Az év csapata fenntartható fejlődés kategóriában – Jogászdíj 2020-2021 Jogászdíj


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az V. Wolters Kluwer Jogászdíjon idén 12 kategóriában osztottak ki díjakat, elismerve a szakemberek innovatív, ügyfélközpontú, példaértékű munkáját. A cikkben a kategóriagyőztes pályázatának rövid kivonata olvasható a bírálóbizottság értékelésével, és a díjazottakkal készített interjú részletével együtt.

Naperőművek megvalósításához szükséges jogi teendők egyablakos és teljes körű ügyintézése – egy élhetőbb jövőért

A csapat: Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda – dr. Szalóki Gergely, dr. Varga Dániel, dr. Krüpl László, dr. Palguta Virág, dr. Menczelesz Adrián

A díjazottak a pályázatukról:

Irodánk kidolgozott egy innovatív jogi terméket, mely ügyfélbarát módon, egyablakos ügyintézés keretében segíti ügyfeleit naperőmű projektjeik megvalósításában a hely­szín kiválasztásától a teljes körű engedélyezési eljáráson és a finanszírozáson át egészen az esetleges exitig. A klímasemlegesség elérésében a napenergia Magyarországon meghatározó szerepet fog játszani a következő évtizedekben, ezért döntöttünk úgy, hogy felkészülünk a napenergia-alapú projektekkel kapcsolatos jogi munkára. Egy olyan csapatot állítottunk össze, akik szabályozási, ingatlanjogi, finanszírozási és M&A tudással rendelkező szakemberekből tevődik össze. Ezen komplex jogi szaktudást egységes termékbe csomagolva állítjuk ügyfeleink szolgálatába: első lépésként Ügyfelünket az ingatlan kiválasztásában segítjük.

Szalóki Gergely Schönherr

dr. Szalóki Gergely

Az egyébként szokásos projekt­finan­szíro­zásoknál fellépő problémákat itt tovább bonyolítja, hogy a nap­erő­művek jogi besorolása nem eldöntött a magyar joggyakorlatban, így kétséges, hogy mennyiben kell ingóként vagy ingatlanként tekinteni rá. A naperőmű projektek kapcsán szabályozási csapatunk nem csak a hálózathasználat lehetőségeinek felmérésében segíti ügyfeleinket, hanem ingatlanjogi szakértőnkkel integráns csapatot alkotva az erőmű működtetéséhez szükséges energiahivatali és építési hatósági engedélyek beszerzésében is. Ügyfeleink kisebb százalékban építik saját üzemeltetésre a nap­erőműveket, jellemzően a bekapcsolást követően rövid időn belül értékesítik azt. Ezen értékesítési folyamatban nyújtanak M&A jogászaink segítséget ügyfeleinknek. Ritkán van lehetősége egy jogásznak vagy egy ügyvédi irodának, hogy valódi, aktív szerepet vállaljon a fenntartható fejlődés területén. Van, hogy nem elég a nyom­tatópapírok csökkentése, a mű­anyag és eldobható evőesz­közök cseréje vagy céges kulacsok gyártása. Egy ilyen jogi termékkel úgy érezzük, hogy legjobb tudásunk szerint, a saját területünkön tudunk valóságosan is hozzájárulni ehhez a célhoz. A társadalmi felelősségvállalás tevékenysége helyesen mindig együtt jár a cég vagy iroda értékeivel és tudásával. Nálunk érték a fenntarthatóság, és tudás a jog. Ezt a kettőt egyesítve hoztuk létre a megoldást, amire mind­annyian büszkék lehetünk.

A bírálóbizottság a pályázatról:

A jogászi hivatásról elsőre nem a fenntartható fejlődés jut az eszünkbe, azonban a pályázat bizonyította, hogy mindenki beleteheti a maga részét, tudását e cél érdekében úgy, hogy azzal nagyobb volumenű eredményt érjen el a környezetvédelem terén is. A pályázó több alkalommal sikeresen menedzselte és vezette végig ügyfeleit naperőművek megvalósításának teljes folyamatán úgy, hogy ügyfélközpontúan a folyamat elejétől a végéig segítette e komplex, interdiszciplináris jogi szakértelmet igénylő területen.

A díjat átadta: Dr. Fábián Ágnes (a Joint Venture Szövetség elnöke és a Henkel Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója)


A NYERTEST KÉRDEZTÜK


Milyen nehézségekkel kell szembenéznie valakinek, ha naperőművet szeretne létesíteni?

Naperőmű létesítésénél már önmagában a kötelező lépések megtétele is komoly kihívás. A helyszín kiválasztásánál fizikai (benapozottság, hálózat közelsége) és jogi (szolgalmak, bánya- és vezetékjogok) szempontok diktálnak, melyek között sokszor kell megtalálni a kényes egyensúlyt.

A következő lépés a bérleti vagy adásvételi szerződés megkötése. Mivel a kiválasztott területen általában termőföld található, ennek átminősítése ipari területté az elsőszámú fókuszpont – és mivel a termőföld forgalomképessége, míg ezt a minősítést hordozza, erősen korlátozott –, ezért az adásvétel strukturálása különös figyelmet és szakértelmet igényel, hiszen a beruházónak egészen a projekt végéig „idegen” területen kell megvalósítania az igen komoly értékű beruházást.

A projekt finanszírozása egy még csak tervrajzon létező naperőmű esetében komplikált lehet. A szokásos projektfinanszírozásoknál fellépő problémákat tovább bonyolítja, hogy a naperőművek jogi besorolása kérdéses a magyar jogirodalomban és joggyakorlatban, így kétséges, hogy mennyiben kell ingóként vagy ingatlanként tekinteni rájuk. Ez a bizonytalanság komoly gyakorlati probléma tud lenni a bankok számára a biztosítéki struktúra kialakítása során. Ugyanez a bizonytalanság adó- és illetékfizetési kérdések, illetőleg problémák formájában is jelentkezik aztán.

Nem saját üzemeltetésre épülő erőművek esetén már az erőmű építését megelőzően, de legkésőbb az építése közben megindulnak a tárgyalások a kész erőmű hasznosításával kapcsolatosan, mely egy eladási struktúra kidolgozásával és lebonyolításával zárul egy ilyen tranzakció minden kihívásával egyetemben.

Innovatív megoldásuk milyen módon segíti az ügyfelek naperőmű-létesítési projektjeinek megvalósí­tását?

A helyszín kiválasztása során szabályozási jogi szakértőink dr. Varga Dániel vezetésével adnak tanácsot a hálózathasználati, mérlegköri stb. szerződések megkötése kapcsán, és mérik fel – az ügyfél műszaki csapatával szoros együttműködésben – a projekttel kapcsolatos lehetőségeket.

A naperőmű projektek kapcsán szabályozási csapatunk nem csak a hálózathasználat lehetőségeinek felmérésében segíti ügyfeleinket, hanem a dr. Krüpl László által vezetett ingatlanjogi munkacsoporttal integráns csapatot alkotva az erőmű helyszínéül szolgáló ingatlan lekötésében, illetőleg az erömű működtetéséhez szükséges energiahivatali (pl. kiserőművi engedély) és építési hatósági engedélyek (pl. építési engedély, használatbavételi engedély stb.) beszerzésében is segítséget nyújtanak. A fenti szabályozási kérdéseken túlmenően csapatunk teljes körű segítséget nyújt a rendelkezésre álló állami támogatási lehetőségekkel (pl. METÁR tenderen való részvétellel) és azok szabályozási környezetével kapcsolatban.

A fentebb említett finanszírozási kihívások kapcsán a projektfinanszírozásban mind hitelfelvevői, mind banki oldalon komoly tapasztalatokkal rendelkező dr. Szalóki Gergely és csapata biztosítja a jogszabályoknak való megfelelést és a gördülékeny forrásbevonást.

Mindenféleképpen meg szeretnénk említeni két olyan belső fejlesztésű legaltech szoftvert, mely fokozza a naperőművekkel kapcsolatos projektek gördülékeny ügyintézését.

Az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz saját fejlesztésű platformunkat használjuk, mellyel mind az ügyvéd, mind az ügyfél munkáját megkönnyítjük. Ez egy olyan online tranzakciós platform, mely feleslegessé teszi a dokumentumok e-mailen át történő küldözgetését, és nagyban megkönnyíti a „transaction bible” elkészítését. Egy tranzakció során a számos szerződésen kívül is rengeteg iratot szükséges elkészíteni. Ezek tervezeteit és majd a kész iratokat a felek hagyományosan e-mailen küldték át egymásnak, majd vissza és így tovább, míg a dokumentum kész nem lett aláírásra. Ez a platform ezt a folyamatot egyszerűsíti, hiszen a tervezeteket és a kész iratokat egy olyan mindenki számára elérhető online térbe töltjük fel, ahol nemcsak szerkeszteni lehet az iratot, de a státuszát is nyomon lehet követni mindenki számára.

Dokumentumok készítéséhez is software-es segítséget használunk, mely egy a Word-be beágyazott dokumentumgeneráló program, mely az ügyvédeket segíti szerződések vagy más iratok elkészítésében. Ezt a programot az innovation hub-unk ötletei és javaslatai alapján szabták személyre irodánk számára, mely által egyedi fejlesztéssé vált. A programot használva, miután az ügyvéd kiválasztotta az elkészítendő dokumentum típusát egy kvázi kérdőív kitöltését követően a program legenerálja a nyers dokumentumot, rengeteg időt spórolva az ügyvédnek, és ezáltal pénzt takarítva meg az ügyfélnek. Természetesen a nyers dokumentum még igen komoly beavatkozást és értő kezeket kíván az ügyvéd részéről, de a munkafolyamat már így is rövidült és egyszerűsödött.

Milyen visszajelzéseket kaptak ügyfeleiktől a szolgáltatással kapcsolatban?

Úgy gondoljuk, hogy szerénytelenség nélkül is nyugodtan állíthatjuk, hogy ügyfeleink igen elégedettek ezen szolgáltatásunkkal kapcsolatban, és nagyra értékelik a teljes körű jogi támogatást, amit nyújtunk. Nehéz feladat egy igen komplex és komoly jogi háttértudást igénylő feladatoknál annak tudatosítása, hogy egy projektnek a jogi vonatkozása az ügyfélnek általában nem a legelső, de még csak nem is a második szempont. El kell fogadni, hogy mi itt a szürke eminenciások vagyunk, akinek a munkájáról egy konkrét ügyben a nagyközönség gyakran semmit nem tud meg. Másrészről az ügyfelek pontosan ezt a csendes, de proaktív háttérmunkát értékelik igazán.

(Az interjút dr. Balogh Sándor és dr. Mátyás Ferenc készítette.)

A Wolters Kluwer Jogászdíj kiadvány teljes egészében ingyenesen letölthető innen.Kapcsolódó cikkek

2024. július 19.

Nem minden jövőben lejáró időszakos szolgáltatás iránt indított per tartozik az egyéb járadék iránt indított perek körébe

Nem minden jövőben lejáró időszakos szolgáltatás iránt indított per tartozik az egyéb járadék iránt indított perek körébe, hanem csak azok, amelyek a jogosult megélhetését, ellátását szolgálják. A lakás bérbeadásának hiányából eredő elmaradt vagyoni előny nem tartozik ebbe a körbe függetlenül attól, hogy a jövőben rendszeresen felmerülő károk megtérítésének módjaként a bíróság járadékot is meghatározhat – a Kúria eseti döntése.

2024. július 17.

Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés a Pázmányon

Új képzést hirdet szeptembertől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézete. A speciális felkészültséget nyújtó Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés július 20-ig várja minden, a témában érintett jogász jelentkezését. A képzésről Dr. Halász Zsolt Ákos szakfelelőst, a Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensét kérdeztük.