Az év csapata adójog kategóriában – Jogászdíj 2020-2021 Jogászdíj


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az V. Wolters Kluwer Jogászdíjon idén 12 kategóriában osztottak ki díjakat, elismerve a szakemberek innovatív, ügyfélközpontú, példaértékű munkáját. A cikkben a kategóriagyőztes pályázatának rövid kivonata olvasható a bírálóbizottság értékelésével, és a díjazottakkal készített interjú részletével együtt.

A behajthatatlan követelésekre eső áfa-visszaigénylési rendszerének megreformálása 11 hónap alatt

A csapat: Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda – dr. Harcos Mihály, dr. Walter Viktória, dr. Takács Diána, dr. Hajdú Viktor, dr. Dunka Sarolta, dr. Bereznai Henrik

A díjazottak a pályázatukról:

A „PORR-végzés” által megteremtett áfa-visszaigénylések kapcsán kereste meg csapatunkat ügyfelünk, akinek áfa-visszatérítési igénye több szempontból is újszerű megközelítést igényelt.

Az első kihívás az volt, hogy bár 2020. január 1-jétől lehetővé vált a behajthatatlan követelésekre eső áfa visszaigénylése, azonban erre csak azon számlák esetében volt lehetőség, amelyek teljesítési időpontjai 2015. december 31-ét követő időpontra estek. Ügyfelünk esetében ugyanakkor a teljesítések 2011-es dátumúak voltak. Második kihívásként az szolgált, hogy a hatályos magyar adójogi rendelkezések értelmében ügyfelünk 2011-ben kiállított számlái a kérelem benyújtásának időpontjában már elévültek.

Deloitte csapat

dr. Al Sallami Linda, dr. Göndöcz Péter, dr. Gál Brigitta, dr. Dunka Sarolta, dr. Takács Diána és dr. Albert Lili

Stratégiánk az volt, hogy a kérelmet kizárólag a közösségi jogra alapítottuk, és azt az álláspontot képviseltük, hogy az elévülési időt nem a számlák teljesítési időpontjától, hanem a követelések végleges behajthatatlanná válásától kell számítani. Mivel a szakmai érvelésünk teljesen szembement az addig kiala­kult adóhatósági és bírósági gyakorlattal, ezért szükségessé vált az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezni. Az eljárás eredményeképpen az Európai Unió Bírósága a 2021 márciusában meghozott döntésével álláspontunkat elfogadva kimondta, hogy az elévülést nem a behajthatatlanná vált követelések alapjául szolgáló számlák teljesítési időpontjától, hanem a követelések végleges behajthatatlanná válásától kell számítani.

Az ügy kiemelt jelentőségét és precedens értékét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az Európai Unió Bíróságának döntése után az adóhatóságok országosan saját hatáskörben módosították a végleges és jogerős döntéseiket az Európai Unió Bíróságának döntésében kimunkált elvek érvényre juttatása érdekében. Ráadásul a csapatunk által képviselt ügy hatására számtalan hasonló helyzetben lévő vállalkozás számára is megnyílt a lehetőség, hogy visszamenőlegesen érvényesítsék az áfa-visszaigénylést, az Európai Unió Bíróságának döntésétől számítva 180 napon belül.

A bírálóbizottság a pályázatról:

Példaértékű a pályázatban bemu­tatott ügy, hiszen nemcsak közvet­lenül az ügyfélnek segítettek mun­kájukkal egy nagy horderejű, pre­­­­cedensértékű üggyel, hanem köz­vetve számos más adózónak is. A pályázó teljesen új megközelítése mellett figyelmet fordított arra is, hogy – azon részében, mely rajta múlt – a lehető leghamarabb kedvező végkifejlettel lezáródhasson az ügy. Ez az ügyféllel együttműködve kevesebb mint 1 év alatt sikerült is úgy, hogy a bírósági szakasz nagy részében a járvány jelentősen hátráltatta az eljárások lefolytatását.

A díjat átadta: Dr. Magyar Csaba (a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke)


A NYERTEST KÉRDEZTÜK


Mi volt a 2019-es PORR-végzés lényege és milyen követelményeket támasztott az adójog terén?

A PORR-végzés lényege az volt, hogy az Európai Unió bírósága kimondta, a közösségi joggal ellentétes az a gyakorlat, hogy az adózók nem igényelhetik vissza a behajthatatlan követeléseikhez kapcsolódó áfát.

Miben állt az ügy megoldásának újszerű megközelítése?

A projekt során a PORR-végzésből indultunk ki, tehát a behajthatatlan követeléseik áfájának visszatérítésével foglalkoztunk, és az jelentette a kihívást, hogy az ügyfelünk olyan számlák kapcsán szeretett volna visszatérítést igényelni, amelynek teljesítési időpontja 2011-re esett, és az akkor hatályos magyar jogszabályok alapján erre nem volt lehetőség, még a behajthatatlan követeléseik áfájához kapcsolódó jogszabályok alapján sem, ráadásul a követelések elévültnek is minősültek. Egyértelmű volt, hogy ha az ügyfelet segíteni szeretnénk és szeretnénk elérni, hogy visszakapja az őt megillető áfát, nem tudunk a magyar jogra hivatkozni, így kizárólag a közösségi jogra alapítottuk az összes perbeli iratunkat.

Milyen utóélete lehet az adójog területén az Önök által elért eredménynek?

Az ügy utóéletére különösen büszkék vagyunk, hiszen nemcsak a saját ügyfelünket segítettük hozzá ahhoz, hogy az elévült behajthatatlan követeléséhez kapcsolódó áfát visszaigényelhesse, hanem az adózók széles körét is érintette ez a döntés, ugyanis egy meghatározott határ­időn belül nekik is lehetőségük nyílt arra, hogy visszaigényeljék ezt az áfát. Ráadásul ezen európai uniós döntés nyomán a magyar általánosforgalmiadó-törvénybe is új szabályok kerültek.

(Az interjút dr. Balogh Sándor és dr. Mátyás Ferenc készítette.)

A Wolters Kluwer Jogászdíj kiadvány teljes egészében ingyenesen letölthető innenKapcsolódó cikkek

2024. június 14.

Sérelemdíj az elvesztett levelek miatt – eljárás a bv.-ben

Ha a fogvatartott már szabadult, a Bv. tv. nem írja elő a büntetés-végrehajtási intézetben kezdeményezett előzetes eljárás lefolytatását a sérelemdíj iránti igény érvényesítéséhez akkor sem, ha a fogvatartás ideje alatt az elítéltnek módja volt sérelemdíj iránti eljárást kezdeményezni – a Kúria eseti döntése.

2024. június 10.

Jogszabályfigyelő 2024 – 23. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy az elmúlt héten új Magyar Közlöny nem jelent meg, a Kúria Döntések Bírósági Határozatok legfrissebb számának a tartalmából válogattunk.

2024. június 7.

Önkormányzati választások 2024 – új időpont, új szabályok

Az idei év rendhagyó az önkormányzati választások szempontjából, hiszen most kivételesen nem ősszel, hanem az európai parlamenti választásokkal egy napon, júniusban kerül sor a választásra, ráadásul a 2019-eshez képest jelentősen módosultak a szabályok is, különösen a fővárosi közgyűlés vonatkozásában.