Az év csapata pénzügyek, bankjog és biztosítás kategóriában – Jogászdíj 2020-2021 Jogászdíj


Az V. Wolters Kluwer Jogászdíjon idén 12 kategóriában osztottak ki díjakat, elismerve a szakemberek innovatív, ügyfélközpontú, példaértékű munkáját. A cikkben a kategóriagyőztes pályázatának rövid kivonata olvasható a bírálóbizottság értékelésével, és a díjazottakkal készített interjú részletével együtt.


Online biztosítás határok nélkül

A csapat: CherryHUB BSC Kft. – dr. Turi Petra, dr. Reich Judit Katalin, dr. Lapis Máté, dr. Tari Viktória Alexandra

A díjazottak a pályázatukról:

A CherryHUB BSC Kft.-nél már a cég alakulásakor azt tűztük a zászlónkra, hogy a digitális forradalom segítségével megreformáljuk a biztosítást úgy, hogy ismét felfedezzük annak valós értékeit. A munka során kiemelten fontosnak tartjuk a klasszikus jogi problémák és az elektronikus folyamatok szinergiájának kialakítását, ezzel fokozva az ügyfélélményt és gyorsítva, modernizálva a jogi folyamatokat, reflektálva a digitális ügykezelésből adódó kérdésekre. Valljuk, hogy fel kell készülnünk a klasszikus jogi szolgáltatások reformjára és hogy az elmúlt harminc év magyarországi kapitalizmusában kialakult jogi támogatás megváltoztatása elkerülhetetlen. Ennek a fajta változásnak egyik legpezsgőbb területe a  Fintech, Insurtech szcéna, ahol komplex és új, eddig soha sehol nem látott problémákra kell megoldásokat keresnünk, amelyek többnyire komoly kihívást jelentenek mind technológiai, mind jogi szempontból.

CherryHUB csapat

dr. Turi Petra, dr. Lapis Máté és dr. Tari Viktória Alexandra

A pályázati projektünk a Magyarországon már sikeresen bevezetett biztosítási piac megreformálására tett törekvésünk nemzetközi, németországi megvalósítása. A modell maga egy digitális biztosítástechnikai rendszer, ahol teljes folyamatok kerültek automatizálásra, így az ügyfelek saját maguk képesek kezelni a biztosításukkal összefüggő ügyeket. A biztosítás megkötése, a kötvény kiküldése, a kárbejelentés, és a kárkifizetés is folyamatosan digitális úton valósul meg, 100%-ban papírmentesen. Elsőre talán egyszerűnek tűnhet két uniós tagállam jogszabályainak való együttes megfelelés, főleg egy olyan területen, ahol már közösségi szinten is vannak betartandó normák. Azonban a projekt sokkal több kihívást tartalmazott, mint csupán a közös metszet meghatározása. A jogrendszerek közös pontjainak megtalálásán túl figyelni kellett az országspecifikumokra, és a magyarországi előírások mellett a merevnek mondható német jogi keretrendszernek való megfelelésnek úgy, hogy az innovatív és insurtech megoldások a lehető legteljesebb mértékben megvalósuljanak. Összesen tíz biztosítási termék feltételrendszerét kellett kialakítani az egyes fogyasztóvédelmi rendelkezések, adatvédelmi előírások és az eltérő fizetési feltételek figyelembevételével. A projektben a világon egyedülállónak mondható, hogy adott ügyfél egy platformról azonos szerződéskötési folyamaton át, online, három különböző nyelven, két országban, országonként öt különböző biztosítási terméket tud megkötni percek alatt.

A bírálóbizottság a pályázatról:

A pályázó megmutatta, hogyan lehet egy innovatív terméket továbbfejleszteni, és nemzetközi piacon is úgy bevezetni, hogy megmaradjon a szigorúbb jogi keretek között is az ügyfélbarát megvalósítás és a digitális technológiának a legjobb módon történő felhasználása. A digi­tális platform létrehozása és az automatizmus széles körű bevezetése a projekt egyik kiemelkedő eleme, mely mellett komoly informá­ció­biztonsági intézkedéseket is tettek az ügyfélélmény magas kiszolgálásával egyidejűleg.

A díjat átadta: Dr. Kandrács Csaba (a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke)


A NYERTEST KÉRDEZTÜK


Milyen kihívásokat jelentett az itthon kialakított gyakorlat nemzetközi viszonyok közé ültetése? Milyen szempontokra kellett különösen figyelni az eljárás során?

Az első és talán legmeglepőbb számunkra a kulturális különbségek áthidalása volt, mind a business kultúrát, mind pedig a fogyasztói kultúrát tekintve. Teljesen másként gondolkodnak a tőlünk nyugatabbra élő fogyasztók és teljesen másként viselkednek ugyanabban a digitális sales flow-ban, mint a magyar fogyasztók. Emellett a másik a többnyelvűség. Az, hogy rengeteg külföldi partnerrel kellett együtt dolgozni, ezeket mind összefésülni, harmóniába hozni. Ez mind a külső, mind a belső partnerek vonatkozásában komoly kihívás volt. Ezen túl kihívásként említeném, hogy a szabályozói környezetnek mind itthon, mind pedig a fogadó országban meg kell felelnünk. A Németországban történt piacra lépésünk egy teljesen digitális piacra lépés volt, ennek rengeteg felügyeleti és egyéb hatósági kritériuma volt.

Mi teszi egyedülállóvá az Önök által kidolgozott modellt?

Ez egy olyan platform, ami nemcsak több nyelvű és egyszerre több országban van jelen, hanem képes arra, hogy több pénzemet alkalmazzon egyszerre, és ugyanazon a sales flow-n viszi végig mind a külföldi, mind pedig a belföldi fogyasztókat. Nemcsak a vásárlásnál ugyanaz a folyamat, de a kárigény-bejelentésnél vagy a panaszeljárás esetén is ugyanazon a felületen kezeljük a beérkező panaszokat vagy kárigényeket.

Hogyan tudták a sokszor csak elméleti szinten megjelenő innovatív zöld gondolkodást a gyakorlatba átültetni?

Úgy vélem, a jogásztársadalomnak is fel kell tudnia nőnie a digitális világ adta lehetőségekhez, és ha ezt a versenyt nem vesszük fel, akkor kiesünk a gyakorlatból. Nálunk az ügyfelek 100%-osan papírmentesen, online tudnak különböző biztosítási termékeket kötni, könnyedén, ami azt gondolom, hogy egyedülálló.

(Az interjút dr. Balogh Sándor és dr. Mátyás Ferenc készítette.)

A Wolters Kluwer Jogászdíj kiadvány teljes egészében ingyenesen letölthető innen.Kapcsolódó cikkek

2022. január 21.

Választási szakértőkkel folytatott megbeszélést az ÁSZ

2022. január 19-én az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának szakértői delegációja tett látogatást az Állami Számvevőszék székházában. A szakmai találkozón az ÁSZ az EBESZ szakértői delegációját a teljes körűen tájékoztatta arról, hogy a törvények által előírt kereteken belül a kampányidőszakot megelőzően, arra felkészülve, proaktívan mind ellenőrzési, mind tanácsadó szerepével hogyan mozdította elő a szabályos, átlátható közpénzfelhasználást.

2022. január 21.

Választási felkészülés a Kúrián

A közelgő országgyűlési választás és országos népszavazás jogorvoslati kérdéseit tekintették át a Kúria választási igazgatási törzsének tagjai az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája (ODIHR) négytagú delegációjával.

2022. január 21.

A perbelépés lehetősége és a hivatalból történő perbe állítás

Ha a perben hozandó ítélet az adásvételi szerződés semmisségét állapítja meg, a bíróság köteles a szerződő feleket az érdekeltkénti perbelépés lehetőségére felhívni, és amennyiben a perbe nem kívánnak belépni, vagy nem nyilatkoznak, akkor a bíróság köteles őket alperesi oldalon érdekeltként perbe állítani – a Kúria eseti döntése.