Európai kapcsolattartó – út Pécstől Brüsszelig


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Dr. Kopár Bernadett a Magyar Ügyvédi Kamara megbízásából 2012 júliusa óta látja el a kapcsolattartói feladatokat az Európai Ügyvédek Tanácsának (CCBE) brüsszeli központjában. Pécsett nevelkedett, családjában ő az első jogász, édesapja építész, édesanyja otthon állt helyt, húga édesapjuk nyomán építész lett. Elmondása szerint sokat köszönhet szüleinek, mindig példát mutattak becsületes és kitartó munkájukkal, és a gyerekeik taníttatása volt számukra mindig az első. Férje jogász, az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságán dolgozik 2007 óta. Három gyermek, Domonkos (11), Blanka (9) és Simon (7) boldog édesanyja. Idén lesz 10 éve, hogy Brüsszelben él a családjával, ahová a férje révén kerültek ki, ő az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságán dolgozik 2007 óta. Legkisebb gyermekük születése után érkezett a megkeresés a MÜK részéről, hogy brüsszeli CCBE-kapcsolattartót keresnek, és egy interjú után dr. Bánáti János elnök és a delegációtagok neki szavaztak bizalmat.


Milyen kiemelt CCBE-projekteken dolgozott az utóbbi időben?

Az Európai Ügyvédkereső I. program (Find A Lawyer – FAL 1.) a CCBE egyik kiemelt projektje nemrég valósult meg. A portálon működő keresőfunkció révén az EU területén praktizáló összes ügyvéd körében keresést lehet végrehajtani. Ez a nyilvánosság számára kínált szolgáltatás, amely által könnyebbé válik az uniós polgárok és a gyakorló jogászok számára, hogy anyanyelvükön ügyvédet találjanak az EU bármely országában. A projekt hivatalos indulása 2014. december 8-án volt, amikor is az Európai Bizottság az e-Justice portálhoz kapcsolta a FAL-rendszert. A mai napig 22 kamara 21 országból csatlakozott az általános ügyvédkereső programhoz, mely az európai igazságügyi portálon bárki számára hozzáférhető (https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-hu.do?init=true). A FAL 1 továbbfejlesztése a FAL 2-projekt, mely az ügyvédek elektronikus azonosítását is lehetővé fogja tenni a határon átnyúló ügyletekben, ennek kialakítása még folyamatban van. Fontos munka volt a CCBE legutóbbi iránymutatójának elkészítése, mely az ügyvédek EU-n belüli szabad mozgását igyekszik támogatni az ügyvédi kamarák számára adott útmutatásokkal. Tavaly januárban a CCBE javasolta az emberi jogvédők, ügyvédek védelmére létrehozandó online platform kialakítását, mely az Európa Tanács által 2015 óta működtetett újságírók platformjához lenne hasonló. A CCBE javaslata kedvező fogadtatásra talált és rövidesen el is fogják indítani. További kiemelt téma az európai ügyvédség körében az ügyvédi hivatás jövője, erről a CCBE Párizsban, 2016 októberében rendezett egy nagy ívű, sikeres konferenciát. Az IT-technológiák előretörését a mindennapjainkban is tapasztaljuk, számunkra nagyon hasznos prezentációkat hallhattunk az új technológiák kapcsán megjelenő új kihívásokról, a kar felkészítésének szükségességéről. Az már látható, hogy a nyugati tagállamokban az ügyvédkollégák mennyivel előrébb vannak e felkészülésben.

Milyen további fontos megtárgyalandó kérdések merülnek fel?

A CCBE olyan kérdésekben döntött legutóbbi, 2017 február végi ülésén, mint az adózási átláthatóság, modell magatartási szabályok megalkotása, a migráció kapcsán az Európai Unión belüli nemzetközi védelemről szóló rendelet tervezet éretett CCBE észrevételek. Döntés született az idei Európai Ügyvédek Napjának megünnepléséről, melyre 2017. október 25-én kerül sor a „Technológia és a hivatás jövője” témájában. Hónapok óta napirenden van a Brexit ügyvédekre gyakorolt hatásának elemzése, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó irányelv módosítása, a jogsegély rendszerekről szóló CCBE tanulmány összeállítása. A büntetőjogi fejleményeket is követjük, e körben említendő a felállítandó Európai Ügyészi Hivatal (EPPO) kérdése, de az ügyvédek képzése is állandó téma a napirendi pontok között. Az Európai Bizottság 2017. január 10-én publikálta a „Szolgáltatásalapú gazdaság az európaiakért” elnevezésű közleményét. Ebben megállapítják, hogy az ügyvédekre vonatkozó nemzeti szabályozási megközelítések meglehetősen egységesek a tagállamokban, amennyiben a szakmát valamennyi tagállamban tevékenységekre vonatkozó fenntartásokkal és védett címmel szabályozzák.

Magyarország vonatkozásában mit tartalmaz az ajánlás?

A jogi tanácsadást az ügyvédek számára tartják fenn több tagállamban, például Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában és Szlovákiában. Az ajánlás úgy fogalmaz, hogy e tevékenységek pontos tartalma nincs egyértelműen meghatározva, ennek következtében az nehézségeket okozhat olyan területeken, mint az internetes jogi konzultáció és a jogi dokumentumok nem ügyvédek általi digitális automatizálása. Az Európai Bizottság a tagállamokat felhívta, tegyék egyértelművé a fenntartások hatályát, különösen az internetes szolgáltatások tekintetében.

Számos pályázati lehetőséget ír ki az Európai Bizottság Igazságügyi Főigazgatósága évente. Mennyire van erre érdeklődés?

Az érdeklődő CCBE-tagkamarák az Európai Ügyvédi Alapítvánnyal együtt több esetben is sikerrel pályáztak. Az Európai Bizottság nemrég egy pályázati felhívást tett közzé az erőszak és bűncselekmények áldozatainak megsegítésére, köztük a női áldozatok támogatására. Az Európai Ügyvédi Alapítvány több kamarával együttesen benyújtott pályázata sikeres volt és ennek eredményeképpen 7 országból 210 ügyvéd képzése valósul meg napjainkban uniós támogatással. Az Európai Ügyvédi Alapítvány további képzési projekteket is visz: TRALIM néven fut az ügyvédek képzése a migrációval kapcsolatban, egy másik TRACHILD néven pedig a gyerekek képviseletére büntetőjogi, közigazgatási jogi és polgári jogi ügyekben.

Idén lesz 10 éve, hogy Brüsszelben él a családjával. A MÜK felkérésnél a véletlenek közrejátszottak?

A férjem révén kerültünk ki, aki az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságán dolgozik 2007 óta. Már legkisebb gyermekünk, Simon születése után jött a megkeresés a MÜK részéről, hogy brüsszeli CCBE-kapcsolattartót keresnek és egy interjút követően dr. Bánáti János elnök úr és a delegációtagok nekem szavaztak bizalmat. Itthon 1999-ben diplomáztam Pécsett, majd ezt követően közjegyzőjelöltként helyezkedtem el. Közben a Pécsi Tudományegyetemen – elsőként az országban – az uniós csatlakozásra felkészítő másoddiplomás képzést indítottak el és ott Európai tanulmányok –Európa-politika szakirányú másoddiplomát szereztem. A képzés keretében Dániában is töltöttem fél évet tanulmányi ösztöndíjasként, ahol szintén uniós tanulmányokat folytattam. A szakdolgozatomat is „A bírósági határozatok és a közokiratok szabad áramlása az Európai Unióban” címmel írtam. Többek között ennek is köszönhettem, hogy 2003-tól Pécsről Budapestre kerültem, dr. Bókai Judit elnök asszony meghívására, és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) jogtanácsosaként dolgoztam tovább a szakvizsgát követően. Ott is leginkább a közjegyzők európai uniós csatlakozásának kérdéskörével és más nemzetközi ügyekkel foglalkoztam.

Ha összehasonlítja a mai munkáját a korábbival, talál hasonlóságot?

Az Európai Ügyvédek Tanácsa
Az Európai Ügyvédek Tanácsa (CCBE) 32 teljes jogú tagország, valamint további 13 társult és megfigyelő státuszú ország ügyvédi kamaráit tömörítő, több mint egymillió európai ügyvéd képviseleti szervezete. Tagkamaráinak támogatásával, az Európai Unió intézményeinek ösztönzésével a CCBE a jogállamiság, az emberi jogok és a demokratikus értékek előmozdításán fáradozik. Az 1960-ban alapított szervezet az európai ügyvédség szószólója az európai uniós intézmények előtt és kapcsolattartó, közvetítő szerepet tölt be az Európai Unió és az európai ügyvédi kamarák között. A CCBE egy nemzetközi, nem profitorientált Belgiumban bejegyzett érdekvédelmi szervezet. A CCBE Magyar Delegáció tagjai: dr. Szecskay András delegációvezető, dr. Köves Péter, dr. S. Szabó Péter. A CCBE Informatikai Jogi Bizottságát dr. Homoki Péter vezeti 2012 óta. Az Európai Ügyvédi Alapítványt a CCBE alapította, független szervezetként a CCBE céljait támogatva az európai ügyvédség érdekében valósít meg projekteket. Az alapítvány igazgatótanácsának elnökéül 2017 februárjában dr. Köves Pétert, a Magyar CCBE-delegáció tagját, a CCBE korábbi, 2008. évi elnökét választották.

A MOKK-ban az EU-s felkészülés, a Brüsszelben már jelen lévő lobbyszervezetekkel való kapcsolatfelvétel volt a fókusz, jelenleg, mint a MÜK CCBE-kapcsolattartója az uniós tagsággal járó mindennapi feladatokkal foglalkozom. Korábban az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa (CNUE) munkájában vettem részt, ma ezt a munkát az ügyvédi oldalon, a CCBE-hez delegáltként végzem és a kettő nem áll távol egymástól, még ha vannak hangsúlyeltolódások is. A CCBE rendszeres munkakapcsolatban áll az Európai Bizottság és az Európai Parlament tisztviselőivel, akik az ügyvédi hivatást érintő témák felelősei. A CCBE évi 5 állandó bizottsági ülésén a CCBE-delegáció is részt vesz. Számos szakbizottság munkájában veszünk részt. A CCBE-ülések két nyelven, angolul és franciául zajlanak, illetve minden fontosabb dokumentumot is két nyelven publikálnak. Az állandó bizottsági ülések mellett évi két plenáris ülésünk is van, májusban és november végén, ahol dr. Bánáti János MÜK-elnök és dr. Réti László BÜK-elnök is részt szokott venni. Ezeken az üléseken az ügyvédi kamarák delegációi a CCBE jogtanácsosai és a delegációk szakértői által előkészített uniós jogszabálytervezeteket véleményezik, szakmai állásfoglalásokat és közös álláspontokat alakítanak ki, melyet a CCBE közvetít az uniós jogalkotás illetékesei felé.

A többi tagállamhoz viszonyítva már óriási dolog az is, hogy nekünk van brüsszeli képviseletünk. Állandó jelenlétet biztosít a folyamatos kint tartózkodásával?

Napi szinten kapcsolatban vagyok az összes többi kamarai kiküldöttel. Részt veszek a brüsszeli kapcsolattartók ülésén, ahol folyamatos egyeztetések vannak annak érdekében, hogy egységes lobbytevékenységet fejtsünk ki, az elfogadott CCBE-álláspontokat, javaslatokat sikerrel eljuttassuk az európai parlamenti képviselőknek és az európai bizottsági témafelelősöknek. A hálózat lehetőséget nyújt a tagkamarák részére, hogy információt, tapasztalatot cseréljenek, támogatást és adatokat kérjenek egymástól, és ha szükséges, a megfelelő szakértőhöz irányítják a kollégákat.

Szerteágazó, érdekes munkát folytat. Mi az, ami a legjobban közel áll önhöz?

Az uniós jogalkotás számos jogterületet érint, a polgári jogtól kezdve, az emberi jogokon, a társasági jogon át a büntetőjogig sok érdekes feladattal találkozom. Mindig kihívás újat tanulni, új ismereteket szerezni.

A mindennapi kommunikáció ön számára nagyon fontos. Szeret szakmai cikkeket, összefoglalókat írni, a magyar kollegák uniós ismereteit bővíteni. Mi az, ami a mindennapjait még kitölti?

Három gyermekünkkel nagyon szeretünk kerékpározni, kirándulni, focizni, zenét hallgatni. Brüsszelben nagy magyar élet folyik, összetartó közösséggel, katolikus ifjúsági ének- és zenekarral, melynek tagja is vagyok, rengeteg színes programlehetőséggel. Annak ellenére, hogy messze vagyunk hazánktól, szeretteinktől, Brüsszelben is meg tudjuk élni a magyarságunkat és ott új otthonra leltünk. A gyerekeink az Európai Iskola magyar tagozatába járnak, már beszélnek franciául és intenzíven angolt is tanulnak, mert a felső tagozatban már angol nyelven folytatják tanulmányaikat. Nekik hihetetlen távlatok, egy színes, nemzetközi közegben nőnek fel. Hálás vagyok, boldog családban élünk, a férjem mindenben támogat és az évek során megszerzett, az uniós jogra épülő szaktudásomat az EU fővárosában hasznosíthatom, és amíg van bizalom felém, addig teszem a dolgom. Úgy gondolom, hogy precíz ember vagyok, nagy odafigyeléssel végzem a munkám, folyamatosan képzem magam, és talán ezt értékelték eddig. Az életem így teljes.

Kopár Bernadett
1999-ben diplomázott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, valamint 2002-ben elvégezte az Európai tanulmányok–Európa-politika szakirányú másoddiplomás képzést is. Erasmus ösztöndíjasként Dániában tanult. Szakmai gyakorlati idejét pécsi ügyvédi irodában töltötte, majd közjegyzőjelöltként helyezkedett el Oroszné dr. Balogh Mária közjegyző mellett. 2002 novemberében Brüsszelben, az Osztrák Közjegyzői Kamara Képviseletén volt gyakornok. 2003–2007 között a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogtanácsosaként dolgozott. Számos cikke, tanulmánya jelent meg a Közjegyzők Közlönyében, három éven keresztül annak szerkesztőbizottsági tagja is volt. 2012 júliusától a Magyar Ügyvédi Kamara brüsszeli CCBE kapcsolattartója és számos cikk szerzője, melyek közül néhány a teljesség igénye nélkül: A CCBE körömszakadtáig védi az ügyvédi titoktartást (Ügyvédek lapja 2012/11-12.); CCBE: erős nemzetközi ügyvédi érdekképviselet (Ügyvédek Lapja 2/2014. 2.); Az ügyvédek egységes piaca az Európai Unióban (Ügyvédek Lapja 1/2014. 14-16.); Bepillantás a CCBE napi műhelymunkájába (http://ugyvedek-lapja.hu/cikkek/2016/02/bepillantas-a-ccbe-napi-muhelymunkajaba); Európai Ügyvédek Napja 2014 – Az Európai Ügyvédek Tanácsa CCBE december 10-én első alkalommal ünnepelt (http://www.jogiforum.hu/hirek/32987); Európai Ügyvédek Napja – 2015. december 10. Szólásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága (http://ugyvedek-lapja.hu/cikkek/2015/12/europai-ugyvedek-napja-december-10-szolasszabadsag-a-velemenynyilvanitas-szabadsaga); Az Európai Ügyvédek Napja – 2016. december 10. „FORDULJ ÜGYVÉDHEZ AZÉRT, HOGY A TÖBBI JOGODDAL IS ÉLHESS!” (http://ugyvedek-lapja.hu/cikkek/2016/12/az-europai-ugyvedek-napja-2016-december-10); Négy török ügyvéd kapta idén a CCBE Emberi Jogi Díját (http://ugyvedek-lapja.hu/cikkek/2016/11/negy-torok-ugyved-kapta-iden-a-ccbe-emberi-jogi-dijat).

Kapcsolódó cikkek

2024. február 26.

Jogszabályfigyelő 2024 – 8. hét

Alábbi cikkünkben, tekintve, hogy a 2024/18-20. számú Magyar Közlönyben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az Országgyűlés honlapján megjelent közlemények és benyújtott törvényjavaslatok közül válogattunk.

2024. február 26.

Tíz éve hatályos a Ptk. – szemelvények a Polgári Jog Online folyóiratból (1. rész) A nem vagyoni kártérítés metamorfózisa sérelemdíjjá

Tíz évvel ezelőtt, 2014. március 15-én lépett hatályba a 2013-ban elfogadott Polgári Törvénykönyv. Ebből az alkalomból közlünk szemelvényeket a 2016-ban útjára indított Polgári Jog online szakfolyóiratból, amelynek középpontjában olyan kérdések állnak, amelyeket az újrakodifikált kódex előkészítésének folyamata vetett fel, és amelyek esetleg máig nem kerültek nyugvópontra, vagy a törvény alkalmazási gyakorlata hozott felszínre.