Nyári ítélkezési szünet a bíróságokon és az Alkotmánybíróságon


2023. július 15. és 2023. augusztus 20. között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok – főszabály szerint – nem tartanak tárgyalásokat. Az Alkotmánybíróságon augusztus 25-ig tart az ítélkezési szünet.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján 2023. július 15. és 2023. augusztus 20. között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok – főszabály szerint – nem tartanak tárgyalásokat.

A polgári eljárásokban – bizonyos kivételektől eltekintve – a megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. A határidők számításának általános szabályai irányadóak azonban az ítélkezési szünet alatt is a soron kívüli eljárás, az előzetes bizonyítás esetén, illetve egyes végrehajtási perekben és nemperes eljárásokban.

Büntető ügyekben a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bíróság az ítélkezési szünet ideje alatt is eljár az előállításos ügyekben, valamint a kényszerintézkedések alkalmazása esetén.

Az egyes bíróságokon a kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitva tartanak, ahol az ügyfelek benyújthatják a beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendjéről az adott bíróság honlapján lehet tájékozódni.

Az Alkotmánybíróságon az ítélkezési szünet augusztus 25-ig tart. A szünet időtartama az AB Ügyrendjében meghatározott határidőkbe nem számít bele. Nem érinti ugyanakkor az ítélkezési szünet az Abtv.-ben megállapított, így az alkotmányjogi panasz benyújtására, valamint a hiánypótlásra nyitva álló határidőket.

Jövőre a közigazgatásban is bevezetik az igazgatási szünetet, az erről szóló 2023. évi XXVI. törvényt nemrégiben fogadták el.


Kapcsolódó cikkek