Tradíció új köntösben


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A londoni központú Clifford Chance Ügyvédi Iroda és magyarországi partnerei közös döntése eredményeképpen a Köves Clifford Chance Ügyvédi Iroda 2009. július 30-ával kivált a cég nemzetközi hálózatából, s mostantól Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda néven önállóan, de a Clifford Chance hálózatával a „Best Friends” kapcsolatot fenntartva folytatja tevékenységét. A döntésről az iroda legújabb és legfiatalabb partnerét, dr. Ungár Attilát kérdeztük. Az átalakulás híre meglepetésként érte a szakmát. Önök hogy látják, valóban váratlan volt vagy csupán egy új tendencia részeként…

A londoni központú Clifford Chance Ügyvédi Iroda és magyarországi partnerei közös döntése eredményeképpen a Köves Clifford Chance Ügyvédi Iroda 2009. július 30-ával kivált a cég nemzetközi hálózatából, s mostantól Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda néven önállóan, de a Clifford Chance hálózatával a „Best Friends” kapcsolatot fenntartva folytatja tevékenységét. A döntésről az iroda legújabb és legfiatalabb partnerét, dr. Ungár Attilát kérdeztük.

Az átalakulás híre meglepetésként érte a szakmát. Önök hogy látják, valóban váratlan volt vagy csupán egy új tendencia részeként ez a következő, logikus lépés az iroda és az Önök által kinevelt, új jogászgeneráció életében?

A ’90-es évek elején a magyarországi gazdasági átalakulás és privatizációs hullám hatalmas munkamennyiséget generált, a külföldi befektetőknek tevékenységükhöz magas szintű jogi szolgáltatásra, a már kidolgozott nemzetközi ügyvédi know-how-ra, munkamódszerekre, technikákra volt szükségük. E vállalatok igénye hívta életre a globális jogi tanácsadók hazai irodáit. Ekkoriban teljesen más volt az ügyvédi szakma felépítése: az akkor meglévő irodák, ügyvédi munkaközösségek többsége kis létszámmal, leginkább egyéni ügyfelekkel foglalkozott, és sok helyen a munkatársak nem is beszéltek megfelelően idegen nyelveket. A húsz évvel ezelőtti magyar ügyvédi társadalom nem ismerte, nem ismerhette azokat a technikákat, amelyekkel a külföldi befektetők képviseletét megfelelően elláthatták volna, nem volt meg a kellő létszámú, felkészült jogászcsapat, amely a privatizációval megsokszorozódott munkamennyiséget elvégezhette volna. Így az újonnan érkező, nagy nemzetközi irodák megragadták a lehetőséget, hogy kiépítsék a hídfőállásaikat ezen az új, szinte szűz piacon. Ez a folyamat kisebb eltérésekkel minden kelet-európai országban lezajlott, ha nem is egyszerre. Romániában vagy Ukrajnában például valamivel később, mint nálunk, hiszen a nemzetközi irodák térnyerése az egyes országokban lezajló gazdasági folyamatokat követte.

Magyarországra is megérkezett a legtöbb globális praxissal rendelkező angol vagy amerikai központú nemzetközi iroda. Szervezetüket tekintve hasonlóan jártak el: helyi ügyvédi irodákkal / ügyvédekkel közösen megalapították a saját képviseleteiket. Szinte minden irodához érkezett néhány külföldi partner, akik kialakították a saját nemzetközi struktúrájuknak / know-how-juknak megfelelő irodát, majd idővel többnyire tovább léptek. Esetünkben ez másként történt, a mi angol partnerünk, Richard Lock is eredetileg csak átmenti időre érkezett, ám azóta letelepedett nálunk és a mai napig erősíti csapatunkat.

Annak idején vajon miért épp az angol és amerikai irodák tudták a legnagyobb részt megszerezni a jogi piacon? Miért nem a hagyományosan nagy befolyással bíró német gazdasági kapcsolatokat támogató német és osztrák irodáké a vezető szerep ma sem?

Alapvetően azért, mert ezek az angol és amerikai központú irodák törekednek elsősorban nemzetközi jelenlétre, így ők uralják a jogi világpiacot. A német, osztrák vagy akár francia hátterű irodák tradicionálisan nem törekedtek ilyen mérvű nemzetközi lefedettségre, inkább regionális szemléletűek, nem terjeszkedtek globálisan tizenöt-húsz éve sem, és most sem teszik. A nálunk is jelen lévő angol és amerikai központú irodák ellenben arra törekednek, hogy tevékenységükkel a világ aktuálisan legjelentősebb gazdasági csomópontjait lefedjék, globális tevékenységet folytató ügyfeleiket követve, a világ bármely pontján azonos minőségű szolgáltatást nyújtsanak nekik. Így történt ez nálunk is a kilencvenes évek elején / közepén, annak ellenére, hogy Magyarországon hagyományosan erős a német és osztrák gazdasági befolyás. E törekvés részeként – az angolszász irodák magyarországi térnyerése idején – egy 1993-ban kötött megállapodással lett a Köves Péter által 1991-ben alapított iroda is a Clifford Chance hálózatának része, s vált Köves Péter, majd Lakatos Péter vezetésével a magyar gazdaság átalakításában kulcsszerepet játszó, a piacon meghatározó irodává.

Mi az oka annak, hogy tizenöt év után most az átalakulás és az új működési forma mellett döntöttek?

Nem lehet egyet kiemelni, számos oka van. Több, nagyon eltérő tényezőt is mérlegeltünk, amikor egy olyan, a piac változásainak leginkább megfelelő, rugalmasabb struktúra kialakításán dolgoztunk, amelyben piaci vezető szerepünket megőrizhetjük és ügyfélkörünket bővíthetjük. Az biztos, hogy az elmúlt évek globális gazdasági folyamatai meghatározóak voltak a döntésben: érezhetően több lett a versenytársunk, szűkült a piac, s ezzel párhuzamosan elindult egy új tendencia is, amelyben egyes nemzetközi irodák számára már nem volt olyan fontos az erős közép-kelet-európai jelenlét. A közelmúltban a Freshfields és a Linklaters is – megtartva a kapcsolatát a korábbi helyi partnerével – más alapokra helyezte az itteni munkát. A fennmaradó kötelék erőssége irodánként más és más, az együttműködés a felek tárgyalási pozíciójának függvényében alakult.

A mi helyzetünk is egyedi módon alakul, s csak első pillantásra tűnik hasonlónak az említettekéhez. Bár a nevünk változott, kapcsolatunk a Clifford Chance hálózatával a lehető legszorosabb maradt, amelynek alapja a különleges, ún. Best Friends megállapodás.

Mit jelent ez pontosan? Mi az, ami az új működési forma ellenére sem változik?

A Best Friends kapcsolat garantálja, hogy a Clifford Chance ügyfelei ugyanolyan magas színvonalú jogi szolgáltatásban részesülnek Magyarországon, mint amilyet az elmúlt 15 évben megszokhattak tőlünk. Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag kizárólagosságunk fennmarad minden, a Clifford Chance ügyfelei által Magyarországon igénybevett jogi szolgáltatásra.

A Best Friends kapcsolat előnyös mindkét fél számára: mi biztosítjuk a szolgáltatás megszokott magas színvonalát, és élvezzük a nemzetközi hálózat nyújtotta előnyöket, mint a tudásbázishoz való hozzáférést, a nemzetközi gyakorlatszerzési lehetőségeket vagy a jelöltjeinknek és ügyvédeinknek továbbra is elérhető képzési és továbbképzési lehetőségeket, a Clifford Chance Academy amszterdami, londoni, párizsi vagy más európai nagyvárosban megrendezett kurzusait. Ez a Clifford Chance érdeke is, hiszen az egyik legfőbb cél, hogy ugyanolyan színvonalon szolgáljuk ki az ügyfeleit Budapesten is, mint a világ más pontjain.

Mindemellett továbbra is elkötelezett támogatói maradunk a helyi szintű jogászképzésnek is, és jelöltjeinknek ugyanazt a szakmai hátteret és tanulási lehetőséget biztosítjuk, mint eddig.

Ha tehát semmi nem változik, akkor mégis miért volt szükséges az átalakulás?

Az új struktúra létrehozásával elsődleges célunk az volt, hogy a pozitívumokat és eredményeket megtartva, a működést elnehezítő elemeket kizárva fenntartsuk rugalmasságunkat. Most flexibilisebbek tudunk lenni befelé, saját szervezeten belül is, és kifelé, az ügyfelek felé is. Megszabadultunk bizonyos kötöttségektől, amelyeket a globális szervezet önmagából adódó működése rótt ránk, de megtarthattuk az előnyeit is; tapasztalatot, háttértámogatást, minőségi garanciákat – így sokkal jobban, rugalmasabban, gyorsabban tudunk alkalmazkodni a helyi piaci változásokhoz és igényekhez.

A saját szervezeten belüli mozgás, a hierarchiában történő előrejutás, az egyéni sikerek elismerése is saját kontroll alá került, munkatársaink motiválásában jóval több lehetőségünk van, mintha még mindig a Clifford Chance egész világon egységes előmeneteli rendszerét alkalmaznánk. Meggyőződésem, hogy új, rugalmasabb motivációs rendszerünk hatalmas nyereség az irodának, és ezt saját tapasztalatom is igazolja. Az olyan, hozzám hasonló kollégák számára, akik irodánkban már egyetemi éveiktől kezdve dolgoznak, végigjárják a ranglétrát, részt vesznek belső képzéseinken és az évek alatt felépítik saját csoportjukat, mostantól sokkal tágabb lehetőségek nyílnak a feljebblépésre.

Érezhető-e bárminemű változás az ügyfelek körében a bejelentés óta?

Semmi változást nem tapasztalunk. Ez alatt a néhány hét alatt, amióta az új struktúrában működünk, semmilyen zökkenő vagy megtorpanás nem történt. Szolgáltatásainkat ugyanúgy a lehető legmagasabb színvonalon nyújtjuk, hiszen munkatársaink ugyanazok, akik ezt korábban is biztosították és hátterünk, valamint földrészeken átívelő szakmai kapcsolataink sem változtak semmit. Ezt a folytonosságot ügyfeleink is értékelik, töretlen bizalmukkal honorálják. A fentieket összegezve tulajdonképpen minden maradt a régiben, csak sok tekintetben rugalmasabbak lettünk, mint korábban voltunk. A Best Friends megállapodás gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda szoros kapcsolata nem szakadt meg a Clifford Chance szervezetével, továbbra is tagjai maradtunk a különböző munkacsoportoknak (ún. Practice Group-oknak), továbbra is használhatjuk a hálózat tagjaként korábban rendelkezésünkre álló eszközöket, adatbázist, képzési lehetőségeket, csak adminisztratíve, szerkezetileg rugalmasabb struktúrában működünk tovább. Tehát a Clifford Chance továbbra is jelen van Magyarországon, rajtunk keresztül.

Az átalakulás lehetővé teszi Önöknek, hogy olyan új ügyfeleket is fogadhassanak, akikkel korábban nem működhettek volna együtt?

Igen. Ez számunkra roppant fontos és előnyös változás. Az elmúlt 15 évben számos alkalommal előfordult, hogy nem tudtunk elvállalni egy ügyet Magyarországon, mert valahol a világ másik felén a Clifford Chance képviselte az adott ügyféllel ott ellenérdekelt felet. Mivel a Clifford Chance integráns része voltunk, a Clifford Chance standardok értelmében nem járhattunk el az ügyben itthon sem, jóllehet Magyarországon a két fél között semmiféle érdekkonfliktus nem merült föl. Az átalakulásunk viszont lehetővé teszi, hogy a munkánk alapját képező „conflict”-szabályok messzemenő figyelembevétele mellett hasonló helyzetekben a jövőben rugalmasabbak legyünk. Az öszszeférhetetlenség (conflict) problematika – amellett, hogy az ügyvédi hivatás egyik legalapvetőbb etikai kérdése és alapja – a Clifford Chance gyakorlatában is és ebből következően nálunk is kiemelt fontosságú. Minden egyes új ügy kapcsán az első teendőnk, hogy megvizsgáljuk, van-e bármilyen tényező, amely a már meglévő és korábbi ügyeink kapcsán összeférhetetlenségi problémát jelenthet. Ebben, amennyiben ez szükséges, továbbra is a Clifford Chance nemzetközi „Conflict Clearence” apparátusa segít bennünket.

Van-e valami visszhangja a szakmán belül az irodát érintő változásoknak?

Természetesen van, hiszen a Clifford Chance az egyik legnagyobb és a magyar piacon legrégebben jelen lévő, nemzetközi jogi iroda volt, ezért rengeteg jogász kolléga van ma Budapesten, akik itt, a Cliffordban nevelkedtek s ma a versenytársaknál dolgoznak. Ők ma is úgy tekintenek a Clifford Chance-re mint arra a helyre, ahol indultak, ahol karrierjüket elkezdték, így természetesen az ő körükben nagyon gyorsan komoly visszhangot keltett a bejelentésünk. Ezen kívül hallottunk vissza rosszindulatú pletykákat is – de azt hiszem ez elkerülhetetlen. Ugyanakkor a hozzánk érkezett visszajelzésekből látjuk, hogy a Magyarországon és Közép-Kelet-Európa egyéb részein jelen lévő többi nemzetközi ügyvédi iroda számára is emblematikus döntést hoztunk, amely egy lehetséges pozitív válasz egy általuk is érzékelt, új tendenciára, s amely elgondolkodtató lehet az ő jövőjük szempontjából is.

Az elmúlt húsz évben felnőtt egy olyan magasan kvalifikált, nemzetközi ügyletekben jártas jogászgeneráció, amely képes is, alkalmas is arra, hogy ellássa a magas szintű jogi szolgáltatást igénylő feladatokat. Az angol, amerikai irodák háttérbe húzódásával számtalan lehetőség nyílik a megerősödött, nemzetközi standardokon nevelkedett hazai jogászszakma számára.

dr. Bakó Krisztina és dr. Blaski Judit

 

 

Dr. Köves Péter

Ügyvéd, alapító partner.
Kiterjedt tapasztalata és gyakorlata van pénzügyi intézmények működésével kapcsolatos jogi tanácsadás, strukturált finanszírozási tranzakciókkal kapcsolatos jogi tanácsadás, valamint peres eljárások területén. Fontos szerepet töltött be a korszerű pénzügyi megoldások magyar piaci körülmények között történő bevezetésében. Egyik úttörője az összetett és strukturált pénzügyi jogi technikák, elsősorban a PPP és projektfinanszírozás magyarországi bevezetésének. 2004-ben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium miniszteri elismerésben részesítette a PPP meghonosítása területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért.
Diplomáját 1983-ban szerezte a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1991-ben alapította a Köves & Társai Ügyvédi Irodát, amely 1993-ban lépett együttműködésre a Clifford Chance LLP-vel. 1995 és 2009 között a Clifford Chance LLP partnere volt. 2009-től a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda alapító partnere.
A Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének és a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülésének tagja. 2008-ban az Európai Uniós Ügyvédi Kamarák Tanácsának (CCBE) elnöke.

A Budapesti Ügyvédi Kamara 2004-ben Eötvös-díjban, a Magyar Ügyvédi Kamara 2006-ban Kiváló Ügyvéd elismerésben részesítette. Az Osztrák Köztársaság Szövetségi Elnöke 2009-ben a „Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich” kitüntetésben részesítette.

Dr. Lakatos Péter

Ügyvéd, alapító és irodavezető partner.
Szakterülete a társasági finanszírozás, összefonódások, felvásárlások, versenyjog, peres ügyek, távközlési jog, informatikai jog, ingatlanjog.
Karrierjét a Köves & Társai Ügyvédi Irodában kezdte 1991-ben. 1993-tól ügyvédként, majd 1996-tól partnerként vett részt a Köves Clifford Chance Ügyvédi Iroda munkájában. 2006-tól a Köves Clifford Chance irodavezető partnere, 2009-től alapító irodavezető partnere a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Irodának.
Részt vett számos jogszabály-előkészítő és EU jogharmonizációs projektben. Ügyfelei közé tartoznak hazai és multinacionális társaságok, szakmai egyesületek és államigazgatási szervek.
1991-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd 1992-ben Washingtonban LLM fokozatú diplomát szerzett a George Washington Egyetemen.

Richard Lock

Európai közösségi jogász, alapító partner.
1992-ben csatlakozott a budapesti Köves & Társai Ügyvédi Irodához, a Clifford Chance londoni irodájából. A budapesti irodában a társasági jogi csoport és a tőkepiaci ügyletek vezetője, széles körű tapasztalatokkal rendelkezik multinacionális, illetve hazai társaságok részére végzett felvásárlásokkal, eladásokkal kapcsolatos jogi tanácsadásban.
Jogi diplomáját az Oxfordi Egyetemen szerezte, anyanyelve mellett franciául és magyarul is kiválóan beszél.

Dr. Ungár Attila

Ügyvéd, alapító partner.
1996-ban csatlakozott a Köves Clifford Chance Ügyvédi Irodához. 2000–2001 között a Clifford Chance londoni irodájában a CMT Groupban (hírközlési, média és technológiai csoport) szerzett gyakorlatot. 2006-tól az iroda ingatlanjogi szakcsoportjának vezetője. A Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda egyik alapító partnere.
A Clifford Chance-nél eltöltött évek alatt számos jogterületen széles körű ismereteket szerzett. Szakterülete a társasági tranzakciós ügyek / felvásárlások és az ingatlanjog. Ügyfelei között megtalálhatóak jelentős hazai és nemzetközi cégek.
1999-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.


Kapcsolódó cikkek

2024. április 18.

A segédmotoros kerékpárra is kell kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni

A robogótulajdonosok jelentős része továbbra sincs tisztában azzal, hogy biztosítási kötelezettség nem csupán a rendszámmal ellátott járművekre, hanem minden olyan segédmotoros kerékpárra is kiterjed, amely részt vesz a közúti forgalomban – hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) csütörtökön.