Az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) ellentétes az üzleti információkat nyújtó vállalatok két adatkezelési gyakorlata


Míg a „scoring” csak bizonyos feltételek mellett megengedett, a fennálló tartozás elengedésére vonatkozó információk huzamos ideig történő tárolása ellentétes az általános adatvédelmi rendelettel.


Az Európai Unió Bírósága ítéletei a C-634/21. sz. | SCHUFA Holding (Scoring) ügyben, valamint a C-26/22. és C-64/22. sz. SCHUFA Holding (A fennálló tartozás elengedése) egyesített ügyekben


A wiesbadeni közigazgatási bíróságon (Németország) számos polgár megtámadta az illetékes adatvédelmi biztos azon döntését, amellyel megtagadta a SCHUFA nevű üzleti információkat nyújtó magánvállalat – amelynek ügyfelei többek között bankok – egyes tevékenységeivel szembeni fellépést. Az említett személyek konkrétan a „scoringot”, valamint a közhiteles nyilvántartásokból származó, a fennálló tartozások elengedésével kapcsolatos információk tárolását kifogásolják.

A „scoring” matematikai statisztikai módszer, amelynek segítségével valamely jövőbeli viselkedésnek – például egy hitel visszafizetésének – a valószínűségére vonatkozóan lehet előrejelzést készíteni. A fennálló tartozások elengedésére vonatkozó információkat a német közhiteles fizetésképtelenségi nyilvántartás hat hónapig tárolja, míg az üzleti információkat nyújtó német vállalatok magatartási kódexe e vállalatok saját adatbázisa esetében hároméves tárolási időt ír elő. A közigazgatási bíróság azt kéri, hogy a Bíróság tisztázza a személyes adatok
védelmének az általános adatvédelmi rendelet (GDPR)1 szerinti terjedelmét.

A „scoringot” illetően a Bíróság kimondja, hogy azt „automatizált egyedi döntéshozatalnak” kell tekinteni, amelyet az általános adatvédelmi rendelet főszabály szerint megtilt, amennyiben annak a SCHUFA ügyfelei, így például a bankok, meghatározó szerepet tulajdonítanak a hitelek odaítélése során. A wiesbadeni közigazgatási bíróság szerint ez a feltétel fennállt. E bíróság feladata annak értékelése, hogy az adatvédelemről szóló német szövetségi törvény tartalmaz-e az általános adatvédelmi rendelettel összhangban álló érvényes kivételt. Ha
igen, meg kell még vizsgálnia, hogy teljesülnek-e az általános adatvédelmi rendelet által az adatkezelésre vonatkozóan megállapított általános feltételek.

Ami a fennálló tartozások elengedésével kapcsolatos információkat illeti, a Bíróság úgy véli, hogy az általános adatvédelmi rendelettel ellentétes, ha a magánügynökségek ezeket az adatokat hosszabb ideig tárolják, mint a közhiteles fizetésképtelenségi nyilvántartás. A fennálló tartozások elengedésének ugyanis az a célja, hogy az érintett személy ismét részt vehessen a gazdasági életben, ezért az létfontosságú számára. Ezeket az információkat azonban mindig negatív tényezőként használják fel az érintett személy fizetőképességének értékelése
során. A jelen esetben a német jogalkotó hat hónapos tárolási időről rendelkezett. A német jogalkotó álláspontja szerint tehát a hat hónapos időszak lejártát követően az érintett személy jogai és érdekei elsőbbséget élveznek a nyilvánosságnak az ezen információkhoz való hozzáféréshez fűződő jogaival és érdekeivel szemben.

Amennyiben az adattárolás jogellenes – így például a hat hónapnál hosszabb ideig tartó adattárolás esetén – az érintett személy jogosult arra, hogy ezeket az adatokat töröljék, az ügynökség pedig köteles azokat indokolatlan késedelem nélkül törölni.

Ami az ilyen információknak a SCHUFA általi, hat hónapos párhuzamos tárolását illeti, a közigazgatási bíróság feladata, hogy mérlegelje a szóban forgó érdekeket a tárolás jogszerűségének megítélése érdekében. Amennyiben ez a bíróság arra a következtetésre jut, hogy a hat hónapig tartó párhuzamos tárolás jogszerű, az érintett személy még mindig jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatai kezelése ellen, és kérje azok törlését, kivéve, ha a SCHUFA bizonyítani tudja, hogy az adatkezelésnek kényszerítő erejű jogos okai vannak.

Végül a Bíróság hangsúlyozza, hogy a nemzeti bíróságok számára lehetővé kell tenni, hogy teljes körű felülvizsgálatot gyakoroljanak a felügyeleti hatóság valamennyi jogilag kötelező határozata felett.

Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.

Forrás: curia.europa.eu


Kapcsolódó cikkek

2024. július 19.

Magyarország tovább erősítette pozícióját az uniós igazságügyi eredménytáblán

Az Európai Bizottság közzétette az Európai Igazságügyi Eredménytábla 2024 című kiadványát. Az összefoglaló az Európai Unió jogállamisági eszköztárának részeként éves áttekintést nyújt az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságára, minőségére és függetlenségére vonatkozó mutatókról. Célja, hogy objektív, megbízható és összehasonlítható adatokkal segítse a tagállamokat nemzeti igazságügyi rendszereik hatékonyságának javításában. Jelentőségét növeli, hogy az uniós igazságügyi eredménytábla az éves jogállamisági jelentés egyik információforrása.

2024. július 19.

MOKK: gyakran kérnek egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot a bérbeadók

A felvételi ponthatárok kihirdetésével ismét kezdetét veszi a lakáskeresési roham az egyetemi városokban. A bérbeadók jellemzően két- vagy háromhavi kaucióval biztosítják be magukat arra az esetre, ha a bérlőnek tartozása keletkezik vagy kárt tesz az ingatlanban. Ugyanakkor probléma esetén az számít leginkább, hogy készült-e közjegyzői okirat, amely nélkül csak hosszú és költséges pereskedéssel tudják a bérbeadók az igényünket érvényesíteni – hívta fel a figyelmet pénteken kiadott ismeretterjesztő írásában a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK).

2024. július 19.

Az OBH megkezdi az IFORM -ra való átállást

Az OBH elkészítette és 2024. július 16. napjától fokozatosan, ügyszakonként eltérő időpontokban teszi elérhetővé az ügyfelek számára a beadványok benyújtására szolgáló iFORM űrlapokat.