A bíróságoknak is alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülményekhez Koronavírus

Az Európa Tanács szervezeti keretein belül működő Európai Bírák Konzultációs Tanácsa (CCJE) szerint a koronavírus világjárvány fő kihívása annak megakadályozása volt, hogy a közegészségügyi veszélyhelyzetet, illetve az ennek következtében bevezetett rendkívüli intézkedések ne szolgáljanak ürügyként az emberi jogok megsértésére, és hogy az új jogi intézkedéseket az emberi jogok teljes mértékű tiszteletben tartásával alkalmazzák.


Nyilatkozatában a CCJE elnöke, Nina Betetto bíró azt hangsúlyozta, hogy egyensúlyt kell teremteni a közbiztonsághoz fűződő közérdek, valamint az alapvető jogok és szabadságok gyakorlása között.

Egy másik kulcsfontosságú kérdés az igazságszolgáltatás függetlenségének fenntartása – a válság után nem szabad létrehozni „ideiglenes” bírói tisztségeket vagy „különleges bíróságokat”, mivel ez aláásná az igazságszolgáltatás függetlenségét és az átpolitizálódás kockázatához vezetne.

A CCJE nyilatkozata sürgeti továbbá az igazságszolgáltatási rendszereket, hogy alkalmazkodjanak a változó körülményekhez, a modern technológia alkalmazásával ösztönözzék a bírósági eljárások távolból történő lefolytatását és távmeghallgatásokat, lehetővé téve a tanúk, szakértők és alperesek számára az eljárásban való könnyebb részvételt. Ez a megközelítés rendkívül fontos a világjárvány idején, mert így elkerülhető a bíróságok működésének korlátozása. Ennek érdekében a szükséges forrásokat biztosítani kell.

A bíróságoknak lehetőség szerint mérlegelniük kell a szabadságvesztésen kívüli intézkedések alkalmazását és a börtönbüntetések kiszabásának csökkentését a zsúfoltság elkerülése és a betegség terjedésének megakadályozása érdekében. A rendkívüli helyzet ellenére a képzési eseményeket nem szabad felfüggeszteni, és az online képzést a lehető leghamarabb nemzeti és európai szinten be kell vezetni.

(coe.int)Kapcsolódó cikkek:


Sajtótermék-e a blog?
2020. augusztus 7.

Sajtótermék-e a blog?

A blog - közéleti téma esetén is - elsősorban magánkommunikációs csatornának minősül, ezért a sajtóra vonatkozó szabályok hatálya alá csak kivételesen, a sajtótermék fogalmára vonatkozó törvényi feltételek maradéktalan és kétségtelen teljesülése esetén eshet – a Kúria eseti döntése.

Pályaváltó jogászok: UX designer lettem – Interjú dr. Sliz-Veres Enikővel
2020. augusztus 6.

Pályaváltó jogászok: UX designer lettem – Interjú dr. Sliz-Veres Enikővel

A pályaváltás nem feltétlen kudarchoz kapcsolódik: van, amikor az eredetileg kiválasztott karrier egyszerűen nem hozza el azt a belső örömöt, amit egy hivatás adhat. Interjúnkban Dr. Sliz-Veres Enikő mesélt őszintén arról, hogy miért és hogyan cserélte jogi pályáját a UX designeri útra.

A fizetési meghagyásos eljárás szabályozási modelljei
2020. augusztus 5.

A fizetési meghagyásos eljárás szabályozási modelljei

A szerző a már felmerült és a jövőben várhatóan felmerülő jogalkalmazási kérdésekre koncentrálva tárgyalja az európai fizetési meghagyásos eljárást, valamint teljeskörűen feldolgozta az Európai Bíróság eddig napvilágot látott vonatkozó jogeseteit és a magyar felsőbíróságok tárgyban közzétett döntéseit.

Az Adatvédelmi Pajzs megsemmisítése és következményei
2020. augusztus 5.

Az Adatvédelmi Pajzs megsemmisítése és következményei

Az Európai Bíróság a hetekben hozott ítéletével megsemmisítette az Adatvédelmi Pajzs megfelelőségét deklaráló Bizottsági határozatot, így az USA-ba, mint harmadik országba történő adattovábbítások elvesztették jogalapjukat.