A Kúria képviselői a Velencei Bizottsággal egyeztettek


Az online megbeszélés kiterjedt a Kúria több éves jogegységesítő tevékenysége eddigi tapasztalataira. Ezzel összefüggésben a jogegységi panaszeljárásokra és a jogalkalmazás egységét megteremtő tevékenységére, valamint az öttagú ítélkező tanácsok tagjainak kiválasztására és a tanácsok eljárására vonatkoztak a Velencei Bizottság kérdései.


A felek részletesen kitértek – a Velencei Bizottság korábbi ajánlásait is figyelembe vevő – hatályos jogi szabályozás kialakulásának egyes fázisaira. A Kúria tájékoztatta a jelentéstevőket arról, hogy a jogegységi panasztanács kialakítása a bírói testületekkel folytatott konzultációt követően az objektivitás és a legnagyobb fokú automatizmus jegyében történt. Működtetése is ugyanezen szempontok mentén zajlik.

A Velencei Bizottság érdeklődésére a Kúria képviselői elmondták, hogy a Kúria 2021-es évi tapasztalatai szerint a Kúria a jogegységet biztosítani tudja, ami alkotmányos meghatározottságánál fogva egyik fő feladata. Szintén kitértek arra, hogy a Kúria bíráit nem az elnök választja ki, a pályázatok elbírálásában döntéshozó szerepe a kollégiumoknak és a bírói tanácsnak van.

(kuria-birosag.hu)
Kapcsolódó cikkek

2021. szeptember 24.

Észrevételt tehetnek a tulajdonosi joggyakorlók

Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek ellátásának szabályszerűségét értékelte az Állami Számvevőszék a 2020. év vonatkozásában, az ellenőrzésben elkészült a jelentéstervezet és befejeződött annak minőségbiztosítása. Az ellenőrzés megállapításai vonatkozásában az ellenőrzött szervezetek vezetőit észrevételezési jog illeti meg.

2021. szeptember 23.

AB: alaptörvény-ellenes a konfiskáló jellegű telekadó

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította, megsemmisítette és elrendelte az alkalmazási tilalmát az Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésének „a II. körzetben: 240,- Ft/m2” szövegrészét.