Korkedvezményre jogosító szolgálati idő elismerése ügyében döntött a Kúria


A per tárgya az volt, hogy korkedvezményre jogosító szolgálati időnek számít-e a határozatlan időtartamú munkaviszonyban, teljes munkaidőben, autóbuszvezetőként dolgozó felperes foglalkoztatásának időtartama.

Releváns jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

A közigazgatási szerv a hatósági eljárásban meghozott határozatával korkedvezményre jogosító szolgálati időként nem ismerte el a felperes határozatlan időtartamú munkaviszonyban, teljes (napi nyolc óra) munkaidőben, a tömegközlekedésben, autóbuszvezető munkakörben foglalkoztatásának időtartamát. A felperes keresetében kérte ennek az időtartamnak a korkedvezményre jogosító időként elismerését – közölte honlapján a Kúria.

Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével a határozatot megsemmisítette és a hatóságot új eljárás lefolytatására, új határozat hozatalára utasította.

A hatóság felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Megállapította, hogy nem jelenti a korkedvezményre jogosító munkakörök (munkahelyek) jegyzékében felsorolt munkakör meghatározások kiterjesztő értelmezését a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. számú melléklete (Jegyzék) 11. pontjában foglalt munkakör leírás szerinti, a munkakörhöz szükségképpen hozzátartozó kiegészítő tevékenységek (menetjegy árusítás, bérletellenőrzés, utastájékoztatás, csomagok pakolása, tankolás, takarítás, bevétel elszámolás, stb.) figyelembevétele.

A Kúria rámutatott arra is, hogy a teljes munkaidőben, munkaidőkeretben, egyenlőtlen munkaidő-beosztás mellett történő foglalkoztatás esetén előfordulhat, hogy a munkavállaló az egyik munkanapon napi nyolc óránál rövidebb, a másik munkanapon napi nyolc óránál hosszabb munkaidőben végez munkát. Ez a körülmény azonban nem jelenti azt, hogy a munkavállaló azon a munkanapon, amikor napi nyolc óránál rövidebb (pl. négy óra) munkaidőben dolgozott, ne teljes munkaidőben végezte volna a Jegyzék 11. pontja szerinti munkakör leírásban rögzített tevékenységet.


Kapcsolódó cikkek