Cikkek

Pont került a rendőrfotó ügy végére

Pont került a rendőrfotó ügy végére
Szerző: Mátyás Ferenc
Dátum: 2018. október 19.
Címkék: , , , ,
Rovat: ,

Tüntetést biztosító rendőrök képmásának hozzájárulásuk nélkül, felismerhető módon való nyilvánosságra hozatala esetén a sajtószabadságnak a jelenkor eseményeiről, illetve a közügyekről való hiteles tájékoztatás alkotmányos jogának van primátusa a közszereplőnek nem minősülő rendőrök emberi méltóságából fakadó személyiségi jogával szemben, annak ellenére, hogy a tételes jog nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy a közszereplők mellett más személyek esetében is jogszerű lehet a képmás (vagy hangfelvétel) érintett hozzájárulása nélkül történő nyilvánosságra hozatala – a Kúria eseti döntése.

AB: Alkotmányellenes a cégvezetők automatikus eltiltása

Az Alkotmánybíróság (AB) megállapította, hogy a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9/C. §-a alaptörvény-ellenes, ezért azt 2018. december 31-ei hatállyal megsemmisítette. A döntéshez…

Jogszabályfigyelő 2018 – 41. hét

…az álláspontja szerint alaptörvénysértő. Joganyag: 16/2018. (X. 8.) AB határozat a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről Módosította: –…

Munkahelyi baleset: mikor felelős a munkáltató?

Az Alaptörvény és a bírósági törvény teszi kötelezővé a Kúria számára a jogegység biztosítását; sokáig nem volt elég alsófokú ítélet az új Munka törvénykönyve hatályba lépése után, de mára kialakult…

Kényszertörlések: az Ab megsemmisített egy rendelkezést

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. október 9.
Címkék: , ,
Rovat:

A vonatkozó rendelkezés szerint, ha egy céget kényszertörlési eljárásban törölnek a cégjegyzékből, akkor eltiltják azt, aki az eljárás megindításakor vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt.

AB: Méltányossági mérlegeléskor is biztosítandó a bírósági felülvizsgálat

…95./A § (2) bekezdése ellentétes az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz, illetve a XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való alapvető joggal. Az Alkotmánybíróság a két…

Jogszabályfigyelő 2018 – 40. hét

…A Btk. módosítása alapvetően a minősített adattal való visszaélés törvényi tényállását érinti az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet megállapító, 7/2018. (VII. 5.) AB határozatában foglalt hiányosság kiküszöbölése érdekében, bővítve a feljelentésre…

Az emberi embrió jogi helyzete

…tekinthetők, hisz mint sok más állam, a hazai jogalkotók is ezekből merítve szabályozták saját jogukat. Így Alaptörvényünk is erre támaszkodva tartalmaz kifejezetten bioetikai tárgyú rendelkezéseket. Azonban, miközben hatályos Alaptörvényünket tanulmányoztam,…