Szerződésátruházásról, kijelölési ügyekről és sérelemdíjról is egyeztettek a Kúrián

2018. október 5-én, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) joggyakorlatát figyelő jogegységi csoportok harmadik tematikus konferenciáját rendezték meg a Kúrián, a Majláth teremben.

Kihívást jelentő jogterületekről tanácskoztak a polgár jogi bírák, szakemberek, kutatók és egyetemi oktatók a Kúrián.

A szerződésátruházással kapcsolatban dr. Leszkoven László, a a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgárjogi Tanszékének vezetője előadásában felelevenített a vitát, mely szerint vitatott, hogy a jogintézmény módosítást vagy a jogviszony teljes megújítását, novációt eredményezett-e, tekintettel arra, hogy a nováció tisztázatlan, kodifikálatlan jogi fogalom. Leszkoven László arra a következtetésre jutott előadása végén, hogy a szerződésátruházás nem szünteti meg a jogviszonyt, hanem a szerződési pozícióban csupán jogutódlás történik.

Dr. Bartal Géza a mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos kijelölési ügyekben a jogalkalmazás során felmerült jogértelmezési problémáról számolt be előadásában. A jogbizonytalanságot már a Kúria is észlete, amikor egyik tanácsa az Alkotmánybírósághoz fordult a jogszabály alkotmányossági kontrollját kérve. A témát érintő ügyekben több eljárást is felfüggesztettek a bíróságok.

A sérelemdíj új jogintézményéről és a személyiségi jogsértés bizonyításával kapcsolatos kérdésekről hallgathatták meg dr. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanárát. Az intézetvezető rámutatott a személyiségi jogvédelem eszközei és a sérelemdíj közötti összefüggésekre, valamint ismertette a jogintézmény nemzetközi történetét.

Dr. Kiss Gabriella, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke előadásában arról adott számot, hogy továbbra is tömegével indítanak polgári pereket a fogvatartottak, annak ellenére, hogy a büntetés-végrehajtási törvény módosításával egy új jogintézmény jött létre. Ezenkívül a tanácselnök asszony az elítéltek vagy egyéb jogcímen fogvatartottak alapvető jogait sértő elhelyezési körülmények miatti és más jogcímen érvényesített kártalanítási és sérelemdíj iránti igények elbírálása során felmerülő anyagi és eljárási jogi problémákat ismertette.

Az új Ptk. gyakorlatát figyelemmel kísérő jogegységi csoportok létrehozásáról még 2015-ben döntött a Kúria elnöke. Dr. Darák Péter egyik célja az volt, hogy az új kódex alkalmazása során felmerült jogalkalmazási kérdéseket kötetlen szakmai fórum keretében vitassák meg. Az új Ptk. könyveihez igazodóan kialakított grémiumok munkája elsősorban az e célra kialakított online felületen folyik. Eddig két tematikus tanácskozást tartottak a csoporttagok. Tavaly februárban az ország különböző területén működő, különböző szintű bíróságairól hét kolléga adott az általa gondozott jogterületen felmerült kérdésekről tájékoztatót.

Tavaly novemberben a gondnokság alá helyezési perek jogalkalmazói tapasztalatokról, illetve az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos kérdésekről hallgathattak előadásokat a résztvevők.

(lb.hu)

Kapcsolódó cikkek:


A munkavállaló személyiségi jogának korlátozása
2019. április 19.

A munkavállaló személyiségi jogának korlátozása

A munkavállalónak a párkapcsolatára vonatkozó adat védelméhez, illetve a magánélethez való jog személyiségi joga, így tőle erre nézve csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.

Munkavállaló felelőssége a munkahelyi balesetért
2019. április 19.

Munkavállaló felelőssége a munkahelyi balesetért

A munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása a baleset bekövetkezésénél nem állapítható meg, ha a munkáltató nem tett eleget az egészséges és biztonságos munkavégzés biztosítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Felfüggesztett büntetést kapott az orvvadász
2019. április 18.

A Tapolcai Járásbíróság 2019. április 17-én kihirdetett ítéletével lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés, valamint orvvadászat bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat, és ezért őt két év – végrehajtásában négy évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte.

Nemzeti exportcikk lehet a digitális bíróságból
2019. április 17.

Együttműködési megállapodást kötött 2019. április 17-én dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mely szerint a jövőben Magyarország bíróságai is bekapcsolódnak hazánk digitális exportjának fejlesztésébe.