A jogi alap- és szakirányú képzésekről


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Dr. Berke Gyulával, a Pécsi Állam- és Jogtudományi Egyetem dékánjával beszélgetünk

 


A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. Ha éppen most érettségizne, melyik felsőoktatási intézményben szeretne tovább tanulni?

Dr. Berke Gyula: Természetesen a pécsi jogi karra jelentkeznék.

Miért?

Azért, mert a pécsi jogi kar a hazai jogászképzés nagy tradíciójú intézményei közé tartozik. Jogelődjét 1912-ben alapították Pozsonyban (idén ünnepeljük az alapítás 100. évfordulóját); a kar az I. világháborút követően költözött Pécsre, 1923 óta itt folyik a képzés. A kar professzorai között találjuk a hazai jogtudomány jelentős személyiségeit, de közelmúltunk és napjaink jogéletének és társadalmi, állami és gazdasági életének jelentős képviselőit is.

A kar a kilencvenes években indult jelentős, látványos fejlődésnek. Az elmúlt évtizedben sor került a kar épületeinek, előadótermeinek, oktatási helyiségeinek, közösségi helyiségeinek teljes felújítására. Ennek nyomán valamennyi előadóterem és szemináriumi helyiség a legkorszerűbb oktatási infrastrukturális felszerelést kapott. A karon valamennyi beiratkozott hallgató számára díjmentes számítógépes hálózati hozzáférést biztosítunk, ideértve az internetcsatlakozást, az informatikai alapú jogi és tudományos adatbázisok használatát. A kar valamennyi épületében vezeték nélküli hálózati kapcsolatok is rendelkezésre állnak a hallgatók számára.

A Pécs Európai Kulturális Fővárosa 2010 program mit adott a jogi karnak?

A Pécs Európai Kulturális Fővárosa 2010 program keretében készült el a kar új könyvtára a Tudásközpontban (mintegy ezer négyzetméteren, kb. 200 ezer kötettel, száz hazai és idegen nyelvű folyóirattal, elektronikus adatbázisokkal).

Kik oktatnak a karon?

A kar mintegy nyolcvan főállású oktatójának nyolcvan százaléka tudományos fokozattal rendelkezik. Mellettük óraadóként tanítanak a hazai jogélet kiemelkedő képviselői. A jogi karok oktatói rangsorában 2011-ben a kar az első helyen állt.

A karon a jogászképzés a hagyományos keretek között folyik. A képzés a kötelező tárgyak rendszerére épül, amelyek az alapvető társadalomtudományi ismereteket foglalják magukban, valamint a jogász szakmai, illetve tudományos alapismereteket közvetítik. Ezeket a tárgyakat a különböző jogterületeken a kötelezően választandó ún. differenciált szakmai ismeretek egészítik ki. A hallgatók ezen felül mintegy kettőszáz szabadon választható kurzusból is választhatnak.

Ezek az egyes jogtudományos kérdésekben való alaposabb elmélyülést szolgálják. A hallgatók külön képzést kaphatnak idegen nyelvű tantárgyi blokkban (angol, német, francia nyelven). A jogász oklevél megszerzésének feltétele a jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsga.

Ezt a vizsgát letehetik a karon?

Igen, a karnak saját állami nyelvvizsga központja van, ahol jogi és közigazgatási állami nyelvvizsgát lehet tenni. Évente kb. ötven hallgató számára tudunk külföldi tanulmányi lehetőséget biztosítani egy vagy két féléves időtartamban Európa mintegy negyven jogi karán.

A legutóbbi OTDK-n nagy sikereket értek el a pécsiek.

Igen, a karon rendkívül aktív a tudományos diákköri mozgalom, és valóban, a legutóbbi OTDK-n a pécsi kar hallgatói szerepeltek a legsikeresebben.

Azt olvastam, hogy a karon ún. hallgatói szolgáltató iroda működik. Ez mit jelent? Milyen szolgáltatásokat nyújt?

A kar a hallgatók számára a legváltozatosabb szolgáltatásokat nyújtja ezen az irodán keresztül: úgymint albérlet-közvetítés, sportolási és szórakozási lehetőségek, tanulmányi tanácsadás, karrier-tanácsadás, fénymásolás stb. Egyetemünkön belül étterem, kávéház és több büfé is működik.

Úgy tudom, hogy a korábbi kormányzati döntés alapján a 2012/ 2013. tanévtől a pécsi karon nem lehet állami finanszírozásban részesülő joghallgató.

Igen, ősztől a karunkon állami finanszírozásban részesülő joghallgató nem kezdheti majd meg tanulmányait, de a közelmúltban megszületett döntés nyomán a kar ötven, a legjobb felvételi eredménnyel jelentkező hallgató számára a legnagyobb költségkedvezményt biztosítja.

Ez mit jelent?

Ez lényegében azt jelenti, hogy a költségtérítés nyolcvan százalékát a beiratkozáskor elengedi a kar. A tanulmányok során a tanulmányi eredményekhez kapcsolódó további kedvezményeket is biztosítunk. A legjobb eredményt elért hallgatók automatikusan a költségtérítés összege felének megfelelő kedvezményben részesülnek.

A felvételt nyert hallgatók, ha nem pécsiek, akkor kaphatnak kollégiumi elhelyezést?

A tavaly felújított kollégium a kar közvetlen közelében található, ahol lényegében valamennyi jelentkezőt el tudjuk helyezni.

Az egyetem mellett persze ne feledkezzünk el Pécs városának vonzerejéről sem, hiszen a város 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa volt: számos egyedülálló múzeumi gyűjteménnyel, Zsolnay Kulturális Negyeddel, koncerttermekkel stb. várja az idelátogatókat és az itt lakókat egyaránt. Térjünk át a szakjogászképzésre!

A jogi karokon évtizedek óta folynak ún. szakirányú továbbképzések. A pécsi jogi kar – hasznosítandó a karon rendelkezésre álló kiemelkedő minőségű oktatási, szakmai és tudományos kapacitásokat – mintegy egy évtizede fordít különös figyelmet e körben az ún. szakjogászképzésekre. Ezekkel a nagyon gyorsan változó jogi környezethez való alkalmazkodást kívánjuk segíteni, illetve egy-egy a gyakorlatban is egyre lényegesebbé váló jogterületen való elmélyült ismeretszerzést kívánjuk támogatni. Jelenleg több jogterületen folynak e képzések (társasági jog, infokommunikációs jog, energetika, gazdasági büntetőjog, fizetésképtelenségi jog).

Évek óta a legsikeresebbnek látszik a munkajogi szakjogászképzés.

Igen, örülök, hogy így látja. Ebben az évben a hatodik alkalommal indul a munkajogi szakjogászképzés.

Kik oktatnak itt?

A képzésben a kar oktatóin kívül a legkiemelkedőbb gyakorlati szakemberek (ügyvédek, bírák, közigazgatási szakemberek) vesznek részt. A képzés tematikusan teljes körűen feldolgozza a munkajog és a hozzá közvetlenül kapcsolódó jogterületek (társasági jog, társadalombiztosítási jog, közigazgatási jog stb.) anyagát, illetve a munkajoggal érintkező jogintézményeket.

Úgy tudom, hogy a képzést a CompLex Kiadóval közösen szervezik.

Igen, a képzést a CompLex Kiadóval közösen szervezzük, és nemcsak Pécsett, hanem Budapesten is.

Ez, ha jól tudom, egyedülálló az országban.

Igen, bár a tavalyi évben egy másik jogi kar is kísérletezett ezzel.

Különös aktualitást ad a képzésnek az új Mt. (2012. évi I. törvény) hatálybalépése.

E törvény előkészítésében a képzés több oktatója is részt vett.

A képzés a hallgatók jelentős önálló munkájára és felkészülésére épül, félévenként négyszer kétnapos konzultációs alkalommal három féléven keresztül. A végzettség megnevezése: munkajogi szakjogász.

Ma már nem nagyon kell reklám a képzésnek: a korábban végzettek szakmai munkája az igazi reklám. Említésre került a most hatályba lépő új Munka Törvénykönyve. Ha jól tudom, erre épül majd az őszre tervezett konferencia.

Immár egy évtizede kerül sor – mindig Visegrádon – a magyar munkajogi konferenciákra, nyugodtan mondhatjuk, rendkívüli érdeklődés mellett. A résztvevők száma ma már közelíti a háromszázat. A konferencia részben a munkajogászok, részben az emberierőforrás-gazdálkodás különböző területein dolgozók szakmai találkozója. A konferencia tematikája minden évben egy-egy súlyponti kérdés körül szerveződik. Nyilván ez évben az új Mt. lesz a középpontban. A nagyelőadásokon a szakma legjelesebb képviselői dolgozzák fel a munkajog alapkérdéseit, illetve alkalmanként különböző kapcsolódó területeken mintegy tucatnyi szekcióban folyik a munka.

Évek óta a konferencia egyik legsikeresebb programja az ún. pódiumvita. Miről folyik itt a disputa?

A pódiumvitán a résztvevők konkrét jogeseteket vitatnak meg különböző aspektusokból, szakügyvédek, bírák részvételével. A szervezést ez évtől a CompLex Kiadó végzi, jelentkezni elektronikusan a Kiadó honlapján lehet. A konferencia igen kellemes környezetben zajlik.

Mire gondol?

Nemcsak az elhelyezésre, hanem a különféle sportolási és kikapcsolódási lehetőségekre is.

Az interjú az Ügyvédvilág 2012. júniusi számában jelent meg.

 

Dr. Berke Gyula

1962-ben született, iskoláit Zalaegerszegen végezte. 1988-ban szerzett jogi diplomát a Pécsi Tudományegyetem ÁJK-n, majd Németországban folytatott ösztöndíjas tanulmányokat. Német és angol nyelvtudással rendelkezik. A pécsi jogi karon oktat 1989 óta. Jelenleg egyetemi docens a kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékén. Korábban a PTE főtitkára volt. A kar dékánja 2007 óta. Az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport kutatója. Rendszeresen vesz részt külföldi tanulmányutakon és tart előadásokat hazai és külföldi egyetemeken, szakmai szervezetekben. A Magyar Jogászegylet Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Szakosztályának társelnöke. A Pécsi Munkajogi Közlemények című periodika főszerkesztője. Munkajog, európai munkajogi és társadalombiztosítási jogi kutatásokat folytat, publikációi (mintegy száz könyv, könyvrészlet, kézikönyv, tankönyv, tanulmány) e tárgykörökben jelentek meg. Az új Mt.-t előkészítő kodifikációs bizottság tagja volt 2011-ben.

Hobbi: könyvek gyűjtése és olvasás, alkalmanként sport (utóbbi időben kerékpár), kertészkedés. Borból a testesebb villányi vöröset szereti.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 17.

Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés a Pázmányon

Új képzést hirdet szeptembertől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézete. A speciális felkészültséget nyújtó Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés július 20-ig várja minden, a témában érintett jogász jelentkezését. A képzésről Dr. Halász Zsolt Ákos szakfelelőst, a Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensét kérdeztük.