Az EU intézkedéseket javasolt a digitális jogosultságok határon átnyúló alkalmazásának elősegítésére


Az Európai Bizottság intézkedéseket javasolt, hogy a személyes jogosultságokat rögzítő digitális eszközök jobb kihasználása révén csökkenjenek az adminisztratív terhek, gyorsabbá és egyszerűbbé váljon a szociális szolgáltatásokhoz a határokon átnyúló hozzáférés a tagállamok közötti letelepedés és a munkavállalás megkönnyítésére.

Az uniós bizottság szerdai közleménye szerint, elfogadása esetén a jogszabály megkönnyíti az európaiak számára, hogy külföldön éljenek, dolgozzanak és utazzanak, a vállalkozások számára, hogy más uniós országokban folytassanak üzleti tevékenységet, a nemzeti közigazgatások számára pedig a szociális biztonság határokon átnyúló koordinálását.

A cél elérése érdekében az uniós bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréjének (EESSI) nemzeti szintű végrehajtását. Bővítsék a teljes mértékben online lebonyolítható eljárások számát a szociális rendszerek koordinálása terén annak érdekében, hogy még könnyebbé váljon az érintettek számára a külföldre költözés és a külföldi munkavállalás, és gyorsan igénybe tudják venni mindazon ellátásokat, amelyekre jogosultak. A bizottság továbbá azt szeretné, ha tagállamok részt vennének az európai társadalombiztosítási kártyával (ESSPASS) kapcsolatos kísérleti tevékenységekben, amelyek azt vizsgálják, hogyan lehetne egyszerűsíteni az európaiak társadalombiztosítási jogosultságait igazoló okmányok határokon átnyúló kiadását és ellenőrzését.

Az uniós bizottság továbbá a jogosultsági okmányokat – például az európai egészségbiztosítási kártyát – tartalmazó európai digitális személyiadat-tárcák (EUDI-tárcák) bevezetését sürgeti, amely megkönnyíti a szociális intézmények, a munkaügyi felügyelőségek és az egészségügyi szolgáltatók számára ezen okmányok azonnali ellenőrzését.

Az Európai Bizottság végezetül felkérte az Európai Parlamentet és az Európai Unió Tanácsát, hogy hagyják jóvá a javaslatot, és felszólította a tagállamokat, hogy működjenek együtt az intézkedések végrehajtásában.

(MTI)


Kapcsolódó cikkek

2023. május 23.

A személyes adatok felhasználására vonatkozó szerződés lényeges kérdései

Tanulmányában a szerző először a személyes adatok fogalmát és típusait, valamint az adatvédelmi oltalom szempontjából releváns típusok egymástól való elhatárolását tekinti át. Ez után a személyes adatok forgalomképességének vizsgálata, illetve annak elemzése következik, hogy milyen jogterület és szerződéstípus alapján szerezhető jogosultság felettük. A tanulmány a hatályos szabályozás – technológiai fejlődésre tekintettel – szükséges módosításának vizsgálatával zárul. Az elemzés a magyar jog – személyes adatokra vonatkozó – hatályos szabályozását mutatja be.