Szerződésátruházásról, kijelölési ügyekről és sérelemdíjról is egyeztettek a Kúrián


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2018. október 5-én, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) joggyakorlatát figyelő jogegységi csoportok harmadik tematikus konferenciáját rendezték meg a Kúrián, a Majláth teremben.

Kihívást jelentő jogterületekről tanácskoztak a polgár jogi bírák, szakemberek, kutatók és egyetemi oktatók a Kúrián.

A szerződésátruházással kapcsolatban dr. Leszkoven László, a a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgárjogi Tanszékének vezetője előadásában felelevenített a vitát, mely szerint vitatott, hogy a jogintézmény módosítást vagy a jogviszony teljes megújítását, novációt eredményezett-e, tekintettel arra, hogy a nováció tisztázatlan, kodifikálatlan jogi fogalom. Leszkoven László arra a következtetésre jutott előadása végén, hogy a szerződésátruházás nem szünteti meg a jogviszonyt, hanem a szerződési pozícióban csupán jogutódlás történik.

Dr. Bartal Géza a mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos kijelölési ügyekben a jogalkalmazás során felmerült jogértelmezési problémáról számolt be előadásában. A jogbizonytalanságot már a Kúria is észlete, amikor egyik tanácsa az Alkotmánybírósághoz fordult a jogszabály alkotmányossági kontrollját kérve. A témát érintő ügyekben több eljárást is felfüggesztettek a bíróságok.

A sérelemdíj új jogintézményéről és a személyiségi jogsértés bizonyításával kapcsolatos kérdésekről hallgathatták meg dr. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanárát. Az intézetvezető rámutatott a személyiségi jogvédelem eszközei és a sérelemdíj közötti összefüggésekre, valamint ismertette a jogintézmény nemzetközi történetét.

Dr. Kiss Gabriella, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke előadásában arról adott számot, hogy továbbra is tömegével indítanak polgári pereket a fogvatartottak, annak ellenére, hogy a büntetés-végrehajtási törvény módosításával egy új jogintézmény jött létre. Ezenkívül a tanácselnök asszony az elítéltek vagy egyéb jogcímen fogvatartottak alapvető jogait sértő elhelyezési körülmények miatti és más jogcímen érvényesített kártalanítási és sérelemdíj iránti igények elbírálása során felmerülő anyagi és eljárási jogi problémákat ismertette.

Az új Ptk. gyakorlatát figyelemmel kísérő jogegységi csoportok létrehozásáról még 2015-ben döntött a Kúria elnöke. Dr. Darák Péter egyik célja az volt, hogy az új kódex alkalmazása során felmerült jogalkalmazási kérdéseket kötetlen szakmai fórum keretében vitassák meg. Az új Ptk. könyveihez igazodóan kialakított grémiumok munkája elsősorban az e célra kialakított online felületen folyik. Eddig két tematikus tanácskozást tartottak a csoporttagok. Tavaly februárban az ország különböző területén működő, különböző szintű bíróságairól hét kolléga adott az általa gondozott jogterületen felmerült kérdésekről tájékoztatót.

Tavaly novemberben a gondnokság alá helyezési perek jogalkalmazói tapasztalatokról, illetve az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos kérdésekről hallgathattak előadásokat a résztvevők.

(lb.hu)


Kapcsolódó cikkek

2022. október 5.

Az online gyermekvédelmi rendszer működését vizsgálta az ombudsman

Az alapvető jogok biztosa a digitális gyermekvédelem rendszerét átfogóan áttekintő, AJB-686/2022. számú jelentésében megállapította: a gyermekek jogait, a gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvét tükröző szabályozás gyakorlati érvényre juttatása jelenleg akadályozott. Dr. Kozma Ákos ombudsman a helyzet javítására az érintetteknek egy ajánláscsomagot fogalmazott meg.

2022. október 4.

Létrejön az Integritás Hatóság

Autonóm államigazgatási szervként létrejön az Integritás Hatóság az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos csalás, összeférhetetlenség, korrupció vagy más jogsértés kivizsgálása érdekében.