatványként jelenítjük meg a végrehajtási lap és a végrehajtási záradék mintáit.

A lemezhez kapcsolódik egy Címtár adatbázis is, melyben a bírósági végrehajtásban leginkább érintett intézmények elérhetőségei, adatai találhatók: így a bíróságok, a rendőrkapitányságok, a bírósági végrehajtók adatait érhetjük el.

A lemez nyitóoldalán elhelyeztünk még egy kalkulátort is, mely a peres és nemperes eljárásban, a választottbírósági eljárásban, továbbá a büntetőeljárásban fizetendő illeték mértékének kiszámításában van a felhasználó segítségére, figyelemmel a sokszor igen bonyolult, szövevényes jogszabályi háttér feldolgozásával.

Illeték kalkulátor

E kalkulátor célja, hogy segítse az illeték kiszámítását a bírósági és a választottbírósági eljárásban. A program számításainak alapját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) képezi.

A kalkulátor háromféle eljárásban számol eljárási illetéket: peres és nemperes eljárásban, választottbírósági eljárásban és büntetőeljárásban.

Az illeték számítása polgári peres és nemperes eljárásban

Abban az esetben, ha a jogszabálynál fogva az ügyben a tárgyi vagy személyes illetékmentességre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, lehetőséget kínál a program annak dokumentálására, hogy az adott ügyben nem kell illetéket fizetni.

Az Itv. 43. § határozza meg azoknak az ügyeknek a körét, melyekben tételes illetéket kell fizetni. A program legördülő menüjéből kiválasztható a tételes illetékfizetési kötelezettség alá tartozó ügyek típusa. Az ügytípus kiválasztásával a tételes illeték mértéke megjelenik a Tételes illeték sor mellett található mezőben, ami szintén dokumentálható.

Az illetékszámítás alapját az Itv. rendelkezései szerint a pertárgy értéke képezi. Ha összegszerűen meghatározható a pertárgy értéke, akkor ennek beírásával a program a megadott pertárgyérték alapján számolja ki az illetéket.

Abban az esetben, ha a pertárgy értéke nem határozható meg, az Itv. 39. § (3) bekezdésében előírt módon számol a program. Ehhez egy legördülő menüből ki kell választani, hogy milyen típusú eljárásban számolandó az illeték. A pertárgy értéke mezőt a program a választás alapján automatikusan tölti ki.

Az illeték mértékét az Itv. 39–41. §-a alapján meghatározott illetékalap (pertárgy értéke) alapul vételével számítja a program. Azokat a lehetőségeket ajánlja fel, melyeket az Itv. 42. §-a, illetve 44–51. §-ai előírnak. A számított illeték összege a pertárgy értéke és annak alapján kerül meghatározásra, hogy milyen eljárásban kerül sor az illeték számítására.

Az Itv. 58. §-ában meghatározott esetekben mérsékelt illeték megállapítására van lehetőség. A jogalap kiválasztása után a program az eredetileg meghatározott illetéket az Itv.-ben meghatározott mértékben csökkenti.

Az illeték számítása választottbírósági eljárás során

Ebben az esetben az Itv. 55. §-ában meghatározottak szerint számol a program.

Ha összegszerűen megadható az eljárás tárgyának értéke, akkor a program a továbbiakban a megadott forint összeg alapján számolja ki az illeték mértékét.

Ha nem állapítható meg az eljárás tárgyának értéke, akkor a program automatikusan az Itv. 55. §-ában meghatározottat – jelenleg 10 000 Ft-ot – adja meg a fizetendő illeték összegeként.

Az illeték számítása a büntetőeljárásban

Ebben az esetben az Itv. 52. §-ában és 54. §-ában meghatározottak szerint számol a program. Háromféle illeték számolható a kalkulátor segítségével: kizárólag magánvádra folyó eljárás illetéke, büntetőeljárással kapcsolatos egyéb kérelmek illetéke és a büntetőeljárásban érvényesített polgári jogi igény illetéke. Előbbi két esetben a törvény tételesen határozza meg az illeték mértékét, ezért elegendő a legördülő listából kiválasztani, hogy milyen eljárási szak (kizárólag magánvádra folyó eljárás esetén), illetve milyen kérelem illetéke a meghatározandó.

A büntetőeljárásban érvényesített polgári jogi igény illetéke esetén a program a polgári peres és nemperes eljárásra vonatkozó szabályok alapján számol.

A kalkulátor egyik nagy erénye, hogy az eredmény elmenthető egy külön dokumentumban, vágólapra helyezhető, kinyomtatható.

 

Az illetékkalkulátor és az ügyvédi díj kalkulátor – csakúgy, mint a Kiadó által fejlesztett többi kalkulátor – önállóan nem kerülnek forgalomba, hanem részét képezik a már megjelent Ügyvédi Jogtár kiegészítéseknek (illetékkalkulátor – Bírósági végrehajtás kiegészítés, ügyvédi díj kalkulátor – Ügyvédi hivatás kiegészítés). Az adott kiegészítés megvásárlója a 30 000 Ft + áfa éves előfizetési díj – illetve a lapban meghirdetett akciós kedvezmények – befizetésével jogosulttá válik nemcsak a megvásárolt kiegészítés többlettartalmainak, hanem az ahhoz tartozó kalkulátornak a használatára is. A kiegészítés előfizetője a CompLex Jogtár/ Jogtár Plusz alá települő és azzal együttműködő indító lemezt kap. A tartalmi és programfrissítések online történnek. Ha a kalkulátorok alapjául szolgáló jogszabályi környezet változik, a Kiadó a program háttéranyagát az előírásoknak megfelelően módosítja, és a letöltés lehetőségéről az előfizetőnek e-mail értesítést küld.

A kalkulátorok használatát, kezelését a jogszabályi hátteret is leíró részletes súgó segíti.

Ügyvédi hivatás

Folytatva a CompLex Kiadó új kiadványsorozatának, a Jogtár kiegészítés ügyvédeknek nevű alkalmazáscsomag bemutatását, lássuk mit tartalmaz az Ügyvédi hivatás lemez.

Először is összegyűjtöttük az ügyvédi szakmát szabályozó, vagy más módon érintő jogszabályokat. A gyűjtés tartalmazza az Ügyvédi törvényen át az Ügyvédi székhelyszolgáltatásról szóló IRM rendeletig a relevánsnak ítélt, közel harminc joganyagot.

A Szerkesztett bírósági döntések rész két további csoportra oszlik: magyar és európai bírósági döntésekre. Itt megtalálhatók azok a BH-k, melyek érintik az ügyvédi hivatást, mind polgári, mint büntetőügyekben. Az ítéletek vagy határozatok előtt egy rövid összefoglaló található az ügyről, mely tartalmazza a hivatkozott jogszabályok elérését is. Az Európai bírósági döntések is hasonlóképp épülnek fel, rövid rezümé és a hivatkozott bírósági ítéletek, szinte mindegyikük magyar nyelven.

A következő részben a kamarai nyomtatványokat találjuk, megyék szerint bontva. Intelligens nyomtatványkitöltő segíti a speciális dokumentumok kezelését. Ezek közt megtalálhatók többek közt az ügyvédi átjegyzéshez és a tulajdoni lap lekéréséhez szükséges nyomtatványok is, melyeket folyamatosan bővítünk a területi Kamaráktól érkező dokumentumokkal.

Kísérletet teszünk összegyűjteni az összes Kamara szabályzatát és nyilvános dokumentumait, elsősorban a Kamarai Alapszabályokat. Ezeket is megyék szerint bontva találhatják meg a lemezen, kiegészülve a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének anyagaival, valamint a Magyar ügyvédi kamara szabályzataival, ajánlásaival és állásfoglalásaival.

Nem csak a magyar ügyvédi szervezetekkel foglalkozunk, de nemzetközi kitekintést is nyújtunk az érdeklődők számára. Az Európai Ügyvédi Kamarák (CCBE) ajánlásai és iránymutatásai szintén helyet kaptak a kiadványon.

A Címtár szintén hasznos segítség lehet a mindennapi munka során, mely többek közt tartalmazza a Bíróságok, illetékhivatalok és bírósági végrehajtók listáját, elérhetőségekkel és nyitvatartási időkkel.

Természetesen ez a lemez is tartalmaz egy kalkulátort, mely jelen esetben az ügyvédi díj számításához nyújt segítséget.

A programban beállítható az ügytípus, a képviselet típusa (kirendelt vagy pártfogó ügyvéd), az eljárás típusa és az is, hogy megállapodás vagy jogszabály alapján kívánjuk számolni az ügyvédi díjat. Meghatározhatjuk, hogy tételes költségelszámolással, vagy költségátalánnyal kívánunk élni, továbbá hogy áfafizetésre kötelezett-e az ügyvédi iroda. A kiszámolt adatok külön fájlba menthetők és ki is nyomtathatók.

Olvassa el kapcsolódó cikkeinket az ÜgyvédVilág III. évfolyamából:

Jogtár kiegészítések ügyvédekre szabva
Jogtár kiegészítések ügyvédeknek – Fizetési meghagyás kiegészítés
Jogtár kiegészítések ügyvédeknek – Büntetőjog kiegészítés, hatáskör és illetékességi mutató
CompLex szoftverek
CégkompLexus – Gyöngyszemek a Céghírek adatbázisából
Új szoftver a turpis cégek nyomában – Cégfigyelő mesterfokon
Itt az akta, hol az akta, ad acta…
E-polgár e-világban e-kérdések körül
Egy nő iPhone-os kalandjai a Codex Europa-val
Ügyvédi Iroda – ügykezelés a 21. században
Officium – A jogügyletek biztonságát támogató szoftver


Kapcsolódó cikkek

2024. április 18.

A segédmotoros kerékpárra is kell kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni

A robogótulajdonosok jelentős része továbbra sincs tisztában azzal, hogy biztosítási kötelezettség nem csupán a rendszámmal ellátott járművekre, hanem minden olyan segédmotoros kerékpárra is kiterjed, amely részt vesz a közúti forgalomban – hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) csütörtökön.