Még nem dőlt el az Esterházy-kincsek sorsa


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2019. március 8-án hozott végzésével a Fővárosi Törvényszék az E. M. felperes által a Magyar Állam és társai ellen tulajdonvédelem iránt indított perének tárgyalását – egy, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt jelenleg folyamatban lévő eljárás jogerős befejezéséig – felfüggesztette, közölte a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya.

A felperes 2016 decemberében műkincsekre vonatkozóan – az akkor hatályos jogszabály alapján – igénybejelentést tett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére, és ezt követően indította meg a jelen polgári pert. Az igénybejelentés lényegében a jelen perben a felperes által megfogalmazott körülményeknek az ismertetésére és az azok megalapozottságát alátámasztó érvelésre vonatkozott.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter – mint a kulturális örökség védelméért felelős személy, jogszabályokban meghatározott jogkörében eljárva – a közigazgatási eljárásban annak idején
értékelte azokat a tényeket és körülményeket, amelyek alapján eldönthető volt, hogy kétséget kizáróan bizonyítható-e: a vagyontárgy állami tulajdonjoga jogszerű eljárás során keletkezett-e és az
állam tulajdonjoga az igénylés időpontjában is fennállt-e. A felelős miniszter akkori határozatával azt állapította meg, hogy a felperes által a jelen perben is igényelt vagyontárgyak állami tulajdona
jogszerűen keletkezett és az a 2016 decemberében benyújtott igénylés idején is fennállt, ezért a felperes kérését elutasította.

Ezt követően az E. M. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon keresetet nyújtott be a határozat bírósági felülvizsgálata érdekében, amelyet a bíróság elutasított, mert megállapítása
szerint a keresetben hivatkozott Kormányrendelet alapján az E. M. igénylői pozíciójának eldöntéséhez a kérelemhez csatolt dokumentáció és egyéb bizonyítékok nem voltak elégségesek. A
Fővárosi Törvényszék azonban a 2018. február 18-án kelt végzésével az elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot a per folytatására, valamint újabb határozat
hozatalára utasította. Ez utóbbi eljárás jelenleg még folyamatban van.

Időközben hatályba lépett a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 22/2019-es kormányrendelet, ami alapjaiban megváltoztatta a
közigazgatási eljárás során elbírálandó körülményeket – mégpedig olyan módon, hogy az a folyamatban lévő eljárásokban is immár alkalmazandó –, ezért a mai napon a Fővárosi Törvényszék
megállapította: a jogszabályváltozásra figyelemmel a közigazgatási eljárás a jelen per eldöntése szempontjából előkérdés, ugyanis amennyiben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a
jelenleg még folyamatban lévő eljárása végén elrendeli a perbeli műkincsek kiadását, akkor ugyanezen tárgykörben a jelen bírósági eljárásban már nem hozható ítélet. Ha azonban a
közigazgatási eljárás ezzel ellentétes eredménnyel jár, akkor nincs akadálya, hogy az ügyben a jelen bíróság döntsön.

A Fővárosi Törvényszék indokolása során felhívta a figyelmet arra is, a felperes azzal, hogy a bíróság előtti igényérvényesítést megelőzően indította el a kormányrendelet szerinti közigazgatási
eljárást, maga jelölte ki azt sorrendet, amely alapján az egyes eljárásoknak követniük kell egymást. Jelen, felfüggesztést elrendelő bírósági határozat ellen külön fellebbezésnek van helye.


Kapcsolódó cikkek

2013. július 15.

A megközelíthetetlen kincsek kiállítása

Ilyen kiállítás több mint három évtizede nem volt Magyarországon, és minden bizonnyal évtizedekig nem is lesz – mondja meggyőződéssel Fertőszögi Péter, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke. Ezek a kivételes alkotások néhány hét múlva visszakerülnek a magángyűjtők nappalijába, és ki tudja, hol, mikor lesznek láthatók megint. A Vonzások és változások kurátorával a KOGART és a Nemzeti Múzeum közös kiállításán beszélgettünk arról, mitől olyan különleges ez a tárlat, miért kéne mindenkinek, aki teheti, megnéznie.