Az Alkotmánybíróság 2022. harmadik negyedévi ügyforgalmi adatai


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Alkotmánybíróság negyedévente közzéteszi az ügyforgalmára vonatkozó részletes, összesített adatokat. Az alábbiakban a 2022. harmadik negyedévi adatokat foglaljuk össze.

2022. július 1. és szeptember 30. között az előadó alkotmánybíróhoz került új ügyek száma 141, ebből az alkotmányjogi panaszok száma 134 volt. Az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek hatásköri megoszlására vonatkozó adatait tartalmazza az alábbi táblázat. Mivel az újonnan indult ügyek esetében tapasztalható egy szezonális hullámzás, a táblázat összehasonlításképp nem az előző negyedév, hanem az előző (2021.) év 3. negyedévére vonatkozó adatokat tartalmazza:

Az új ügyeken belül a különböző ügytípusok egymáshoz viszonyított aránya 2022. harmadik negyedévében a következő volt:

Alkotmánybíróság

Forrás: Alkotmánybíróság

Ami a befejezéseket illeti, a testületek (a teljes ülés és a tanácsok) 65 ügyet zártak le 2022. július 1-je és szeptember 30-a között, és ezek közül 7 esetben született érdemi határozat. Bírósági, illetve hatósági döntés megsemmisítésével 2 esetben éltek a testületek. Jogszabályi rendelkezés megsemmisítésére ebben az időszakban nem került sor.

Az alábbi táblázat a befejezett ügyekre vonatkozó fontosabb 3. negyedévi adatokat tartalmazza. A táblázat az összevethetőség céljára a szezonalitási jellemzők miatt ez esetben is az előző év 3. negyedévére vonatkozó adatokat tartalmazza.

Alkotmánybíróság

Forrás: Alkotmánybíróság

A befejezett ügyekre vonatkozó negyedéves adatok alakulását mutatja be az alábbi grafikon:

Alkotmánybíróság

Forrás: Alkotmánybíróság

Az Abtv. 43. §-a alapján ha az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapján megállapítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét, a döntést megsemmisíti. Az alábbi grafikon a bírói döntéseket megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok számának alakulását mutatja szintén negyedéves bontásban, két évre visszamenőleg.

Alkotmánybíróság

Forrás: Alkotmánybíróság

A bírói döntéseket és jogszabályi rendelkezéseket megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok 2022-es aktuális listája itt érhető el>>

Az alkotmányjogi panaszok elintézésre vonatkozó, részletes adatokat tartalmazó táblázatok itt érhetőek el >> (pdf)

A testületek által az elmúlt évben befejezett alkotmányjogi panasz ügyek átlagos elintézési ideje az indítvány benyújtásától számítva 307 nap volt, idén a szeptember 30-ig befejezett ügyek esetében ez az átlag 279 nap. Fontos azonban megjegyezni, hogy az Ügyrendben megállapított ügyintézési határidőket nem az indítvány benyújtásától, hanem az előadó alkotmánybíróra történő szignálástól kell számítani. Az alábbi ábra az évenkénti átlagos ügyintézési időtartamra vonatkozó adatokat mutatja be 2013-ig visszamenőleg.

Alkotmánybíróság

Forrás: Alkotmánybíróság

Az Abtv. 41. § (1) bekezdése alapján ha az Alkotmánybíróság megállapítja a jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességét, azt részben vagy egészben megsemmisíti.

Ha az Alkotmánybíróság hatáskörei gyakorlása során folytatott eljárásában a jogalkotó általi mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség fennállását állapítja meg, a mulasztást elkövető szervet – határidő megjelölésével – felhívja feladatának teljesítésére. Az aktuális, még nem teljesített jogalkotói mulasztásokat a honlapon itt lehet áttekinteni >>.

Az Alkotmánybíróság hatáskörei gyakorlása során folytatott eljárásában a határozatában megállapíthatja azokat az alkotmányos követelményeket, amelyeknek a vizsgált jogszabály alkalmazásának meg kell felelnie. Az Alkotmánybíróság által megállapított alkotmányos követelményeket összefoglaló táblázatot itt lehet elérni >>.

Az alábbi grafikon a jogszabályt (jogszabályi rendelkezést) megsemmisítő határozatok számát mutatja, együtt az alaptörvény-ellenes mulasztás és az alkotmányos követelményt megállapító döntések számára vonatkozó adatokkal.

Alkotmánybíróság

Forrás: Alkotmánybíróság

A befejezett ügyek kapcsán végül egy ábra arról, hogy az érdemi határozatok milyen arányban oszlanak meg a teljes ülés és a tanácsok között.

Alkotmánybíróság

Forrás: Alkotmánybíróság

Az ügyteherre vonatkozó adatok a 3. negyedév végén a következőképp alakultak. 2022. szeptember 30-án 414 előadó alkotmánybíróra kiszignált ügy volt folyamatban, ez jelentős (20+ %-os) emelkedést mutat az előző negyedév végi (2022. június 30-i) adathoz (338) képest.

Az előadó alkotmánybírók előtt folyamatban lévő ügyek száma és részletes megoszlása a következőképp alakult 2022. szeptember 30-án. A táblázatban összehasonlításképp szerepelnek az előző negyedév végi adatok is. Az adatok az előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyekre vonatkoznak, tehát a táblázatban nem szerepelnek azok az ügyek, amelyek esetében még folyamatban van a főtitkári előkészítő eljárás.

Alkotmánybíróság

Forrás: Alkotmánybíróság

Az alábbi grafikon az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek, a befejezések és az aktuális ügyteherre vonatkozó adatok (a folyamatban lévő ügyek számának) alakulását mutatja be két évre visszamenőleg, negyedéves bontásban.

Alkotmánybíróság

Forrás: Alkotmánybíróság

A 2022. szeptember 30-i állapotra vonatkozó összesített, részletes ügyforgalmi és statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat itt lehet megtekinteni >> (pdf)

Az alkotmányjogi panaszok elintézésre vonatkozóan külön táblázatok is készülnek. Ezek 2013-tól kezdődően, éves bontásban tartalmazzák az alkotmányjogi panaszokra vonatkozó részletes adatokat (visszautasított és befogadott panaszok, illetve érdemi döntések száma, folyamatban lévő ügyek stb.). Ezek a táblázatok itt érhetőek el >> (pdf)

(alkotmanybirosag.hu)


Kapcsolódó cikkek

2024. június 21.

Az üzletrész öröklése és átszállása a jogutódra

A kft. tagjának halálával az örökös tulajdonosává válik az elhunyt tag hagyatékába tartozó üzletrésznek. A kft.-nek nincs jogszabályi kötelezettsége az örökös tulajdonába került üzletrész megváltására, megvételére – a Kúria eseti döntése.

2024. június 19.

Önkormányzati választás: hosszú út az alakuló ülésig

Az önkormányzatok életében egy furcsa, eddig még nem tapasztalt időszak következik. A választások befejeztével kialakultak az új képviselő-testületek, kiderültek az új polgármesterek, azonban a munkát egészen októberig még nem ők, hanem a korábbi, 2019-ben választott testület végzi.