Cikkek

A munkáltatói kártérítés összegének megállapítása-III. rész

Általános kártérítés megállapítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy a kár mértéke nem számítható ki.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017-ben

…mert a kismamáknak, akik próbaidő alatt jelezték a várandósságukat, a munkáltató – kihasználva a munkaviszony próbaidő alatti egyszerűbb megszüntetési lehetőségét – azonnali hatállyal megszüntette a munkaviszonyát. Ez az eljárás különösen…

A munkáltatói kártérítés összegének megállapítása-I. rész

…munkavállaló a balesettel összefüggő elhúzódó, illetve rögzült pszichiátriai panaszai miatt maga szüntette meg a kártérítésért felelős munkáltatónál fennállt munkaviszonyát, ezért a bíróság a munkaviszony megszüntetését követő időszakra nem ítélte meg…

Digitális platformok, mint a sharing economy munkáltatói?

…Kijelenthetjük, hogy a felek közt külön-külön fennálló viszonyok vizsgálatával nem adható egyértelmű válasz arra, hogy munkaviszonynak minősítendő-e a crowdworker tevékenysége. Hagyományosan a munkaviszony kétszereplős viszony: munkáltató és munkavállaló. Azonban a…

Céges rendezvények adatkezelési kérdései

…vagy egyéb személyazonosító adat, személyes adatnak minősül és annak kezelésére (az elkészítéstől a végleges megsemmisítésig) csak megfelelő jogalap mellett és a mindenkori adatkezelési szabályokat betartva lehet sort keríteni. A munkaviszony

Lelépti díj, avagy a munkavállaló illegális távozása

…került munkáltatónak. Mikor lehet jogellenes egy munkavállalói kilépés? A munkavállaló általi munkaviszony-megszüntetés jogellenességének eseteit nem sorolja fel tételesen a munka törvénykönyve (Mt.), azonban a joggyakorlat alapján a jogellenes megszüntetés alábbi,…

A keresetlevél beadásának időpontja határozza meg a költségkedvezményeket

…bírálni. Az IM rendelet 6. § (1) bekezdése szerint, ha a fél jövedelme, munkabére, nyugdíja, egyéb rendszeres pénzbeli juttatása nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb…

Egyenlő bánásmód próbaidő alatt

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. július 10.
Rovat:

A hatóság megállapította továbbá, hogy kérelmező az általa csatolt – a várandósságát alátámasztó – orvosi lelet alapján a munkaviszonyának megszüntetése időpontjában védett tulajdonsággal rendelkezett, valamint hátrányként értékelte a munkaviszonya próbaidő…