ÁSZ: Csak átlátható pártok juthassanak közpénzhez!


Tisztulást indíthat el az Állami Számvevőszék átvilágítása, hogy kizárólag olyan pártok juthassanak közpénzhez, amelyek el tudnak számolni a kapott költségvetési támogatással és adományokkal, illetve a demokratikus választásokon hitelesen tudjanak megjelenni – emelte ki Holman Magdolna alelnök, a rendszeres költségvetési támogatásban nem részesült pártok átvilágításáról tartott sajtótájékoztatón.


Az ÁSZ alelnöke rámutatott: a 173 pártból 13 párt volt ellenőrizhető, közülük pedig három tett eleget a pénzügyi kimutatás közzétételi kötelezettségének. A fennmaradó 170 pártnak az ÁSZ lehetőséget biztosított a javításra és 13 intézkedéseket tett az ellenőrizhetőség és a törvényes gazdálkodás alapvető feltételeinek megteremtése érdekében. 157 párt ugyanakkor az ÁSZ figyelemfelhívása ellenére sem élt a javítás lehetőségével, ezért magas a kockázata, hogy költségvetési támogatáshoz jutásuk esetén a kapott közpénzzel nem lesznek képesek elszámolni.

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján azok az egyesületek nyújthatnak szervezeti kereteket a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, a politikai életben való állampolgári részvételhez, amelyek kinyilvánítják, hogy a párttörvény rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el – szögezte le a sajtótájékoztatón Holman Magdolna. Az ÁSZ alelnöke hozzátette: az Állami Számvevőszék törvényben előírt feladata, hogy visszajelzést adjon az Országgyűlés és az állampolgárok, illetve a pártok tagsága részére arról, hogy az egyes pártok gazdálkodásában ténylegesen érvényesül-e az a vállalás, amit a pártok a bejegyzésükkel egyidejűleg a törvények betartására tettek. Holman Magdolna felidézte: a költségvetési támogatásban részesülő pártok és alapítványaik gazdálkodásának értékelését törvényi előírás alapján folyamatosan és ütemezetten végzi a Számvevőszék. Az ellenőrzési megállapításainkról rendszeresen tájékoztatjuk a közvéleményt.

Mint mondta: a magyarországi pártok többsége ugyanakkor nem jogosult rendszeres központi költségvetési támogatásra, mivel vagy nem indultak országgyűlési választáson, vagy azon nem szerezték meg a szavazatok legalább 1%-át. A 2014. és 2018. évi országgyűlési választások ellenőrzési tapasztalatai ugyanakkor rámutattak a rendszeres költségvetési támogatásban nem részesülő pártok működésének és gazdálkodásának kockázataira. Ez volt az a kockázati gyanú, amely elindította 2020-ban a rendszeres költségvetési támogatásban nem részesülő pártok ellenőrzését. Hiszen ezen pártok esetében is kulcsfontosságú, hogy a törvényi előírások betartásával járjanak el, gazdálkodásuk átlátható és más szervezetek számára is példamutató legyen, biztosítsák a politikai élet tisztaságát, az integritási elvek érvényesülését. A jogállami keretek között a pártok és a választások is be tudják tölteni szerepüket. Törvényi feltételek teljesítése esetén a pártok a választási kampányukhoz és a működésükhöz is költségvetési támogatásban részesülhetnek – összegzett Holman Magdolna.

Kifejtette: a közelgő választásokra tekintettel az Állami Számvevőszék elérkezettnek látta az időt arra, hogy megtörténjen a választók szavazatának 1%-át el nem érő pártok teljes körű átvilágítása, amely hatásos időben egy tisztulási folyamatot indíthat el, annak érdekében, hogy a következő választások során a potenciálisan rendszeres, vagy nem rendszeres költségvetés támogatásra jogosult pártok alapvető gazdálkodási feltételei biztosítottak legyenek. Holman Magdolna hangsúlyozta: az Állami Számvevőszék átvilágításának célja, hogy rámutasson a pártok gazdálkodásának átláthatóságát biztosító alapvető elvárásokra és az átláthatóságot veszélyeztető kockázatokra.

Ezek a pártok is kaphatnak közpénzt ezért közérdek, hogy az átláthatóságuk és elszámoltathatóságuk biztosított legyen

A most lezárult átvilágítás társadalmi jelentőségét az adja, hogy egy választáson – a vonatkozó előírások és feltételek teljesítése esetén – ezek a pártok is állíthatnak országos listát, jelölteket, közreműködhetnek a népakarat kinyilvánításában, és ehhez jelentős mértékű költségvetési támogatást, közpénzt kaphatnak, adományokat gyűjthetnek. Mindezek alapján közérdek, hogy az átláthatóságuk és elszámoltathatóságuk biztosított legyen a választók és a párttagságuk felé. Az Állami Számvevőszék átvilágítása még időben, preventív módon, egy olyan tisztulási folyamatot indíthat el, amely esélyt ad arra, hogy a pártok tisztességesen vegyenek részt a választásokon – fejtette ki Holman Magdolna.

Elmondta: az összesen 173 párt átvilágítása során a Számvevőszék azt vizsgálta, hogy az érintett pártok eleget tettek-e a párttörvényben előírt pénzügyi kimutatás-készítési és közzétételi kötelezettségüknek, tehát fennállnak-e az átláthatóság legalapvetőbb, lényeges feltételei, amelyek hatással vannak a gazdálkodásuk elszámoltathatóságára. Az ellenőrzés a 2017-2019 közötti időszakot vizsgálta meg.

Forrás: ÁSZ

Három párt volt rendben, 13 párt javított az ÁSZ figyelemfelhívása alapján, 157 pártnál intézkedést kezdeményezett az ÁSZ

Az ÁSZ alelnöke a megállapításokról szólva kiemelte: az Állami Számvevőszék átfogó átvilágítása az ellenőrzési kockázatunkat visszaigazolta, ugyanis 173 pártból 170 pártnál szükségesek további lépések ahhoz, hogy a demokratikus választásokon hitelesen tudjanak megjelenni. A 173 rendszeres költségvetési támogatásban nem részesülő pártból 13 pártnál voltak biztosítottak az ellenőrizhetőség alapvető feltételei, közülük pedig mindössze három párt teljesítette a pénzügyi kimutatás készítési és közzétételi kötelezettségét. Ezt azt jelenti, hogy ennél a három pártnál alacsony annak a kockázata annak, hogyha költségvetési támogatáshoz jutásuk esetén, a kapott közpénzzel és a kapott adományokkal nem lesznek képesek elszámolni a törvényi előírások szerint.

Az ellenőrizhetőség alapvető feltételei 160 pártnál nem álltak fenn. Az Állami Számvevőszék összesen 170 pártnak biztosított lehetőséget az ellenőrzés során tett figyelemfelhívással a gazdálkodása átláthatóságának erősítésére. Ezek közül 13 olyan párt volt, amelyik élt az Állami Számvevőszék által biztosított lehetőséggel és intézkedéseket tett a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében, illetve igazolta az ellenőrizhetőség és a törvényes gazdálkodás alapvető feltételeinek meglétét – ismertette Holman Magdolna.

Mindez összességében azt jelenti, hogy a 173-ból 157 pártnál – amelyek az Állami Számvevőszék figyelemfelhívása ellenére sem éltek a javítás lehetőségével – magas a kockázata annak, hogy költségvetési támogatáshoz jutásuk esetén a kapott közpénzzel, a részükre juttatott adományokkal nem lesznek képesek elszámolni. Ezek közül 91 párt a bejegyzett székhelyén az elérhetőséget sem biztosította. A közpénzügyi helyzet javítása érdekében az Állami Számvevőszék vagyonmegóvási intézkedés keretében kezdeményezte, hogy ezek a pártok addig ne juthassanak a központi költségvetésből támogatáshoz a választási kampányukhoz és a működésükhöz, amíg nem igazolják azt, hogy fennállnak náluk a törvényes gazdálkodás feltételei – jelentette be az ÁSZ alelnöke.

Ez a három párt volt rendben és ezek a pártok javítottak az ÁSZ figyelemfelhívása alapján

Az ellenőrzések részletes megállapításait Nagy Imre felügyeleti vezető ismertette. Elmondta a 173 rendszeres költségvetési támogatásban nem részesülő pártból 13 pártnál voltak biztosítottak az ellenőrizhetőség alapvető feltételei. Közülük három párt, az Alternatíva Párt, az AQUILA Párt és a Magyar Liberális Párt teljesítette a pénzügyi kimutatás készítési és közzétételi kötelezettségét.

További tíz pártnál a gazdálkodás átláthatósága erősíthető – tette hozzá. Csatlakozva az alelnök által elmondottakhoz rámutatott: az Állami Számvevőszék a figyelemfelhívással lehetőséget biztosított arra, hogy a pártok lépéseket tegyenek a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A tíz pártból négy párt, a Magyar Munkáspárt, a Magyar Nemzeti Mozgalom és a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja, és a Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja élt az Állami Számvevőszék által biztosított lehetőséggel és intézkedéseket tett a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. Hat párt nem élt az Állami Számvevőszék által biztosított lehetőséggel. Ezeknél a pártoknál magas a kockázata annak, hogy költségvetési támogatáshoz jutásuk esetén a kapott közpénzzel nem lesznek képesek elszámolni a törvényi előírások szerint.

Nagy Imre elmondta: a 173-ból 160 pártnál nem voltak biztosítottak az ellenőrizhetőség alapvető feltételei. Közülük kilenc párt, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, a Le az Adók 75%-ával Párt, a Magyarországi Munkáspárt 2006 – EURÓPAI 2 BALOLDAL, a Magyar Szociális Párt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Nemzeti Szolidaritás, az Online Marketing Hálózat, a Platón Párt, és a Zöldek, a Normális Emberek Pártja az Állami Számvevőszék 2021-ben tett felhívására már igazolta a törvényes gazdálkodás alapvető feltételeinek meglétét.

(aszhirportal.hu)
Kapcsolódó cikkek

2021. október 15.

Koronavírussal kapcsolatos ügyek az AB előtt

Az elmúlt időszakban nagy számban fordultak az indítványozók az Alkotmánybírósághoz a védettségi igazolványhoz fűződő jogosultságokkal, a természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel, valamint az egészségügyi dolgozók kötelező védőoltásával kapcsolatban, jellemzően indítványminta alapján, azonos szöveggel benyújtott alkotmányjogi panasz indítványokkal.

2021. október 15.

Az ügyvédi irodák munkáját segíti a Wolters Kluwer

A Wolters Kluwer Hungary Kft. Magyarország vezető legaltech vállalata. A Jogtár® szolgáltatásukat több ezer jogász használja nap mint nap. A globális vállalat most új szoftvert tett elérhetővé a hazai ügyvédek számára, ezzel segítve munkájukat.