Előreláthatóság, és ami azon túl van – a közbeszerzési bírálati kötelezettség alóli mentesülés egyes kérdései – 2. rész


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A tanulmány az előreláthatóság kategóriájából kiindulva vizsgálódik, illetve az előre nem látható változások hatásának a kérdései állnak a középpontjában oly módon, hogy először a polgári jogi összefüggések feltárására törekszik, majd – témakörét leszűkítve – a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszában a bírálati kötelezettség alóli mentesülés feltételeivel foglalkozik. Az előre nem látható körülményváltozások hatását ugyanis – egyéb feltételek fennállta mellett – a jog is elismeri, viszont erre a helyzetre hivatkozni csak az ajánlatkérő gondos eljárása esetén lehet. Az elvárhatósági mérce szintjét alapvetően a közbeszerzési jogszabályok, valamint az arra épülő, a tanulmányban feldolgozott joggyakorlat mutatja. Az ennek alapján körvonalazódó, általában elvárható magatartási mérce a „professzionális” ajánlatkérőtől elvárt gondosságot és előrelátást hordozza. A tanulmány elvi és gyakorlati szempontokra, valamint a Covid19 járványhelyzet egyes aktuális kihívásaira is fel kívánja hívni a figyelmet.

Közbeszerzési Jog 2021/1. – Tanulmány

Hivatkozott jogszabályhelyek: Kbt. 53. § (4) bekezdés, 75. § (2) bekezdés a) pont, 75. § (3) bekezdés; 2011-es Kbt. 66. §; 2003-as Kbt. 82. §; 1995-ös Kbt. 55. § (4) bekezdés

Címkék: előreláthatóság, bírálati kötelezettség alóli mentesülés, előre nem látható körülmény, ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső körülmény, elháríthatatlan ok, szerződésteljesítési képtelenség, ok-okozati összefüggés, eljárás eredménytelenné nyilvánítása, anyagi fedezet elvonása, clausula rebus sic stantibus, járvány, eljárás előkészítése

4.2. A mentesülési feltételekre vonatkozó joggyakorlat

[35] Az alábbiakban a Kbt. 53. § (4) bekezdése szerinti mentesülési feltételeket vesszük sorra a joggyakorlat tükrében, így az előre nem látható körülmény; az ellenőrzési körön kívül eső körülmény; a szerződés teljesítésére való képtelenség és az ok-okozati összefüggés feltételét. Egyes sajátos kérdéseket külön is kiemeltünk (jogszabályváltozás, fedezetelvonás).

4.2.1. Előreláthatóság – az ajánlatkérő által előre nem látható körülmény kérdése

[36] Az előreláthatóság, illetve az előre nem látható körülmény polgári jogi fogalmának áttekintése kapcsán kiemeltük, hogy ez a fogalom objektív értelemben használt, így az adott helyzetben általában elvárható módon eljáró ajánlatkérő számára nem volt előre látható. A közbeszerzési joggyakorlatban is megerősítést nyert, hogy az előre nem láthatóság indoka akkor fogadható el, ha az eljárás eredménytelenségét okozó körülményre az ajánlatkérő gondos eljárás esetén sem számíthatott.[58] A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) több határozatában is visszatérő megállapítás az előre nem látható okból bekövetkezett körülményre nézve, hogy ez „a vis maiorhoz hasonló esemény, amelyet az ajánlatkérő objektív okból nem látott és nem is láthatott előre, és az ajánlatkérő szándékától függetlenül következett be”.[59] Az alábbi jogesetek tükrében látható, hogy a közbeszerzési jog alapján az ajánlatkérőkkel szemben milyen elvárhatósági mérce érvényesül. [37] Az ajánlatkérő oldalán a szerződés megkötésével, teljesítésével összefüggő egyik jellemző előreláthatósági kérdés a megfelelő mértékű anyagi fedezet megléte, illetve adott időben való rendelkezésre állása. Az e téren előre látható bizon…

Tisztelt Látogatónk! Ez a tartalom csak regisztrált felhasználóink számára érhető el, a regisztráció INGYENES!

Ha már rendelkezik felhasználónévvel kérjük, jelentkezzen be felhasználói nevével és jelszavával. A tartalom azonnali eléréséhez kérjük, regisztráljon. A regisztráció ingyenes.


Kapcsolódó cikkek

2024. április 12.

A kóros elmeállapot

Közbeszerzési Jog 2021/1. – Tanulmány

Hivatkozott jogszabályhelyek: Kbt. 53. § (4) bekezdés, 75. § (2) bekezdés a) pont, 75. § (3) bekezdés; 2011-es Kbt. 66. §; 2003-as Kbt. 82. §; 1995-ös Kbt. 55. § (4) bekezdés

Címkék: előrelátha

2024. április 10.

Szolgáltató közigazgatás – 1. rész

Közbeszerzési Jog 2021/1. – Tanulmány

Hivatkozott jogszabályhelyek: Kbt. 53. § (4) bekezdés, 75. § (2) bekezdés a) pont, 75. § (3) bekezdés; 2011-es Kbt. 66. §; 2003-as Kbt. 82. §; 1995-ös Kbt. 55. § (4) bekezdés

Címkék: előrelátha

2024. április 8.

Jogszabályfigyelő 2024 – 14. hét

Közbeszerzési Jog 2021/1. – Tanulmány

Hivatkozott jogszabályhelyek: Kbt. 53. § (4) bekezdés, 75. § (2) bekezdés a) pont, 75. § (3) bekezdés; 2011-es Kbt. 66. §; 2003-as Kbt. 82. §; 1995-ös Kbt. 55. § (4) bekezdés

Címkék: előrelátha