Elindult az E-ING képzés a Magyar Ügyvédi Kamarában


Az ügyvédség szempontjából a 2024-es év talán legnagyobb kihívása az új ingatlan-nyilvántartási eljárás bevezetésére való felkészülés. Az E-ING képzés előkészítését a MÜK koordinálja azzal a céllal, hogy az új eljárásra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekkel segítse a kollégák felkészülését – derül ki a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága tájékoztatójából.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény október 1-től hatályos 183/A. § értelmében az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság egyik feltétele az ügyvédek, alkalmazott ügyvédek és kamarai jogtanácsosok esetén egyaránt a kamarai szabályzatban előírt képzésen való részvétel és az azt követő számonkérés teljesítése. Az E-ING képzés előkészítését a MÜK koordinálja azzal a céllal, hogy az új eljárásra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekkel segítse a kollégák felkészülését.

Az első két képzés április 15-től tekinthető meg a MÜK Digitális Könyvtárában

A kamarai felkészülés fontos mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy április 15-én élesedett az első két e-learning videó a MÜK továbbképzési rendszerének digitális könyvtárában. A képzések teljesítéséhez felhasználhatók a kamara által biztosított kreditek. Az első két képzést az év további részében további, a gyakorlati felkészülést segítő videók követik majd.

A felkért előadók testközelből követték az E-ING jogszabályi és informatikai környezetének kialakítását. Dr. Tóth Balázs, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezetőjeként fontos szerepet játszott a szabályozási koncepció és a jogszabályszöveg kidolgozásában, míg dr. Kovács Dénes ügyvéd kollégánk az informatikai fejlesztést végző Tigra Kft. munkáját segítve vett részt aktívan a rendszer kialakításában.

1.      E-ING elméleti képzés – 2 kreditpont, előadó: dr. Tóth Balázs

 

A képzés az új ingatlan-nyilvántartási törvény, a 2021. évi C. törvény szabályozási koncepcióját és az új kódex legrelevánsabb elemeit mutatja be. Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 6/E. fejezete értelmében a képzési esemény teljesítése szükséges az ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra való jogosultság megszerzéséhez. A számonkérés megkísérlésének előfeltétele a képzési esemény teljesítése.

2.      E-ING rendszerelméleti alapok – 2 kreditpont, előadó: dr. Kovács Dénes

A képzés az új ingatlan-nyilvántartási törvényhez kapcsolódó informatikai rendszer használatának és működésének jogi feltételrendszerét mutatja be. Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 6/E. fejezete értelmében a képzési esemény teljesítése szükséges az ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra való jogosultság megszerzéséhez.

Az E-ING elméleti képzés teljesítése a későbbi számonkérés előfeltétele

A számonkérés előkészítése folyamatban van, az indulás időpontjáról a kollégák külön tájékoztatást kapnak. A vizsga teljesítéséhez az E-ING elméleti képzés mellett az új eljárás működését meghatározó három alábbi jogszabály ismerete szükséges:

  1. 2021. évi C. törvény az ingatlan-nyilvántartásról,
  2. 2021. évi CXLVI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról (Átmeneti törvény)
  3. 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról

A számonkérés 20 db feleletválasztós tesztkérdésből áll majd, a sikeres vizsga feltétele, hogy a vizsgázó a kérdések 80%-ára (20-ból legalább 16 kérdésre) helyes választ adjon. Sikertelen vizsga esetén a vizsga további két alkalommal megismételhető lesz. Három sikertelen vizsgát követően a vizsgára bocsátás előfeltétele az „E-ING elméleti képzés” ismételt teljesítése a Digitális Könyvtáron keresztül. Ez esetben az „E-ING elméleti képzés” ismételt teljesítésével kreditpont már nem szerezhető.

A vizsgára bocsátás előfeltétele az április 15-től elérhető „E-ING elméleti képzés” teljesítése. A továbbképzési szabályzat alapján a vizsgázás lehetősége a területi kamara által szervezett azonos tematikájú élőszavas képzés teljesítése esetén is megnyílik, azonban a Digitális Könyvtárban elérhető E-ING elméleti képzés teljesítése ez esetben is célszerű, mivel a számonkérés kérdéseinek egy része az e-learning anyagban elhangzottakhoz kapcsolódik majd.

Bővül a MÜK tudásbázisa

A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján számos, a kollégák felkészülését segítő anyag került elhelyezésre. Itt érhetők el a későbbi számonkérés kérdései és válaszai a jogszabályhelyek feltüntetésével, illetve a rendszerelméleti képzéshez kapcsolódó részletes jegyzet. A Digitális Könyvtárban teljesíthető képzések a MÜK honlapján keresztül ingyenesen és korlátozásmentesen megtekinthetők (azonban az E-ING jogosultság megszerzéséhez a Digitális Könyvtáron keresztül kell megtekinteni a képzéseket).

A Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága


Kapcsolódó cikkek

2024. május 22.

A releváns piac-meghatározás jelentősége az EU versenyjogának állami támogatási jogában

A releváns piac kifejezése a lehető legmindennapibb fordulat a versenyjogban, azonban leginkább az antitröszt területén taglalják, az állami támogatások joga vonatkozásában a legtöbb szakirodalom és gyakorló jogász adós és néma marad. Lássuk, hogyan szomszédosak egymással a versenyjog alterületei a releváns piac határai mentén, s hogyan válik a releváns piac meghatározása perdöntővé a versenyjog kevésbé ismert területén is.

2024. május 17.

Döntött a Kúria: fizessenek a pervesztesek!

Sokan ismerhetik akár saját kárukon azt a jelenséget, hogy a bíróságok jellemzően mérséklik a pernyertes számára megítélt ügyvédi munkadíjakat. Ezzel a pernyertesnek indokolatlan veszteséget kell elkönyvelnie, közvetetten pedig piactorzító hatása is van. Most a Kúria precedensértékű, tehát kötelező döntésben reagált erre a jelenségre. Nézzük előbb a legfontosabb fejleményeket, majd azt, hogy mindez hogyan hat a perstratégiára!