„A világ nagyon nem abba az irányba megy, hogy kémiai laborokban, mindentől elzárva, steril közegben lúgozzuk ki a jogi paradigmákat”


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

December elején tartottatok egy konferenciát „Ésszel az észszerűtlenségben – Aktuális társadalmi problémák viselkedési közgazdaságtani megközelítésben” címen, ahol a bemutatott tanulmánykötet fő gondolati hátterét a Law and Economics megközelítés adta. A témával kapcsolatban dr. Orbán Balázzsal, a Századvég kutatási igazgatójával és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédjével beszélgettünk.


Mit jelent ez a megközelítés és milyen eszközökkel dolgozik?

A law and economics a jog közgazdasági elemzésére vonatkozó módszertan, amelyet az Amerikai Egyesült Államokhoz, illetve Richard Posner és Ronald Coase-féle chicagói iskolához kötünk. A kiindulópont az, hogy a jogi szabályozás által kiváltott hatások felmérhetőek. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy ezek a tudósok azt vizsgálták, hogy az emberek hogyan reagálnak a jogi változásokra. Ennek feltérképezéséhez pedig egy olyan emberképet használtak, amely minden átlagembert egyfajta homo oeconomicusként írt le. Olyan egyénként, aki racionális, tisztában van saját preferenciáival és a klasszikus költség-haszon elemzés alapján hozzá meg döntéseit. Ezen emberképen minden jogi szabály hatása „átcsorgatható”: Fog-e bűncselekményt elkövetni, ha ilyen és ilyen szankciók vannak? Milyen hitelkonstrukcióba fognak az adósok belevágni, ha ilyen és ilyen hitelezővédelmi szabályok vannak?

A law and economics módszertan óriási siker volt a tengerentúlon, s a kontinentális jogrendszerekben is fejtett ki hatást. Hamar kiütköztek azonban a módszertannak a korlátai is. A legnagyobb probléma pedig éppen az általa használt homo oeconomicus emberképpel akadt. Mindannyiunkra igaz ugyanis az, hogy sokszor irracionálisan döntünk, nem megfelelő információmennyiséggel „dolgozunk”, a döntések előtti költség-haszon elemzéseink pedig jó néhányszor alapvetően tévesek.

 

Van erre módszertani válasz?

Gyorsan kialakult a módszertani antitézis: ez maga a viselkedési joggazdaságtan (behavioral law and economics). Ez a módszertan egy realistább emberképpel és sok empirikus adattal, a valódi attitűdök feltérképezésére irányuló törekvéssel igyekszik az eredeti módszertan hiányosságait kiküszöbölni. Akik ennek a most megjelent kötetnek az elkészítésében közreműködtek, azokat bizonyosan összeköti, hogy ezt a megközelítésmódot, módszertant nagyon fontosnak, az alapjául szolgáló emberképet pedig jóval pontosabbnak tartják. Annyit biztosan mondhatok a többi szerző nevében is, hogy mind egyetértünk abban, hogy a fenti realista emberkép miatt a módszertan hazai terjesztése nemes feladat.

 

Ehhez hogyan viszonyul az általatok kiemelt fókuszba emelt ún. „constitutional economics” szemlélet?

A dolog lényege annyi, hogy a viselkedési joggazdaságtan módszerét valamennyi jogterületen lehet alkalmazni, s ezúttal az alkotmányjog területén próbáltuk alkalmazni, vagy ahhoz szorosan kapcsolható jogintézményeket próbáltunk elemezni. Én úgy látom, hogy ez egy kincsesbánya, az Alaptörvény számos rendelkezése vizsgálható ezzel a módszertannal, kezdve az általános alkotmányos emberképtől, a szülőtartás intézményén keresztül, egészen mondjuk az államadósság-szabályig bezárólag.

Saját tanulmányomban a menekültüggyel foglalkoztam, aminek például a nemzetközi jogi, uniós jogi és alkotmányjogi vetülete is jelentős. Azt az elmúlt egy évben kialakult hipotézisemet próbáltam meg igazolni, hogy a jelenlegi menekültügyi szabályrendszerünk főbb sarokpontjai nemhogy csillapítanák a helyzetet, hanem kifejezetten hozzájárulnak az irreguláris úton érkezők számának magasan tartásához. Én úgy gondolom, hogy az összegyűjtött statisztikai adatok, továbbá a több, mások által végzett empirikus kutatás eredményeinek feldolgozása, valamint a projekthez kapcsolódóan végzett elsődleges adatfelvétel elemzése visszaigazolta ezt a feltételezést. De ez csak egy példa, az alkotmányjog területén is rengeteg potenciál van ebben a módszertanban. Olyannyira, hogy szerintem az alkotmánybíráskodási tevékenység keretében is jobban ki kellene használni ezeket a lehetőségeket.

 

Kiemeltétek, hogy az a megközelítés nem vált a „mainstream” tudományos gondolkodás szerves részévé. Mi ennek az oka?

Nagyon érdekes, a behavioral law and economics módszertan a korábbi neoklasszikus megközelítéshez képest sokáig egyfajta lázadásnak, ahogy említettem, antitézisnek tűnt. Én úgy látom, hogy mára ez már nem ilyen éles, a világban történt események, különösen a világgazdasági válság, a fogyasztóvédelmi intézmények kudarca, vagy például a devizahitelezés csődje mind megmutatta, hogy az ideális jogi szabályzás „feltalálásához” szükséges előzetes hatásvizsgálat nem végezhető el a homo oeconomicus emberképre építő klasszikus módszerekkel. Éppen ezért most úgy áll, hogy a történelem az új módszertan oldalán áll.

[multibox]

Láttok-e reálisan arra lehetőséget, hogy ez a gondolkodás meghonosodjon a hazai gondolkodásban is?

A kontinentális jogrendszerekre az angolszász jogrendszerekhez képest különösen jellemző, hogy rendkívüli módon védik az integritásukat. Ez azt jelenti, hogy nem igazán szeretik más tudományterületek és az onnan hozott gondolatok betüremkedését a jogtudomány területére. Ebből a szempontból Magyarországon még rosszabb a helyzet, néha elképesztő szemellenzős hozzáállás jellemzi a jogászokat. Én azonban úgy látom, hogy a világ nagyon nem abba az irányba megy, hogy kémiai laborokban, mindentől elzárva, steril közegben lúgozzuk ki a jogi paradigmákat. Az ilyen interdiszciplináris megközelítéseknek, s úgy általában az interdiszciplináris tudásnak is, ezért én nagy jövőt jósolok.

 

Milyen olyan területek vannak, ahol szerintetek ez még fokozni tudná a jogszabályok hatékonyságát?

Szerencsére a tökéletes hatékonyság egy olyan a paradicsomi állapot, amelynek földi elérésében nem nagyon bízhatunk. Így mindig van hova fejlődni. S éppen az a jó, hogy ez a módszertan egy sillabusz, checklist vagy sorvezető, amelyen minden javaslatot át lehet vezetni a döntés-előkészítés során, legyen az akár egy alkotmánymódosítás, egy pénzügyi tárgyú törvénymódosítás vagy egy családjogi tárgyú rendelet. A lényeg szerintem az lenne, hogy ez a szem, ez a dolgokra való ránézési mód, ez a gondolati struktúra minél több döntés-előkészítőben kialakuljon és megszilárduljon. Tudod, ha van szem a látáshoz és fül a halláshoz, akkor nem lehet gond.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.