Az év csapata munkajog és HR kategóriában – Jogászdíj 2020-2021 Jogászdíj


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az V. Wolters Kluwer Jogászdíjon idén 12 kategóriában osztottak ki díjakat, elismerve a szakemberek innovatív, ügyfélközpontú, példaértékű munkáját. A cikkben a kategóriagyőztes pályázatának rövid kivonata olvasható a bírálóbizottság értékelésével, és a díjazottakkal készített interjú részletével együtt.

Szürke zóna – Külföldi távmunkavégzés kérdésének kockázatalapú megközelítése és kezelése egy még ki nem forrott szabályozási környezetben

A csapat: Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda – dr. Gál Brigitta, dr. Durst Helga, dr. Albert Lili

A díjazottak a pályázatukról:

Irodánk arra a koronavírus-járvány kitörése óta rendszeresen felmerülő kérdésre talált megoldást, hogy a munkajogi és adózási kockázatok mérséklése mellett hogyan végezhetnek átmenetileg külföldön távmunkát a munkavállalók. Munkajogi szempontból kihívást jelentett, hogy a jogi környezet nem tartalmaz a külföldről történő távmunkavégzést elősegítő szabályokat, és nincs olyan megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a munkáltató teljes mértékben elkerülje a jogi és pénzügyi kockázatokat, amennyiben ezt lehetővé teszi. Ugyanakkor a vonatkozó ügyben Ügyfelünk prioritása a munkavállalók elkötelezettségének nö­velése volt a működőképesség megőrzése mellett, valamint mél­tányolható kérésük teljesítésére törekedett.

A probléma kezelése érdekében kidolgoztuk a lehetséges jogi megoldásokat arra, hogy a munkavállalók átmenetileg a származási országukból dolgozhassanak, és bemutattuk a felmerülő kockázatokat a megoldási javaslatainkkal aszerint, hogy uniós, illetve harmadik országbeli munkavállalóról van-e szó, hogy rövid idejű, vagy tartós távmunkavégzésre kerülne-e sor, továbbá a távmunkavégzés során felmerülő egyéb kockázatokat is elemeztük és kockázatcsökkentő intézkedéseket javasoltunk.

Deloitte csapat 2

dr. Göndöcz Péter, dr. Gál Brigitta és dr. Albert Lili

A javasolt megoldás munkajogi szem­pontból a munka­szerződés határozott időre történő módosítása volt a távmunkavégzés tekintetében és olyan feltételrendszer alkalmazása, amely a magyar jog alkalmazandóságát erősítette és a magyar bíróságok joghatóságát tartotta fenn a külföldi távmunkavégzés átmeneti tartama alatt is.
A határozott időtartam lejártát követően az eredeti foglalkoztatási feltételek (és a budapesti munkavégzési hely) lépnek hatályba. Emellett javasoltuk egy részletes, a munkaszerződést kiegészítő írásbeli megállapodás megkötését, amelyben a felek megállapodnak a külföldi tartózkodás alatt végzett távmunkavégzés feltételeiben.

Fontos kiemelni, hogy a projekt ideje alatt a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendeletet hatályban volt, amely könnyítette a távmunka szabályait, így az uniós állampolgárságú munkavállalók rövid idejű, külföldi távmunkavégzése kapcsán felmerülő kockázat kezelhetőnek bizonyult.

A harmadik országbeli munkavállalók esetén figyelemmel kellett lennünk arra, hogy a bevándorlási tárgyú jogszabályok előírásai is teljesüljenek a harmadik országbeli munkavállaló munkavállalás célú tartózkodási engedélyének fenntartása érdekében arra az időre, amikor a munkavállaló visszatér Magyarországra, és folytatja munkáját. A komplex tanácsadás keretében adózási és társadalombiztosítási szempontból is segítettük Ügyfelünket, továbbá együttműködtünk a Deloitte hálózat külföldi társirodáival, akik mind munkajogi, mind adózási kérdésekben tanácsot adtak az átmeneti munkavégzési hely országának vonatkozó helyi szabályaival kapcsolatban.

A bírálóbizottság a pályázatról:

Igazi „hot topic” lett a home office–távmunka–work from home hármassága a járvány időszaka alatt. Ezen a nehéz és ingoványos területen nyújtott a pályázó ügyfelének olyan komplex munkajogi segítséget, mellyel legális, a kockázatok csökkentését magában foglaló olyan szerződéseket tudtak előállítani innovatív jogi megközelítéssel, mellyel megmaradt a két legfontosabb szempont: a munkavállalók biztonsága és az ügyfél cég működőképessége.

A díjat átadta: Dr. P. Horváth István (a Magyar Munkajogi Társaság titkára, a Magyar Jogász Egylet Munkajogi Szakágának vezetője)


A NYERTEST KÉRDEZTÜK


Milyen kihívásokat jelentett a járványhelyzet a távmunkavégzés területén? Mennyiben volt alkalmas a szabályozási környezet a megváltozott élethelyzetek kezelésére?

A pandémia és az elmúlt év számos kihívást jelentett a munkáltatóknak és a munkavállalóknak egyaránt. Az egyik ilyen nagy kihívás volt, hogy széles körben és gyorsan bevezessék a munkáltatók a távmunkavégzést. Ez belföldön hamar megtörtént, azonban számos munkáltatónál felmerült az igény, hogy a munkavállalók külföldről, akár a származási országukból végezzék a munkájukat, ezzel kapcsolatban pedig munkajogi és adózási kérdéssel kerestek meg minket a munkáltatók, mivel a szabályozási környezet nem egyértelmű e tekintetben.

Milyen munkajogi és adójogi kérdések merültek fel a megváltozott otthoni munkavégzéssel kapcsolatban?

A külföldi távmunkavégzéssel kapcsolatban munkajogi szempontból elsősorban az a kérdés merül fel, hogy ha a munkavállaló külföldön végzi a munkáját, akkor mely állam joga lesz alkalmazandó erre a munkaviszonyra, illetve, ha esetlegesen vita van a felek között később, akkor melyik bíróságnak lesz joghatósága eljárni a perben.

Milyen hatással lehet az Önök által kidolgozott megoldás a járványt követő időszakra?

Azt gondolom, hogy egy jövőben is alkalmazható, nagyon innovatív jogi megoldást biztosítottunk az ügyfeleink számára azzal, hogy mind munkajogi szempontból, mind adózási szempontból megvizsgáltuk a külföldi munkavégzés lehetőségét.

(Az interjút dr. Balogh Sándor és dr. Mátyás Ferenc készítette.)

A Wolters Kluwer Jogászdíj kiadvány teljes egészében ingyenesen letölthető innen.Kapcsolódó cikkek

2024. július 12.

Aki közterületi ingatlanon fakivágási engedéllyel vagy anélkül fát vág ki a kompenzációs intézkedés alanya lehet

A közterületi ingatlanon engedéllyel, vagy engedély nélkül végzett fakivágás esetén a pótlás mellett vagy helyett kompenzációs intézkedésként a károsult környezeti elem becsült költségével egyenértékű pénzbeli megváltás is előírható. Az a személy, aki közterületi ingatlanon fakivágási engedéllyel vagy fakivágási engedély nélkül fát vág ki a kompenzációs intézkedés alanya lehet – a Kúria eseti döntése.

2024. július 8.

Jogszabályfigyelő 2024 – 27. hét

Alábbi cikkünkben a 2024/71–72. számú Magyar Közlönyökben megjelent szakmai újdonságok és a Parlament honlapján megjelent közlemények közül válogattunk.