Uniós szabályok a kritikus hangok elhallgattatására indított perek ellen


Az EU nem hagyja mondvacsinált vádakkal perbe fogni és elhallgattatni az újságírókat, aktivistákat, jogvédőket, tudósokat és szervezeteiket – olvasható az Európai Parlament közleményében. A most elfogadott szabályok a több tagországot érintő esetekre terjednek ki.

Az Európai Parlament zöld utat adott azoknak a szabályoknak, amelyek uniós védelmet biztosítanak a megalapozatlan és visszaélésszerű perekkel szemben a közérdekű ügyekkel foglalkozó magánszemélyek és szervezetek számára, különösen, ha munkájuk az alapjogok érvényesülését, a korrupciós ügyek feltárását, a demokrácia védelmét vagy a dezinformáció elleni küzdelmet szolgálja.

A szabályok a több tagországot érintő esetekre terjednek ki. Nem alkalmazandók tehát akkor, ha az alperes és a felperes származási országa megegyezik az illetékes bíróság helye szerinti országgal, vagy ha az eset csak egyetlen tagországra korlátozódik.

A képviselők két biztosíték beépítésével gondoskodtak az áldozatok hathatós védelméről: a bíróságok már korai szakaszban elutasíthatják a megalapozatlan kereseteket, illetve, ha megállapítást nyer a visszaélés ténye, a felperesnek kell állnia a teljes perköltséget, ezen belül az alperes jogi képviseletének költségeit és kárainak megtérítését. Amennyiben az alperes az eljárás korai megszüntetését kéri, a felperesnek kell bizonyítania, hogy a vád nem megalapozatlan. A bíróság akár bírságot is kiszabhat, illetve kártérítésre kötelezheti a felpereseket, akik gyakran politikusok, nagyvállalatok vagy lobbicsoportok.

Az ügyek számukra kedvezőbb elbírálásában bízva a felperesek nemegyszer saját érdekeik mentén választják meg, hogy melyik bíróságnak legyen joghatósága. Ezt elkerülendő az EU nem fogja elismerni azokat a harmadik országbeli ítéleteket, amelyeket megalapozatlan vagy visszaélésszerű perekben hoznak magánszemélyek vagy intézmények ellen.

A tagországoknak egyablakos információs rendszert kell létrehozniuk, ahol a stratégiai perek potenciális áldozatai tájékozódni tudnak a jogorvoslati lehetőségekről, az eljárási biztosítékokról, valamint az elérhető jogi, pénzügyi és pszichológiai segítségről. Az is a tagországok felelőssége, hogy a határokon átnyúló polgári eljárásokban költségmentességet biztosítsanak. Nyilvánosságra kell hozniuk a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos minden jogerős bírósági ítéletet, és azokról részletes adatokat kötelesek gyűjteni.

További részleteket az Európai Parlament döntéséről itt talál.


Kapcsolódó cikkek